Nyheder fra lokalrådet

PRISOVERRÆKKELSE & GENERALFORSAMLING

På lørdag den 13. april får Ejer Bjerge overrakt prisen som Årets Landsby i Skanderborg Kommune. Det sker på skolen fra kl. 10-12 i kombination med årets generalforsamling

Og ungerne? Dem sender I bare i hallen til familiefræs imens!

PROGRAM
Hyggemusik ved ankomst med HORN DUO – Jens Horn på keyboard og Max Hvarregaard på trommer også kendt som lokal kioskforpagter.

Klokken 10:00
– Gratis kaffe/the og rundstykker

– Velkomst og en kort fællessang: “Du kom med alt”

– Hyggemusik, mens vi spiser/drikker

– Tale v/ Tage Nielsen, Formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget i Skanderborg Kommune

– Tale og prisoverrækkelse ved Martin Ingemann-Kristiansen, Landsbyfællesskabet

– Tak v/ Mikkel Hansen, formand for Ejer Bjerge

– Fællessang: “Vi ejer bjerge som ingen andre”

– Fotografering og kage

10:45 Pause og sceneskift

Klokken 11:00
– Generalforsamling ifølge vedtægterne

– Alle er velkomne – dog kun een stemme pr organisation

Fik du det hele med? Ellers kommer den korte version her:

HVAD: Kombineret prisoverrækkelse og generalforsamling

HVORNÅR: Lørdag den 13. april kl. 10-12

HVOR: Landsbyordningen, Risvej 28, festsalen

HVAD MED UNGERNE? De hygger sig med leg i hallen til familiefræs


EJER BJERGE ER KÅRET SOM ÅRETS LANDSBY I SKANDERBORG KOMMUNE

I januar blev Ejer Bjerge kåret til Årets Landsby i Skanderborg Kommune.

TAK til alle jer, der gør en kæmpe indsats i Ejer Bjerge – at blive Årets Landsby er et skulderklap til os alle 😁

Læs mere: Ejer Bjerge er Årets Landsby 2024 i Skanderborg Kommune


BORGERMØDE OM TERMONET I EJER BJERGE

Ifølge Skanderborg Kommune ser det ikke ud til, at vi får fjernvarme i Tebstrup/Ejer Bjerge. Men kommunen har peget på kold fjernvarme – også kaldet termonet – som en oplagt løsning.

Men hvad er kold fjernvarme så?

 Jo, det er et fællesanlæg, som typisk består af jordvarme og evt. solceller. Navnet dækker over en kollektiv varmeforsyningsmodel, der adskiller sig markant fra traditionel fjernvarme, men som stadig er at betegne som kollektiv varmeforsyning. Navnet kan forekomme lidt kryptisk eller endog selvmodsigende. For hvem ønsker egentlig at få leveret koldt vand fra sit fjernvarmeselskab? Hvor man traditionelt modtager fjernvarme i isolerede rør som varmt vand, der er opvarmet på et varmeværk, så modtager man med ”kold fjernvarme” (termonet) en større mængde vand (og sprit) med en temperatur der er tæt på jordtemperatur, i uisolerede rør. Der trækkes energi ud af vandet med en almindelig jordvarmepumpe, som sørger for, at der leveres tilstrækkelig varme til både opvarmning af huset og varmt brugsvand.

Borgermøde den 18. september 2023

Lokalrådet inviterer til borgermøde, hvor man kan høre mere om termonet. Til borgermødet har vi inviteret kommunen, banker, uvildige rådgivere samt TermonetDanmark – samt slutbrugere, som har fået lavet termonet og en installatør.

Sæt allerede kryds i kalenderen:

 • Mandag den 18. september 2023 kl. 19.00
 • Tebstrup Forsamlingshus

Vil du være med?

Vil du være med i en arbejdsgruppe om termonet, så er du yderst velkommen.

For yderligere info kontakt tovholder Jesper Stoltenberg på mail: Jesper@ejerbjerge.dk

26.05.2023


Nye bestyrelsesmedlemmer i Ejer Bjerge

Vi er glade for at kunne præsentere Morten Jensen og Mikkel Vestergaard Hansen, som begge er nye ansigter i Ejer Bjerges bestyrelse.

Mikkel er tiltrådt som formand, og Morten er suppleant i bestyrelsen.

Mikkel Vestergaard Hansen, ny formand for Ejer Bjerge

Mikkel fortæller om sig selv:

”Jeg er 46 år og gift med Line. Vi har boet i Ris i 15 år, og vi flyttede hertil, efter vi var færdige med at studere, og der blev for lidt plads i lejligheden i Aarhus, da vi fik vores ældste pige.

Vi har to piger på 14 og 17 år, der begge har gået i børnehave og skole i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

Jeg har tidligere været formand for bestyrelsen i Landsbyordningen i en fire-årig periode. Faktisk blev jeg afløst af Morten Rose, og nu er det så omvendt i Ejer Bjerge.

Jeg er passioneret cykelrytter og kører i vores lokale cykelklub – Ejer Bjerge Cykleklub -Team Slagterriget. Desuden var jeg med i Ejer Bjerge Crew, da vi lavede forskønnelsen ved Brugsen, det var en super god oplevelse.

Jeg er generelt superglad for at bo i området, hvilket også er grunden til, at jeg gerne vil lægge nogle kræfter i, at her bliver endnu bedre at bo.

I Ejer Bjerge ser jeg meget frem til at arbejde med vores projekt “På Toppen”. Jeg er sikker på, at det virkelig vil give noget til vores lokalområde, hvis vi kan få planerne realiseret”.

Morten Jensen, suppleant i Ejer Bjerge

”Jeg bor i Tebstrup sammen med sin kone Maja og  vores Nohr på seks år. Vi flyttede til byen fra Horsens i september 2020, hvor vi købte en ejendom med skøn natur, plads til dyr og samtidig i bynært miljø. Nohr går på Landsbyordningen i 0. klasse.

Jeg er uddannet ingeniør og arbejder hos firmaet Stiesdal Offshore i Aarhus, der laver flydende fundamenter til vindmøller. Min fritid går fortrinsvis med at være sammen med familien og venner samt et kommende renoveringsprojekt derhjemme. Derudover kører jeg gerne motorcykelkørsel om sommeren.

Jeg blev ”rekrutteret” til Ejer Bjerge Crew til familiefræs i hallen en lørdag formiddag, og jeg har blandt andet hjulpet med træbeklædningen ved Brugsen. Senere blev jeg også medhjælper i udvalget for trafik og forskønnelse”.

15.05.23


Hvordan skal den nye byport se ud?

Med hjælp fra gode, lokale folk i Ejer Bjerge har vi fået udarbejdet tre flotte forslag til, hvordan vores fælles signatur ved de lokale byporte skal se ud. Den nye signatur kommer til at stå ved byskiltene i Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning og Horndrup og skal være med til at styrke Ejer Bjerges fælles identitet. Byportene er inspireret af arkitekturen ved kiosken på Ejer Bavnehøj.

Men hvilket forslag er det bedste? Det skal DU som borger i Ejer Bjerge være med til at bestemme!

Kig godt på de tre forslag her – og tag et smut i Dagli’ Brugsen Tebstrup for at se de tre fine modeller af byportene, som vi har stillet op der.

Deltag i afstemningen på Facebook – eller udfyld den lille flyer ved Brugsen og smid den i Ejer Bjerges postkasse i Brugsen.

Vi trækker lod om en god flaske gin fra Dagli’ Brugsen Tebstrup blandt deltagerne!


Ejer Bjerges første fem år

Fem år er gået, siden en flok lokale ildsjæle samledes til første møde i lokalrådet Ejer Bjerge. WOW! Det har været en rejse, og vi er utrolig glade for den store, lokale opbakning – og stolte af, hvor langt vi er kommet på fem år. TAK til alle, der har givet en hånd med – vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde og til løbende at byde nye ansigter velkommen i lokalrådet.

Fem-års fødselsdag med kage og med et tilbageblik på de første fem år

I sidste uge havde vi inviteret til dialogmøde i Ejer Bjerge, og vi benyttede lejligheden til at fejre fem-års fødselsdagen med en flot kage…

… og til at kigge tilbage på, hvad lokalrådet har opnået siden 2017:

KOMMUNIKATION
Hjemmeside, som særligt huskøbere og ejendomsmæglere er interesserede i og bruger

Facebook-gruppe (intern kommunikation, 1200+ medlemmer)

Facebook-side (ekstern kommunikation)

Instagram-profil (170+ følgere)

Vi har skabt en fortælling om Ejer Bjerge og en fælles forståelse af, hvor vi bor og hører til.

Fortællinger om nye tilflyttere på hjemmesiden og Ejer Bjerge ambassadører.

Fælles kalender for aktiviteter på tværs af foreninger i området.

