Tåning Forsamlingshus

Forsamlingshuset er en central del af byens sociale liv. Det er opført i 1895. Bestyrelsen for forsamlingshuset afholder en række arrangementer i løbet af året. Eksempler herpå kan være dilettant, julebazar, fællesspisning, foredrag og høstfest. Husets medlemmer og øvrige lokalbefolkning orienteres om årets aktiviteter via Ejer Bjergebladet, skiltning, facebookopslag og øvrige opslag. Huset udlejes desuden til private- og forenings- arrangementer. Huset er udrustet med service, opvaskemaskine, funktionelt køkken, bar, scene o.s.v. Der er 3 særskilte toiletter, heraf 1 handicaptoilet.

Oplysninger om medlemskab, udlejning m.v. kan indhentes ved forsamlingshusets hjemmeside:

www.Taaningforsamlingshus.dk