Skolen

Skolegangen foregår i et nært og varmt miljø i overskuelige rammer, hvor vi arbejder med aldersintegrerede klasser, som er navngivet efter forskellige planeter:

  • Pluto: Vores 0. årgang, som er for sig selv
  • Mars: Vores 1. + 2. årgang
  • Saturn: Vores 3. + 4. årgang
  • Jupiter: Vores 5. + 6. årgang 

Vores elever kommer fra hele vores skoledistrikt, som dækker over byerne Tebstrup, Ris, Tåning, Horndrup og Ejer, men vi byder også gerne elever uden for vores distrikt velkommen. I skolen sætter vi børnenes trivsel og fagligheden i højsædet. Vi mener nemlig, at faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger, og at mennesker lærer bedst i fællesskaber.

Undervisningen varetages af vores dygtige faglærere i samarbejde med en række skolepædagoger. Når klokken ringer ind, mødes vi som regel i vores store og gode klasselokaler eller i de tidssvarende faglokaler. Men hos os kan undervisningen også sagtens foregå ude i naturen omkring os.

Efter 6. klasse fortsætter vores elever på Niels Ebbesens Skolen i Skanderborg.

Læs mere om skolen her

skolen
skolen