Forbedringer af det lokale blad ”Ejer Bjerge Magasinet”.  
VELKOMSTPAKKER TIL TILFLYTTERE
Alle tilflyttere (lejere og ejere) modtager en flot velkomstpakke med lokale produkter og gavekort samt et besøg af en af os i lokalrådet.

Velkomstpakken er sponsoreret af lokale erhvervsdrivende – stor tak til dem!  Læs mere her
SYNLIGHED I LOKALOMRÅDET
Mødested ved Brugen i Tebstrup

Der arbejdes på mødesteder i Ris, Tåning og Ejer

Byporte på vej – fælles identitet i lokalområdet med inspiration fra arkitekturen på Ejer Bavnehøj  
EJER BJERGE CREW
Et flot hold af lokale hjælpere

En kæmpe indsats med byforskønnelse og mødested i Tebstrup  
POLITISK ARBEJDE
Støjdæmpning E45

Synlighed hos alle politiske partier og hos den kommunale administration

Høringer Skanderborg Kommune

Trafikforhold, sikker skolevej  
ET VARIERET BOLIGTILBUD
Sikre eksisterende og udvidelse med nye boligområder i kommuneplanen KP21

Sikre område til nye almennyttige lejeboliger i Tebstrup i samarbejde med Skanderborg Andelsboligforening

Arbejde for godkendelse af udstykninger til seniorboliger, lejeboliger og villaer   
PÅ TOPPEN
Udvidelse af hallen m.m.

Stadig i den tidlige fase
LANDSBYFÆLLESSKABET
Med etableringen af og medlemskab af Landsbyfællesskabet for landdistriktsbyer i Skanderborg Kommune

Tættere på politikerne i kommunen  
ÅBENT HUS 2019
Åbent Hus i LandsbyordningenIndvielse af MTB-bane

Åbent Hus i alle boliger til salg i området

Læs mere om lokalrådet her


Jesper Stoltenberg er nyt bestyrelsesmedlem

Jeg hedder Jesper, og i august 2021 købte vores lille familie hus i Tebstrup. Vores to piger Victoria og Frederikke går på Landsbyordningen ejer Bavnehøj og er rigtig glade for den lille skole. Min kone Helle arbejder i vores gamle hjemby Ormslev som butiksassistent hos Camping-Specialisten. Jeg selv har en uddannelse som disponent, og de sidste mange år har jeg arbejdet med iværksætteri inden for E-Commerce. Idag arbejder jeg med salg af scootere.

Fritiden går med en del frivilligt arbejde, blandt andet på et plejehjem, hvor min gamle far bor. Jeg er desuden stifter af et Bryglaug i Ormslev og bestyrelsesmedlem i Tebstrup Forsamlingshus  & Borgerforening – og så brygger jeg lidt øl til det kommercielle marked under navnet Thinkbeer.dk

05.09.22


E45: Anlægsloven vedtaget, hvad så?

I mange år har debatten om udvidelse af E45 kørt, og Lokalrådet Ejer Bjerge har fulgt den tæt. Vi har deltaget på de høringer, der har været om projektet og efterfølgende sendt diverse høringsskrivelser.

Vores synspunkt har hele tiden været, at det er godt, at E45 bliver udvidet, fordi det kan give et øget incitament til at flytte hertil. Men der selvfølgelig også en problematik med støj, som vi har været meget opmærksomme på.

Vi har fra starten peget på, at Vejdirektoratet selv har givet udtryk for, at udvidelser af eksisterende veje skal betragtes som nyanlæg.

Det betyder, at de så forpligter sig til at følge Miljøstyrelsens vejledende regler om støj, der for tiden siger, at boligområder maksimalt må udsættes for 58db (døgngennemsnit).

Dette har vi gentagne gange fremført, og har også fået positivt svar tilbage på en del af vores henvendelser.

Udgangspunktet for hele støjdiskussionen er den eksisterende trafikmængde og støj fra 2018. I dag er der givetvis mere støj end dette.

Dette kan ses af nedenstående støjkort:

Støjbelastningen i 2018

De farvede områder viser, hvor støjen er højere end de anbefalede 58db. Der er således allerede i dag områder af Tebstrup Parkvej og Johs. P. Sørensensvej, der er gule.

Forventningen til trafikmængden er på det næste kort fremskrevet til 2025, og såfremt der ingenting gøres, vil støjkortet se således ud:

En situation i 2040 uden projektets gennemførsel, dvs. et scenarie hvor motorvejen ikke er udbygget, men trafikken er fremskrevet

Her er bebyggelserne på begge sider af Risvej og dele af Tebstrup by belastede af støj over 58db.

I denne situation, hvor der ikke foretages nyanlæg, er der ingen løfter om at overholde de vejledende støjgrænser. Der er masser af steder i hele landet, hvor disse overskrides. For at bøde på dette er der afsat et antal millioner til at rette op på de værste steder, men slet, slet ikke nok til at rette op på forholdene i hele landet.

Men som nævnt vil Vejdirektoratet i forbindelse med vejudvidelser betragte dette som nyanlæg og dermed overholde de vejledende støjgrænser.

Dette kan ses af det tredje kort, der viser den forventede trafikmængde i 2025 og den støj, det vil medføre med de støjdæmpende foranstaltninger, der bliver lavet i forbindelse med udvidelsen af vejen:

En situation i 2040 med projektets gennemførsel, dvs. et scenarie, hvor motorvejen er udbygget inklusiv den forudsatte støjafskærmning og trafikken er fremskrevet (kaldet projektforslaget eller referenceår med projektets gennemførelse).

Dette viser en reduktion af støjen i forhold til nu på dele af Johs. P. Sørensens vej og Tebstrup Parkvej.

Som det kan ses, vil de områder, der rammes af støj over 58 db efter udvidelsen, være mindre end de er i dag med den trafikmængde, der er i dag. Særligt når man tænker på, at det første kort ikke viser støjen i dag, men i 2018. Der er altså tale om en ganske stor støjdæmpning, selv om trafikken stiger.

Alt dette er godt, og det er, hvad vi har arbejdet for.

Men der er stadig nogle problemer:

1. Ejer Bavnehøjskolen får ikke en ekstra støjdæmpning, da Vejdirektoratets vurdering er, at det kun vil hjælpe marginalt i forhold til udgiften på 8 mio. kr.

2. Vejdirektoratets forpligtelse til at dæmpe støj gælder ikke for ensomt beliggende ejendomme eller mindre bebyggelser. De nævner 12 huse som grænse. Derfor ser støjkortet ud, som det gør i Ris, ved Ejer Bavnehøjskolen og i Horndrup

3. Der er for ganske nylig fremkommet nye undersøgelser af hvilke sundhedsmæssige gener støj giver. Det tyder på, at de nuværende grænser er for høje

Vi har forsøgt at få Folketinget til at vedtage støjdæmpningen ved skolen, Ris og Horndrup, men er altså ikke kommet igennem med det.

Vi ved endnu ikke, om de nye undersøgelser vil føre til, at Miljøstyrelsen ændrer sin holdning.

Vi vil, når processen er lidt mere fremskreden, tage kontakt til Folketingets Trafikudvalg med henblik på at få dem til at lave hastighedsnedsættelse til 110 km/t omkring afkørslen ved Ejer Bavnehøj. Det vil i sig selv nedsætte støjen lidt mere, da en væsentlig del af støjen er dækstøj.

Samtidig er det blevet sagt, at man vil benytte en mere støjdæmpende asfalt, end den man tidligere har brugt.

Tidsplanen for udvidelsen af vores del af E45 (fra Vejle til Skanderborg Syd) er således:

– Forberedelser (ekspropriationer og detailprojketering): nu – medio 2024

– Udbud af anlægsopgaven: afsluttet ved udgangen af 2024

– Anlægsarbejder: 2023 -udgangen af 2026 med ibrugtagning af seks spor.

– Slidlag mm I løbet af 2027

……..

Nedenstående link henviser til vejdirektoratets orienteringsmøde i juni 22 med flere gode plancher:

https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/udbygning-af-e45

Johannes Flensted-Jensen

Dato: 22.08.22


Generalforsamling i Ejer Bjerge

Dato 18.03.2022


Nye lejeboliger i Tebstrup på vej

Byrådet i Skanderborg har godkendt, at Skanderborg Andelsboligforening køber jord i Tebstrup til nye lejeboliger.

Helt fra etableringen af Ejer Bjerges lokalråd har det været en høj prioritet at skaffe et større og mere varieret udbud af boliger i området og dermed opnå den vækst i indbyggertal, som kan styrke Landsbyordningen, foreningerne og Dagli’ Brugsen.

Samarbejdet har båret frugt
Vi er nu gennem et samarbejde med Skanderborg Andelsboligforening (SAB) nået et godt skridt videre: Skanderborg Byråd har godkendt, at SAB kan købe et stykke jord i Tebstrup med henblik på opførelse af cirka 20 lejeboliger.

