Top Nu smelter sammen med Ejer Bjerge

Arbejdet i Ejer Bjerge har nu stået på i et års tid og fundet et godt fodfæste. Lige nu fordyber vi os fx i udarbejdelsen af en ny hjemmeside og i et oplæg til kommunen med ideer til udvikling af vores område.

Tid til at blive en rigtig forening
Tiden er derfor moden til, at Ejer Bjerge får et formelt ståsted i form af et lokalråd. Samtidig har de gode folk bag TOP.Nu givet udtryk for, at arbejdet i Ejer Bjerge er spændende og helt i tråd med de tanker, der grundlagde TOP.Nu for efterhånden en del år siden. Så hvad var mere nærliggende end at undersøge, om Top.Nu kunne rumme et lokalråd for Ejer Bjerge? Det har bestyrelsen i TOP.Nu taget initiativ til, og derfor er Top.Nu og Ejer Bjerge nu smeltet sammen og drives fremover under navnet Ejer Bjerge. Og det er vi stolte af!

Hvad betyder det for dig som borger i Ejer Bjerge?
For dig betyder det, at du i august vil modtage det samme flotte blad, som du kender, i din postkasse – med navnet ”Ejer Bjerge” på forsiden. Og ellers kommer du ikke til at kunne mærke meget til det.

For arbejdet i Ejer Bjerge er det til gengæld vigtigt, at vi nu er formaliseret som en forening med bestyrelse, vedtægter og regnskab. Det betyder blandt andet noget for vores gennemslagskraft i forhold til kommunen og fonde.

Læs opslaget: her

Dato:  20.04.2018