Direktøren for Skanderborg Andelsboligforening, Erling Weber Jensen siger:

“Samarbejdet mellem Ejer Bjerge og SAB viser med al tydelighed, at når man har en god sag og man samler kræfterne, så er kommunen også lydhør. Vi glæder os meget til at kunne tilbyde flere almene boliger i Tebstrup ud over de 15 boliger, vi allerede har i dag.”

Det betyder ikke, at vi nu ved, hvornår byggeriet kan gå i gang. Starten afhænger nemlig af en prioritering, fordi kommunen skal yde et grundtilskud til byggeri af almennyttige boliger, og den finansiering skal indgå i en rækkefølgeplan. Men – første skridt er taget.


Til glæde for ældre, enlige og børnefamilier
Formanden for Ejer Bjerges lokalråd, Morten Rose Vilholm siger:

“Det er et meget væsentligt skridt, der hermed er taget. Det betyder, at det indenfor en overskuelig årrække vil være muligt at indfri et stort ønske om at kunne tilbyde flere lejeboliger i Tebstrup til for eksempel ældre, enlige og børnefamilier, der gerne vil blive i området samt til tilflyttere, der vil opleve glæden ved at bo i et mindre samfund uden at skulle binde sig hårdt økonomisk”.

Grunden, som SAB har købt, ligger på den sydvendte skråning ovenfor Tebstrup Parkvej og vest for stien, der løber langs området Højtoftevej.

For nærmere oplysninger:
Morten Rose Vilholm
morten.rose@vilholm.com
www.ejerbjerge.dk

Placering af de nye lejeboliger i Tebstrup

Dato 10.03.2022


På Toppen – en kort status

Mange af jer har sikkert hørt om planerne for udvidelse af fritidsaktiviteterne på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj – og rigtig mange af jer deltog i borgermødet om det i september. Men hvordan går det med projektet?

Først og fremmest har vi fået blåstemplet projektet af kommunen med en bevilling på 300.000 kr. fra Landsbypuljen. Det er vi stolte over! Og det betyder, at vi nu for alvor skal i arbejdstøjet og samle midler ind fra diverse fonde og lokale initiativer. Den lokale opbakning til projektet er nemlig vigtig, for at vi kan lykkedes – og vi er glade for det store engagement, som I borgere har vist indtil nu. Det betyder, at vi ikke er i tvivl om, at vi når mål!

Du kan se mere om de foreløbige planer her, eller kigge i magasinet Ejer Bjerge side 5 udgave nr. 3 2021.

Dato 18.11.2021


Borgermøde tirsdag den 21. september 2021

Dato: 16.09.2021

Nye bestyrelsesmedlemmer

Ea la Cour Søborg

Jeg hedder Ea la Cour Søborg, jeg er 42 år og gift med Tommy. Vi har sammen Theis på 10 år og Ella på 7 år, og vi bor i Hylke med hunde, heste, kaniner og undulater.

Jeg har været lærer på Ejer Bavnehøjskolen siden 2007, så jeg har en stor kontaktflade i Tebstrup og omegn med nuværende og tidligere elever og deres forældre.

Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad jeg kan byde ind med. 

Louise Hertzholm

Jeg hedder Louise Hertzholm, er 38 og uddannet kemiker og projektleder.

For 3 måneder siden flyttede jeg til Ris med min mand, Benjamin, der er guldsmed og med i Ejer Bjerge Crew. Vi har Edith på 2 år, som går i vuggestuen og Lillebror fra juli 2021.

Jeg har gået på Virring skole og det er fantastisk at vende hjem til Skanderborgs bakkelandskaber og folket. Jeg glæder mig til at kunne bidrage til Lokalrådets arbejde, specielt på det sociale med samarbejde og aktiviteter på tværs af landsbyerne og foreningerne.

Dato 08.07.2021


Trafikforlig

Et enigt Folketing har 28.6.21 indgået et forlig omkring fremtidens infrastrukturinvesteringer.

En af de ting, som vi i Lokalrådet har arbejdet for, er udvidelsen af E45 og de tilhørende støjforanstaltninger.

Dette er med i forliget. Det er ikke endnu muligt at se, præcis hvornår arbejdet med vores del af E45 går i gang, men hele projektet – fra Vejle til Arhus N – starter i 2022.

Vi kan heller ikke endnu se, om der er medtaget støjdæmpning ved Ejer Bavnehøjskolen, men det følger vi op på.

Støjudviklingen illustreret i tre kort:
Kortene nedenfor illustrerer tre scenarier i forhold til støjudviklingen:

 • Støjen fra E45, som den er nu (2018)
 • Støjen fra E45 i 2040, hvor motorvejen ikke er udbygget, men trafikken er fremskrevet
 • Støjen fra E45 i 2040, hvor motorvejen er udbygget inklusiv den forudsatte støjafskærmning og trafikken er fremskrevet

Fra lokalrådets side er vi glade for, at kortet for 2040 med støjdæmpning viser, at støjen vil være mindre på det tidspunkt end den er nu – trods udvidelsen af motorvejen. I de gule områder overstiger støjen det anbefalede niveau, men ikke det lovbestemte niveau. Desværre kan man fra Vejdirektoratets side ikke tilbyde støjdæmpning på steder med ensomt beliggende husstande.

Nu lysner det trafikalt og støjmæssigt!

Træk pilene til siderne for at se forskellen med og uden støjdæmpning

06.07.2021


Generalforsamling i Ejer Bjerge

Den der Corona…

…har også spillet voldsomt ind på Lokalrådets arbejde – og vi giver her en status på projekter, planer og ideer!

Projektet ”Tebstrup Midtby” ved Dagli’ Brugsen er blevet forsinket, da det ikke har været forsvarligt at samle folk til projektet.

Arbejdet med at planlægge en række yderligere aktiviteter i Landsbyordningen er igen og igen blevet udsat af samme grund.

Men nu lysner det snart, i takt med at flere og flere bliver vaccineret, og at hver enkelts disciplin  med hensyn til kun at mødes få bærer frugt. Så falder kontakttallet og giver håb om lempelser. Og så står vi klar!

Projekterne i Tebstrup Midtby, Tåning, Ejer og Ris
I Tebstrup er næsten alt klart til at gå i gang: Tre kilometer trælister er indkøbt, Allan Vinding og Niels Korsgård har ideerne klar til, hvordan det praktisk skal løses,  og John Arne Laursen har velvilligt stillet sit værksted i Gedved til rådighed for arbejdet.

I Tåning tænkes der stadig, men tankerne går i retning af en forbedring af forholdene omkring forsamlingshuset. Så snart der er tænkt færdigt, kan vi gå i gang.

I Ejer arbejdes der med et projekt omkring Byjorden. Der mangler nogle aftaler mellem naboerne omkring projektet, disse aftaler forventes afklaret inden længe. Derefter bliver der søgt om nødvendig landzonetilladelse.

I Ris arbejdes der videre med planerne om et opholdssted i nærheden af søen bag ved Vandværket. Dette kræver nogle tilladelser fra Kommunen og enkelte lodsejere, men denne proces er også i gang.

Hvordan? Ejer Bjerges Crew?
Fælles for alle disse projekter er, at de skal gennemføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Der er nogle, der skal grave, skrue, save og slå søm i, lave kaffe og bage osv. Udover disse konkrete projekter kan der dukke opgaver op, som også skal løses.

Derfor arbejder bestyrelsen med en ide om at danne ”Ejer Bjerges Crew”- bestående af en række mennesker, som er villige til at gå ind i det fælles og fællesskabende arbejde.

Det kunne være omkring et konkret projekt eller i form af en tilmelding til en liste, hvor man stiller sig til rådig i et eller andet omfang, med de kompetencer, man har.

Ud over at gøre noget for lokalsamfundene vil der også være en stor tilfredsstillelse for dem, der deltager, i at være med til at binde os sammen i Ejer Bjerge og skabe noget, som vi kan fortælle vores børn og børnebørn: ”Det har jeg været med til at lave”.

Vi vil arbejde videre med ideen, og I vil meget snart komme til at høre mere om det på Ejer Bjerges Facebook-side.

Landsbyordningen ”På Toppen”
I forbindelse med planlægningen af udvidelsen af blandt andet hallen i Landsbyordningen – det såkaldte projekt ”På Toppen”, har vi hyret DGI til at forestå et indledende arbejde med at samle ideer til indholdet op fra mange forskellige synsvinkler: børn, ældre, forældre, idrætsudøvere, husmødre, andre foreninger osv. Så bredt et input som muligt, som vil blive bearbejdet af DGI, drøftet i bestyrelsen og præsenteret på et borgermøde.

Vi vil også inddrage Hylke-borgere i processen, så vi ikke planlægger det samme i Hylke og Ejer Bjerge, men kan deles om de muligheder, der findes.

Men: Corona har forsinket det med sit forsamlingsforbud, men nu letter det også, og en række af disse møder gennemføres for tiden.

Men også det kommer I til at høre meget mere om.

E 45
Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til Trafikinvesteringer, og her er udvidelsen af E45 fra Skanderborg Syd til Vejle også med samt tilhørende støjforanstaltninger.

Vi er ikke helt tilfredse med disse: Vi synes, at der mangler støjbeskyttelse af skolen og den sydlige del af Ris. Men det arbejder vi på at få ind i de forhandlinger om planen, som går i gang meget snart.

På vegne af lokalrådet i Ejer Bjerge
Johannes Flensted-Jensen


Velkomsthilsen til nye borgere i Ejer Bjerge

I lokalrådet har vi længe haft et ønske om at byde tilflytterne i Ejer Bjerge velkommen med en lille hilsen. Derfor er vi glade for at fortælle, at velkomstpakken nu er en realitet og deles ud til alle nye tilflyttere i vores skønne område.

Hvordan får jeg fat i en lokal håndværker? Kan man gå til yoga i Ejer Bjerge? Og hvor kan vi få passet vores børn?

Lille gave fra lokale erhvervsdrivende
Spørgsmålene kan være mange, når man flytter til et nyt lokalområde, og derfor har vi samlet de vigtigste informationer i den nye velkomstpakke, som deles ud til alle nye tilflyttere i Ejer Bjerge, som er flyttet hertil efter 1. oktober 2020.

Desuden er der en lille velkomstgave i pakken fra nogle af vores lokale erhvervsdrivende; lige nu er det en flaske vin fra Dagli’ Brugsen, et gavekort til Tømrer, Murer og Kloakmester John A. Laursen, et gavekort fra Vega A-S, et gavekort til Sindsro Yoga og et glas honning fra Honninghuset.

Fra lokalrådet skal der lyde en stor tak til de lokale erhvervsdrivende, som bidrager til pakken. Hvis du ønsker at være med og sponsorere en lille gave til velkomstpakken, er du altid velkommen til at kontakte os i lokalrådet Ejer Bjerge og aftale nærmere.

Tip os om ny tilflyttere
Og hvordan finder vi så frem til de nye tilflyttere?

Jo, vi har alle et ansvar for at byde nye folk velkommen i Ejer Bjerge, og som en del af det har vi lokale ansvarlige i Ris, Ejer, Tebstrup, Horndrup og Tåning, som du kan kontakte, når der flytter nye folk ind på din vej eller nabolag. Så sørger de for at kigge forbi med en velkomstpakke og byde de til de nye borgere i Ejer Bjerge velkommen:

 • Ris: Line Eriksen, 5215 1418
 • Horndrup: Viggo Rasmussen, 4018 9357
 • Tåning: Karin Toftegaard, 2460 2452
 • Ejer: Claus Følle, telefonnummer, 22508838
 • Tebstrup: Ingrid Franciska Thrane, 2020 2788

Som ny tilflytter er du også meget velkommen til at kontakte en af kontaktpersonerne på ovenstående liste.

Velkommen til!

Tak til vores sponsorer:


Ejer Bjerges generalforsamling 2020

For nylig holdt vi i Ejer Bjerge en velbesøgt generalforsamling. Efter forårets corona-aflysning var det rart at se den fine opbakning til arrangementet, som blandt andet bød på besøg af politikerne Mira Issa Bloch og Jens Erik Sørensen og dialog om demokrati, borgerinddragelse.

På generalforsamlingen gennemgik vi aktiviteterne fra årets løb i Ejer Bjerge, og der var ros med på vejen til de mange projekter og initiativer, der er sat i gang. Grundet den gode dialog blev den annoncerede workshop om bæredygtig brug af naturen i Ejer Bjerge udskudt til et senere tidspunkt.   

Nyt bestyrelsesmedlem
Fra Hylke blev Aase Forbech Ladegaard valgt ind i bestyrelsen, og det er vi rigtig glade for. Aase er 55 år og uddannet diakon/socialpædagog/psykoterapeut. Hun bor med Jørgen på Brørup Kjærsgård, og de er begge aktive i lokalsamfundet:

”Min mand Jørgen er aktiv gennem bestyrelsen ved Hylke Købmand, og jeg selv i Hylkes forskønnelsesudvalg, der pt. arbejder på at skabe en flot skaterbane på sportspladsen. Jeg har desuden været i Menighedsrådet de sidste fire år og er stolt af vores arbejde med at skabe en bred vifte at arrangementer i alle tre sogne. Jeg håber, at jeg kan trække Hylke lidt mere med i Ejer Bjerge og Ejer Bjerge mere til Hylke. Samarbejde giver mange flere muligheder, og i et lille lokalsamfund må vi selv skabe mulighederne,” fortæller Aase.

Aase Forbech Ladegaard er ny i Ejer Bjerges bestyrelse

Kommuneplanen 2021
Der blev på mødet tegnet et billede af fremtiden i Ejer Bjerge, som blandt andet bød på præsentation af vores input til kommuneplan 2021. Byrådet har nemlig ønsket input til kommuneplanen fra borgere, virksomheder, foreninger og andre interessenter i kommunen.

Derfor har vi i lokalrådet formuleret en række punkter med ønsker og forslag, som er sendt til Plan og byudvikling i kommunen.

I brevet med input til kommuneplanen gør vi blandt andet opmærksom på behovet for:

 • En regulær strategi for landdistrikterne
 • Udlægning af flere attraktive boligområder for at opnå bæredygtig udvikling af landdistrikterne i den sydlige del af kommunen
 • Oprettelse af flere leje-ældreboliger i Ejer Bjerge
 • Binde området bedre sammen med cykelstier, herunder mere sikker skolevej og muligheder for at cykle ud i naturen                    
 • Oprettelse af et samlet aktivitets- og mødested ved Landsbyordningen Ejer Bavnehøj med flerfunktionelle faciliteter

En stor del af arbejdet i lokalrådet er netop at være i dialog med politikerne i Skanderborg kommune, og derfor er det glædeligt, at vi bliver bedt om at komme med input til kommuneplan 2021.

Det gode og fortsatte samarbejde i Ejer Bjerge

I Ejer Bjerge er vi heldige at have en bred vifte af foreninger og institutioner, der yder en kæmpestor og frivillig indsats. Deres arbejde gør en stor forskel for os alle her lokalt.

Det sker, at vi i lokalrådet udfordres på forskellige perspektiver i forbindelse med arbejdet i de enkelte foreninger og institutioner. Vi ønsker derfor at understrege, at vi støtter op omkring alt frivilligt arbejde, og at vi fra lokalrådets side har et fantastisk samarbejde med de enkelte foreninger og institutioner. Det sætter vi stor pris på, og det er et samarbejde, vi altid har værnet om og fortsat vil værne om.

Det kan ikke undgås, at der er forskellige synsvinkler i de enkelte foreninger og de enkelte samarbejder. Disse synsvinkler respekterer vi i Ejer Bjerge, og det skal være muligt at fremføre dem, altid i en god tone.

Vi vil gerne opfordre til, at der bydes op til samarbejde med og mellem de enkelte foreninger, også i de tilfælde, hvor man ikke som udgangspunkt er enig. Med åbent sind, samarbejdsvilje og fælles fodslag kan vi klare selv store hurdler i vores dejlige lokalsamfund.

Som lokalråd vil vi altid bakke op om samarbejdet, men vi vil ikke blande os i de enkelte foreningers anliggender. Desuden vil vi gerne minde om at bruge den gode tone. I de tilfælde, hvor der på sociale medier postes opslag med personlige angreb og ukonstruktive, nedladende bemærkninger, vil vi fra Ejer Bjerges side slette opslagene uden varsel.

Generalforsamling i Ejer Bjerge

Samt dialog om demokrati, borgerinddragelse og brugen af naturen i Ejer Bjerge.

Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen i Ejer Bjerge nu igen kan invitere jer til generalforsamling

Tirsdag den 1. september 19:30-21:30
Festsalen, Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Bestyrelsen har ønsket at holde ved det program, der oprindeligt blev annonceret i marts måned – og dermed lave en aften, der berører os alle.

Demokrati og borgerinddragelse
Derfor har vi inviteret byrådsmedlemmerne Mira Issa Bloch og Jens Erik Sørensen, som henholdsvis er forkvinde og næstformand for byrådets særlige udvalg om “Demokrati og Borgerinddragelse”. De vil fortælle og diskutere med os, hvilke politikker de har lagt op til på området samt hvordan de ser, at vi aktivt kan bidrage til demokrati og borgerinddragelse.

Bagefter vil vi lægge op til en diskussion af, hvorledes foreningerne i Ejer Bjerge kan være med til at:

1. Forbedre folkesundheden gennem brug af naturen

2. Sikre fremtidig brug af naturen er på en måde, der giver flere oplevelse og er skånsom ved naturen 

3. Sikre større sammenhængskraft i de enkelte foreninger, lokalsamfund og i Ejer Bjerge 

Program

 1. Generalforsamling. Der er én stemme pr. medlemmer af foreningerne til generalforsamlingen.
 2. Dialog om Demokrati og Borgerinddragelse ved byrådsmedlemmerne Mira Issa Bloch og Jens Erik Sørensen
 3. Diskussion om brugen af naturen 

Aftenen er åben for alle.


Sommernyt fra lokalrådet

Forskønnelse, mødesteder og fælles præg i Ejer Bjerge
Lokalrådet har gennem snart to år arbejdet med planer om at oprette mødesteder i Tebstrup, Ris, Ejer og Tåning. Til det arbejde har vi foreløbig fået 175.000 kr. fra Landsbypuljen.

Samtidig vil vi gerne prøve at skabe en fælles identitet i den arkitektoniske udformning alle fire steder ved at bruge udtrykket fra kiosken ved Ejer Bavnehøj som omdrejningspunkt.

I Ejer og Ris har arbejdsgrupper arbejdet med projekter, som kræver nogle kommunale tilladelser. Dem er vi ved at søge. Når de er på plads, kan vi gå videre med at gøre ideerne til virkelighed. I Ris arbejder vi med et areal bag vandværket og i Ejer med området ved kæret, Byjorden. I Tåning afventer vi arbejdsgruppens stillingtagen til, hvilket projekt, de gerne vil gennemføre.

I Tebstrup vil vi renovere P-pladsen ved Dagli’ Brugsen og omgivelserne, hvor vi samtidig åbner op for  udsigten til det middelalderlige voldsted, der ligger neden for P-pladsen.

Her er arbejdet faktisk nu i skrivende stund (red. Juni 2020) ved at være færdigplanlagt, og vil gå i gang meget snart.

Nye udstykninger
Lokalrådet har nu i over to år presset på for at få mulighed for nye, attraktive udstykninger i Tebstrup. Det vil give mulighed for en øget tilflytning og dermed også for en styrkelse af grundlaget for Dagli’ Brugsen,  skolen og RTI. Der har været flere arealer i spil. Her på det allersidste var blot et enkelt areal i Tebstrup i spil fra kommunens side.

Vi fik gennemført, at Økonomiudvalget kom på besigtigelse og beså to arealer.  Efterfølgende har udvalget besluttet at arbejde videre med disse to arealer!

Det ene areal ligger i sydenden af byen i forlængelse af arealet ved Bavnegården, det andet ved Kattrupvej.

Herudover foreslår kommunen udlagt mindre arealer i Ris og Tåning. I Ejer er der i forvejen udlagt et areal, der endnu ikke er udnyttet.

Hvis det falder endeligt på plads, vil det være opfyldelsen af en af de vigtigste målsætninger for Lokalrådet: Muligheden for at få flere tilflyttere.

Ejer Bjerge

Udvidelsen af E45
Efter borgermødet den 18. juni 2018 om den kommende udvidelse af E45 har Vejdirektoratet arbejdet med  en såkaldt VVM-redegørelse. I den forbindelse har Lokalrådet indsendt to breve om problemer for Ejer  Bjerge og ønsker til støjdæmpning. VVM- redegørelsen skal vise, hvilke virkninger projektet kan få på miljøet og angive løsninger på, hvordan uheldige påvirkninger kan mindskes eller fjernes.

For nogle få dage siden (midten af juni 2020) er rapporten kommet. Vi har endnu ikke behandlet den grundigt, men kan umiddelbart konstatere både noget godt og noget mindre godt:

Det er godt, at der er indregnet en ganske omfattende støjdæmpning på østsiden af E45, hvilket vil mindske støjen fra vejen. Det er ikke godt, at denne støjdæmpning ingen virkning har på skolen, Ris, Horndrup eller Præstegårdsområdet. Der er dog i oplægget angivet en tillægspris på otte mio. kr. for støjdæmpning ved skolen, så der er noget at gribe fat i.

Det vil vi selvfølgelig sætte os ned og gennemarbejde med henblik på at lave et høringssvar og blandt andet gøre indsigelse mod de dele af redegørelsen, der ikke er tilstrækkelige. Der er høringsfrist til 27. september 2020.

Input til arbejdet med E45?
Hvis der en nogen, der har ideer eller input til dette arbejde, kan de sende en mail til Johannes Flensted-Jensen, jflensted@gmail.com, der koordinerer Lokalrådets arbejde med E45.


Tilflytter til Ejer Bjerge? Så er det første halve år gratis!

I Ejer Bjerge har vi et rigt foreningsliv for børn og voksne i alle aldre. Måske er det svært at vælge, når man som tilflytter skal finde ud af, hvad man skal gå til i det nye lokalområde.

Derfor har vi gjort det første halve år gratis for alle tilflyttere. Med andre ord: Man kan prøve aktiviteter i de forskellige foreninger uden at betale kontingent i de første seks måneder.

Kontakt den enkelte forening, så hjælper de dig i gang.

Se mere om Ejer Bjerges foreninger her.


UDSAT PGA. CORONA: GENFORENINGSFEST PÅ EJER BAVNEHØJ 20. JUNI

Genforeningsfesten rykker helt tæt på for skanderborgenserne, når Ejer Bavnehøj inviterer til en særlig fest den 20. juni.

Se hvad Ugebladet Skanderborg skriver her:

UDSAT PGA. CORONA: Generalforsamling i Ejer Bjerge

Nu er det tid til årets generalforsamling for foreninger under Ejer Bjerge tirsdag den 17. marts. kl. 19:30

Udover generalforsamlingen vil der være dialog om demokrati, borgerinddragelse og brugen af naturen i Ejer Bjerge.

Program:

 1. Generalforsamling
 2. Dialog om demokrati og borgerinddragelse ved byrådsmedlem Mira Issa Bloch
 3. Diskussion om brugen af naturen 

Nærdemokrati og borgerinddragelse er vigtigt for os i Ejer Bjerge, og aftenen er åben for alle. Ud over foreningerne under Ejer Bjerge håber vi, at der også kommer andre og deltager i debatten.

Tid: Tirsdag den 17. marts kl. 19:30.
Sted: “Stalden” på Sneptrup Præstegård, Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg

Vi glæder os til at se jer alle!


Landsbysamvirket er også for dig!

Landsbysamvirket er en forening, som arbejder for at fremme livet og trivsel i landsbyerne og på landet. Meget af det, vi arbejder med, er i samarbejde med Skanderborg Kommune og landsbyerne.

Generalforsamling
Landsbysamvirket holder generalforsamling den 6. februar kl. 19:30 i Stjær Forsamlingshus. Alle er velkomne til at møde op og høre om Landsbysamvirkets aktiviteter.

Højskoleaften på Ry Højskole
Torsdag den 20. februar holdes der højskoleaften på Ry Højskole kl. 18:30-22:00. Det bliver en drøn-spændende aften med karismatiske Sten Møller, kendt fra Friland og Grobund, samfundstænker og inspirerende foredragsholder, om mulighederne ved at bo på landet. Bendt Nielsen vil optræde med fortællingen om vores fælles rødder i det skanderborgske rytterdistrikt. Pris 40 kr!

Gå ikke glip af denne aften! TILMELDING HER 

Se mere på www.landsbysamvirket.dk


Møde med foreninger og institutioner

Lokalrådet Ejer Bjerge havde i sidste uge inviteret alle institutioner og foreninger i Ejer Bjerge til et informationsmøde, hvor der blandt andet blev givet en status på arbejdet i Ejer Bjerge samt om de foreløbige planer for de 175.000 kr., som lokalrådet har fået af Landsbypuljen i Skanderborg Kommune.

Det blev et godt og konstruktivt møde, og rundt om i de enkelte foreninger er man klar til at smøge ærmerne op, når projektplanerne skal føres ud i livet – det bliver supergodt!


TV2 Østjylland var forbi…

…til Åben Landsby i Ejer Bjerge, og de var både med til åbningen af MTB-teknikbanen, på besøg hos mæglerne og hos en af Ejer Bjerges ambassadør-familier.

Se og læs, hvad der kom ud af det her:

TV2 Østjyllands website – læs her

TV2 Østjylland TV – se indslaget her

 

Dato:  19.05.2019

 

Fremtidsforsker roser Ejer Bjerge

Morgenen begyndte med, at P4 Østjylland tog en snak med Ejer Bjerges formand om Åben Landsby-arrangementet – samt med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, som kommenterede på dagens program.

Og fremtidsforskeren var ikke i tvivl om, at vi gør det rigtige i Ejer Bjerge:

“I Ejer Bjerge rammer de plet i forhold til at tiltrække børnefamilier. Deres program for Åben Landsby er rigtig godt tænkt, for det viser, at de ved, hvad folk flytter efter; nemlig at hverdagen fungerer. Og det kan man se på programmet, hvor netop den velfungerende hverdag med børnepasning, foreningsliv, indkøbsmuligheder og den smukke natur er i fokus,” fortæller fremtidsforsker Jesper Bo Jensen til P4 i morges.

Hør hele indslaget her (minut 2:09:28 og 2:17:52)

Dato:  18.05.2019

 
 

Mød din mægler og din nye nabo 

Er du på udkig efter en ny bolig eller grund i naturskønne omgivelser til en attraktiv pris? Så kig forbi til Åben Landsby i Ejer Bjerge på lørdag.

Her kan du både møde dine nye naboer, som viser det aktive landsbysamfund frem – samt en lang række ejendomsmæglere, som holder Åbent Hus i Ejer Bjerge – fx Nybolig, EDC, Home, Danbolig og John Frandsen – samt HusCompagniet

Vi ses på lørdag på Risvej 28 i Tebstrup!

Skanderborg Ugeavis skriver om Åben Landsby her

Dato:  14.05.2019

 

 

Byggegrunde med udsigt

I Ejer Bjerge har vi byggegrunde til attraktive priser i et aktivt lokalsamfund – og så med udsigt!

Kig nærmere på muligheden for selv at bygge jeres eget hus på Tebstrup Parkvej i Ejer Bjerge her

Og mød både HusCompagniet og vores dejlige lokalsamfund til Åben Landsby lørdag den 18. maj.

Dato:  07.05.2019

 

Boligsøgende? Kom til Åben Landsby i Ejer Bjerge! 

Vi viser vores skønne og aktive landsbyfælleskab frem LØRDAG DEN 18. MAJ fra kl. 10-14.

Her kan du også vinde flotte cykelpræmier og opleve den officielle åbning af vores nye Mountainbike-teknikbane.

PROGRAM:

-10:00 Velkomst

– Fra klokken 10-14:
– Ejendomsmæglerne holder Åbent Hus i alle huse og grunde til salg
– Landsbyordningens vuggestue, børnehave, skole, SFO og Klub har åbent, og medarbejderne tager imod •
– Alle foreninger er til stede med sjove og spændende aktiviteter, fx spejderbål, MTB, guidede gåture på Præstegårdsstien og aktiviteter i hallen
– Brugsen deler smagsprøver ud og har ekstra gode tilbud med
– 10-12: Dagplejen tager imod
– 11: Åbning af MTB-banen med prøvekørsler og konkurrence
– 13:30: Vinderne af de flotte Mountainbikes udtrækkes

Vi er stolte af at kunne indvie vores nye Mountainbike-teknikbane samme dag. Tag din egen cykel med og prøv banen, der er guider til stede fra 10-14.

Alle gæster kan deltage i konkurrencen om en børne-mountainbike, en voksen-mountainbike og diverse cykeludstyr.

Der kan købes forfriskninger, kaffe, øl og vand på dagen.

Vi glæder os til at se dig og din familie til en aktiv lørdag på landet!

ADRESSE: Ejer Bavnehøj skole – Landsbyordningen, Risvej 28, Tebstrup, 8660 Skanderborg

 

Ejer Bjerge

Dato:  12.04.2019

 

Nyt bestyrelsesmedlem i Ejer BjergeFlemming Mølgaard Ejer Bjerge bestyrelse

Ved generalforsamlingen i Ejer Bjerge i begyndelsen af februar måned blev Flemming Mølgaard valgt ind i bestyrelsen.

Flemming er 62 år og har boet Ved Kæret i Ejer de sidste 22 år – så han kender om nogen vores fantastiske område rigtig godt. Til daglig arbejder Flemming som foreningskonsulent i DGI Østjylland og er gift med Jette, som er psykolog.

Velkommen til Flemming – vi glæder os til samarbejdet!

Hvem er ellers med i bestyrelsen? Det kan du se her

Læs mere om Ejer Bjerge

Dato:  07.03.2019

 

Ejer Bjerge: Nu med både facebook-gruppe og facebook-side

Hvad skal det nu gøre godt for? Og – ikke mindst – hvad er forskellen på siden og gruppen?Ejer Bjerge

Jo – det er faktisk let nok. Se blot her:

Facebook-gruppen
Facebook-gruppen, som snart er 1,5 år gammel og har godt og vel 600 medlemmer, er den gruppe, som I kender. I skal fortsat blive i den og bruge den til store og små ting, der foregår i vores område, og som måske lige netop vedrører dig. Man kunne også kalde det vores interne facebook-gruppe for os, der bor i Ejer Bjerge.

Facebook-gruppen hedder “Ejer Bjerge – et aktivt landsbyliv”

Facebook-siden
Facebook-siden er “den nye dreng i klassen”. Det er Ejer Bjerges officielle facebook-ansigt udadtil, og den skal fungere som reklamesøjle for vores fantastiske område. I må alle meget gerne gå ind og like vores nye side og dele den, så vi kan komme langt omkring. Man kan også kalde siden for vores eksterne facebook-side for dem, der endnu ikke bor i Ejer Bjerge.

Facebook-siden hedder “Ejer Bjerge”

Husk også at følge Ejer Bjerge på Instagram og hashtagge jeres billeder med #ejerbjerge 🙂

Læs mere om Ejer Bjerge

Dato:  06.03.2019

 

Stemningsbilleder fra et velbesøgt borgermøde

En mørk og kold tirsdag aften i februar holdt ikke de gode borgere i Ejer Bjerge hjemme i sofaen. De var nemlig inviteret til borgermøde med en bred vifte af programpunkter – lige fra borgmesterbesøg, smagsprøver fra Danmarks bedste slagter og oplæg fra den nye Brugsuddeler.

Og borgerne mødte talstærkt op i Landsbyordningen til det velbesøgte borgermøde, hvor der i de sidste minutter inden take off måtte sættes ekstra stole og borde frem.

Ejer Bjerge som kommunens gode eksempel
Stemningen var da også i top, da borgmester Jørgen Gaarde indledte mødet med at rose Ejer Bjerges gode arbejde, som er blevet brugt som inspiration og endda fremgangsmåde for arbejdet i flere andre landsbysamfund i Skanderborg Kommune.

Smagsprøver til alle
Senere fik ”SlagterRiget” ordet, og det gik ikke stille for sig, da der blev fortalt om vejen frem mod den flotte pris som Danmarks bedste slagter. Og der var lækre og flotte smagsprøver til alle – sammen med gode anekdoter fra livet i en slagterbutik anno 2019.

Ny Brugsmand
En ny mand ved roret i den lokale Brugs er ligeledes en vigtig ting i et lokalsamfund som vores, og Bo Blynning, som den nye uddeler hedder, præsenterede både sig selv og hans ideer for butikken – og ideer, det var der nok af!

Lokalrådet om året der gik – og om fremtidsplaner
Efter en kort pause gik formanden for Ejer Bjerges lokalråd, Morten Rose Vilholm, i gang med at fortælle om de ting, som lokalrådet arbejder med og understøtter. Det være sig alt fra dialog med politikere og ansøgning om almennyttige boliger til høringssvar om udvidelse af E45, facebook, Instagram, ambassadørfamilier, møde med ejendomsmæglere og meget andet.

Slutteligt for at afsøre, at Ejer Bjerge holder Åben Landsby lørdag den 18. maj sammen med den officielle indvielse af den nye MTB-bane og -spor. Der er derfor god grund til allerede nu at sætte kryds i kalenderen 18. maj!

Borgernes ideer i centrum
Inden borgermødet forvandlede sig til en generalforsamling i Ejer Bjerge, var der mulighed for at skrive ideer, tanker og kommentarer på små stykker papir og aflevere dem til bestyrelsen, som vil arbejde videre med borgernes gode ideer i det fremtidige arbejde – tak for de mange gode ideer!

Korten fra Ejer Bjerge

Og tak for sangen til HOT-koret!
Og de mange forskellige indslag til borgermødet blev krydret med dejlig sang fra det lokale kor, HOT-koret, som blandt andet sang ”Ejer Bjerges festsang til dåben”. HOT-koret er – udover at være et HOT kor, sammensat af syngende borgere fra Hylke/Horndrup, Ousted og Tåning.

Læs mere om lokalrådet i Ejer Bjerge her

Læs mere om Danmarks bedste slagter her

Dato:  05.02.2019

 

Mød borgmesteren, brugsuddeleren og Danmarks bedste slagter til borgermøde i Ejer Bjerge!Borgmester Ejer Bjerge

Vi kan nu løfte sløret for det endelige program til borgermødet tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19:30 i Landsbyordningen:

Velkomst og fællessang med kor
Borgmester Jørgen Gaarde taler om Ejer Bjerges fremtid
Spørgetid til borgmesteren
Slagter-Riget: Hvordan bliver man Danmarks bedste slagter?
Lokalrådsformand Morten Rose Vilholm taler om året der gik og planer for 2019
Brugsuddeler Bo Blynning præsenterer sig selv og de ideer, han har for stedet
Generalforsamling i Ejer Bjerge – åben for alle interesserede

Danmarks bedste slagter bor i Ejer Bjerge, og der vil være smagsprøver til alle under borgermødet – samt kaffe/te og mulighed for at købe øl og vand.

Vi glæder os til at se jer!

Læs mere om lokalrådet i Ejer Bjerge her

Læs mere om Danmarks bedste slagter her

Dato:  24.01.2019

 

Borgmesteren er interesseret i Ejer Bjerge – er du?Ejer Bjerge borgermoede

Siden borgermødet sidste år er jeres forslag blevet til visionsplaner for Ejer Bjerge.

Det vil vi gerne fortælle mere om på et borgermøde tirsdag den 5. februar 2019, kl. 19.30 i Landsbyordningen.

Samme aften kan du også høre borgmesterens bud på Ejer Bjerges fremtid. 

Vi slutter af med spørgetid for alle interesserede.

Sæt kryds i kalenderen – nærmere info følger!

Læs mere om Ejer Bjerge her

Dato:  14.01.2019

 

Ejer Bjerges facebook-gruppe har rundet 600 medlemmer

For mindre end et år siden blev den lokale facebook-gruppe “Ejer Bjerge – et aktivt landsbyliv” oprettet. Facebook Ejer Bjerge

Og i denne uge har vi rundet de 600 medlemmer i gruppen, som har vist sig at være en særdeles nyttig, brugbar og ikke mindst aktiv gruppe for rigtig mange beboere i Ejer Bjerge – men også for folk “udefra”, der ivrigt følger med i alle de skønne ting, der sker i vores lokalområde.

Er din nabo også medlem af facebook-gruppen? Ellers kan du invitere ham eller hende lige her

Husk også at følge med på Ejer Bjerges Instagram-profil “Ejer Bjerge” – se mere lige her.

Dato:  06.12.2018

 

Ansøgning til fælles mødesteder og visuelt udtryk i Ejer Bjerge

Mørket er langsomt ved at tage over, og træerne mister deres smukke blade – men tempoet i de forskellige arbejdsgrupper i Ejer Bjerge er ikke dalet. For nylig har vi sendt en ansøgning af sted til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Her har vi ansøgt om penge til at påbegynde opførelsen af de centrale mødesteder i byerne i Ejer Bjerge, som det er beskrevet i Visionsplanen.Ejer Bjerge

”Vi har søgt om penge til et projekt, som overordnet skal bidrage til at gøre området her mere attraktivt for beboere, turister og nye tilflyttere via konkrete projekter, der skal skabe et fælles, visuelt udtryk i Ejer Bjerge”, forklarer Johannes Flensted-Jensen, som er et af de bestyrelsesmedlemmer, der har været med til at udarbejde ansøgningen.

Det forventes, at der kommer svar på ansøgningen inden for seks uger – så det er blot at krydse fingre for at de vil hjælpe os i gang med dette projekt, måske som en tidlig julegave?

Læs mere om lokalrådet i Ejer Bjerge her

Dato:  12.11.2018

 

Ejer Bjerges mangfoldige erhvervsliv er nu på hjemmesiden

Erhverv i Ejer Bjerge

Vidste du, at der både er en fotograf, en honningmand, en beslagsmed og en decoupage-kunstner her i Ejer Bjerge? Samt en lang række andre gode, lokale virksomheder.

Nu har vi samlet de lokale erhvervsdrivende her på hjemmesiden. Tag et kig på oversigten og bliv inspireret til at bruge dine lokale erhvervsdrivende.

Erhverv i Ejer Bjerge

Dato:  31.10.2018

 

Ejer Bjerge på Instagram: Del din oplevelse – og husk hashtagget!

Instagram Ejer Bjerge

”Vi har så mange smukke billeder, som vi skal vise hele verden. Så Ejer Bjerge skal selvfølgelig have sin egen Instagram-konto”.

Der er heldigvis ikke langt fra ord til handling i Ejer Bjerges kommunikationsgruppe, og du kan nu følge med i Ejer Bjerges aktive landsbyliv på Instagram.

Hashtagget er #ejerbjerge
I kommunikationsgruppen stopper vi derfor op i hverdagen, fanger øjeblikkene fra vores smukke område med kameraet – og viser det i små firkanter på Ejer Bjerges Instagram-profil. Og vi hashtagger det hele med #ejerbjerge.

Men hvad er et hashtag nu for noget? Jo, et hashtag markeres med det tegn, som allermest ligner en havelåge: #

På den måde kategoriseres billedet som noget, der – i vores tilfælde – handler om Ejer Bjerge. Med hashtagget #ejerbjerge. Når folk i hele verden så trykker på #ejerbjerge, samles alle opslag på Instagram med billeder fra Ejer Bjerge. Eller fra #livetpålandet, #boinaturen og hvad vi ellers hashtagger billederne med.

Del din egen oplevelse i Ejer Bjerge
Og det er her, du kommer ind i billedet – for vi opfordrer samtidig jer alle til at bruge det kære hashtag #ejerbjerge, når I lægger billeder på Instagram af jeres egne oplevelser i Ejer Bjerge.

Lige nu ligger der 154 billeder på Instagram under hashtagget #ejerbjerge. Hvor hurtigt kan vi mon komme op på 200?

Læs mere om Ejer Bjerge her 

Dato:  25.10.2018

 

 

Kom til gratis fødselsdagsfest i Ejer Bjerge!

Kom til GRATIS fødselsdagsfest onsdag den 3. oktober og mød forfatter Roger Pihl; Nordmanden der gav Danmark bjerge.

Formanden for Ejer Bjerge, Morten Rose Vilholm indleder med en fortælling om, hvad der er sket i foreningens første leveår. Han løfter også sløret for de projekter, der er på tegnebrættet i det kommende år. Og så er der selvfølgelig kaffe og lagkage til alle, for det er jo fødselsdag!

Ejer Bjerge

Herefter holder den anerkendte norske forfatter Roger Pihl foredrag over temaet ‘Tilfældighederne er vore venner’. Det hele startede som en spøg i 2001. Tre små hæfter med titlen ‘Guide til det danske høyfjellet’ blev revet væk. Bjergbiblen ‘Guide til Danmarks bjerge’ (2005) med samtlige toppe minimum 100 meter over havet er for længst udsolgt. Det foreløbige højdepunkt udkom som ‘Danmarks Bjerge’ (2015) på Forlaget Haase.

I al beskedenhed stod Roger også fadder til navnet Ejer Bjerge, da Stednavneudvalget godkendte navnet i 2011. For som han selv siger: “Ejer Bjerge kan blive en mærkevare. Fremtiden tilhører de modige, de som tænker nyt og vover at skille sig ud.”

Fjeldkongen af Danmark vil på en underholdende måde og let letforståeligt norsk vil fortælle os om vores klenodie, Ejer Bjerge og andre beslægtede højdepunkter.

Af hensyn til lagkagens omfang og højde er tilmelding nødvendigt: Tilmelding til fødselsdagsfest

Læs mere om naturen i Ejer Bjerge

Læs mere om lokalrådet i Ejer Bjerge

Læs mere om Ejer Bavnehøjs Venner

Dato:  26.09.2018

 

 

Ejer Bjerges 1-års fødselsdag

Ejer Bjerges lokalråd kan i dag, den 18. september, fejre 1-års fødselsdag, og det er ikke småting, der er sket i løbet af det første år. Senest er initiativet ”Ejer Bjerge-ambassadører” blevet stablet på benene.

Spørgsmål som ”hvordan er naboskabet”, ”er det nu en ordentlig skole” og ”kan min søn egentlig gå til fodbold” trænger sig ofte på, når man overvejer at slå sig ned i et nyt lokalområde. Som led i 1-års fødselsdagen har vi i lokalrådet derfor samlet en håndfuld af områdets tilflyttere og talt med dem om, hvordan det er at bo her.
Ejer Bjerge lokalråd
Ejer Bjerge-ambassadører
De nye Ejer Bjerge-ambassadører kan kontaktes af alle interesserede, som gerne vil høre mere om livet i Ejer Bjerge.

”Vores ambassadører er både børnefamilier og seniorer, som er rigtig glade for at bo i Ejer Bjerge. Det er de på grund af den smukke natur, de gode børneinstitutioner og fordi infrastrukturen er i top”, fortæller Morten Rose Vilholm, der er formand for lokalrådet og fortsætter:

”Vi vil gerne give tilflytterne mulighed for at få fortællingen om, hvordan det er at bo i Ejer Bjerge, fra dem, der allerede bor her – fx som supplement til snakken med ejendomsmægleren. Derfor kan man nu både læse ambassadørernes egne historier på vores hjemmeside og kontakte dem på mail eller telefon for at tage en snak om livet i Ejer Bjerge”.

Etableringen af Ejer Bjerge-ambassadørerne sker i naturlig forlængelse af tendensen med, at unge familier vælger at flytte ud af byen:

”Det er blevet mere og mere hipt at droppe det hektiske storbyliv som børnefamilie og søge mod de mere landlige rammer, hvor nærhed og lokalliv er i højsædet. Det er en tendens, som vi mærker i Ejer Bjerge, og den griber vi, blandet andet med vores nye ”Ejer Bjerge ambassadører”, som gør det let at lære vores dejlige sted at kende”, forklarer Morten Rose Vilholm.

Et første år med fart på
Siden etableringen af Ejer Bjerges lokalråd for et år siden er der blevet arbejdet aktivt i lokalrådets styregruppe og tre arbejdsgrupper:

”Siden vi sad rundt om bordet til det første, rigtige møde den 18. september sidste år, har vi formuleret vores vision, udarbejdet et logo, en hjemmeside og en facebook-gruppe med mere end 500 medlemmer og stor aktivitet. Og så tog arbejdet ellers fart” fortæller Morten Rose Vilholm.

I januar holdt lokalrådet et velbesøgt borgermøde, hvor der blev indsamlet ideer fra borgerne til forbedringer af området, i løbet af foråret blev Ejer Bjerge konstitueret som en forening og op mod sommeren blev der arbejdet flittigt med en visionsplan for området sammen med PLUSarkitekter i Aarhus. Visionsplanen var en stor del af det oplæg, som Ejer Bjerge sendte ind til kommunen den 1. juni som en del af processen med ændring af kommunalplanen, som kommunen startede op den 9. januar:

”Vi tog udgangspunkt i de mange gode ideer fra borgerne, som vi fik på borgermødet i januar og fik skabt et gennemarbejdet materiale med dels et høringssvar, som beskriver vores ønsker til en revidering af kommunalplanen – samt visionsplanen, som på imponerende vis i ord og illustrationer forklarer kommunen om potentialet i Ejer Bjerge”, fortæller Morten Rose Vilholm.

MTB-teknikbane, bedre skolevej og barnevognstræf
Lokalrådet kan også se tilbage på et år, hvor der blandt andet er blevet godkendt opførelse af en lokal Mountainbike-teknikbane som resultat af et solidt samarbejde mellem foreninger og institutioner i området. Ejer Bjerge har desuden samarbejdet med kommunen om øget trafiksikkerhed på skolevejen – og det vrimler fortsat frem med lokale initiativer, både faciliteret af lokalrådet og af lokale borgere og institutioner:

”Opbakningen til fælles projekter er virkelig god, og det sås for nylig ved indvielsen af den nye natursti ”Præstegårdsstien”, hvor mere end 400 personer mødte op. Desuden arbejdes der med ideen om at etablere et netværk for seniorer i Ejer Bjerge, og i takt med at der fødes rigtig mange babyer herude, har de barslende mødre ligeledes stiftet en gruppe med barnevognstræf”, slutter Morten Rose Vilholm.

Ejer Bjerge fødselsdag

Læs mere om Ejer Bjerge ambassadørerne

Læs mere om lokalrådet

Dato:  18.09.2018

 

 

Åbning af Præstegårdsstien i Ejer Bjerge 

En ny 5 km lang motionssti er på trapperne i Ejer Bjerge. Navnet er ”Præstegårdsstien”, og den gør Sneptrup landfast med Tebstrup. Åbningsfesten for Præstegårdsstien er den 25. august, hvor du bl.a. kan opleve Sigurd Barrett & Band.

Præstegårdsstien Ejer Bjerge

Blandt Præstegårdsstiens elementer og faciliteter er:

• Optimering af dele af gamle kirkesti mellem Sneptrup Præstegård og Ovsted Kirke
• Natursti belagt med grus i en bredde på 1,5 meter oprettet som Spor i Landskabet
• Træsti i Bredmosen ifølge tilladelse i naturbeskyttet område
• To madpakkehuse med bålplads – én på Granhøjen og én ved Sneptrupvej
• To sheltere med overnatningsmulighed på Grandhøjen
• Natur- og kulturformidling. Herunder træfigurer, borde-bænke og informationstavler

Kom til åbning af Præstegårdsstien
Åbning af Præstegårdsstien bliver markeret med en stor fest den 25. august kl. 11-16, hvor alle er velkomne. Borgmester Jørgen Gaarde klipper snoren og Sigurd Barrett & Band spiller. Der er gratis entre takket være private sponsorater. Til børnene er der både hoppeborge, rodeotyr og ponyridning. De første 300 tilmeldte bliver budt på helstegt pattegris – tilmeld dig her
pulje.

Dato:  17.08.2018

 

”Vi har indsendt et oplæg til kommunen”

Men hvad vil det egentlig sige, at vi har indsendt et oplæg til kommunen?
Det hele begyndte, da sneen lå tykt over Ejer Bjerge i januar og vi inviterede til borgermøde på skolen. Her samlede vi en masse gode forslag fra gode borgere i Ejer Bjerge til udvikling af vores skønne område.

Et oplæg, der står på to ben
Forslagene er blevet behandlet i Ejer Bjerges styregruppe hen over foråret. Der var rigtig mange forslag, det er skønt! Mange af forslagene handlede om det samme; nemlig en mere lempelig politik omkring udstykning af grunde, et mere varieret udbud af boliger og et fælles, visuelt udtryk i Ejer Bjerge.

Illustrationen viser et par eksempler på et fælles visuelt udtryk i Ejer Bjerge fra visionsplanen

Da vi havde skaffet os et overblik over det hele, gik vi i gang med at lave det oplæg til Skanderborg Kommune, som der var deadline på den 1. juni. Og hvad indeholder sådan et oplæg så?

”Vi har valgt, at Ejer Bjerges bidrag til kommunen skulle stå på to ben. Dels har vi lavet et formelt høringssvar, som beskriver vores ønskertil en revidering af kommunalplanen. Alt sammen med udgangspunkt i de mange gode forslag fra borgerne, som vi fik til borgermødet. Desuden har vi lavet en visionsplan, som på imponerende vis i ord og illustrationer over 15 sider forklarer kommunen om potentialet i Ejer Bjerge – og som viser flere af vores ideer, blandt andet til det fælles visuelle udtryk i Ejer Bjerge”, forklarer Morten Rose Vilholm, formand for lokalrådet i Ejer Bjerge.

Og hvad sker der så nu?
Vores oplæg er godt modtaget hos Skanderborg Kommune, og alt går derfor efter planen. Inden længe bliver det sommerferie, og vi er derfor i en afventningsfase lige nu, før den videre politiske proces begynder i efteråret.
Imens arbejder vi i Ejer Bjerge videre med en række andre spændende projekter, fx at få lagt sidste hånd på hjemmesiden og at søsætte et par nye kommunikationsprojekter i efteråret.

Dato:  19.06.2018

 

 

Sig hej til Tebstrups nye lygtepæl

Vi nærmer os midsommer, og døgnets mørke timer ligger på et minimum. Alligevel er der grund til at hilse på netop denne lygtepæl. Den er ny i byen, og den er et af de gode eksempler på, at vi i Ejer Bjerge er blevet hørt i Skanderborg Kommunes afdeling for Sikker Trafik.

”Når du kører af motorvejen sydfra og holder for enden af afkørslen, har det hidtil i de mørke tider været svært at se, hvad der sker tæt på, ned mod Tebstrup. Når man forlader motorvejen, har man nemlig haft fokus på lyset fra andre biler. Og når man så holder stille og skal orientere sig ved Risvej, så er der et lys tæt på i retning mod Ris, men ned mod Tebstrup har det været sådan, at opmærksomheden er blevet fanget af et lys langt nede af bakken og inde i Tebstrup. Derfor har der været en risiko for at overse de bløde trafikanter mod Tebstrup, da der ganske enkelt har manglet en lygtepæl ved afkørslen”, fortæller Morten Rose Vilholm, som er formand for lokalrådet i Ejer Bjerge og fortsætter:

”Vi har haft en rigtig god dialog med Sikker Trafik i Skanderborg Kommune og er blevet hørt. Derfor står der nu en ny lygtepæl, som gør vores skolevej endnu mere sikker, simpelthen fordi de bilister, der kører af motorvejen, nu kan se, hvad der er helt tæt på dem”.

Dato:  19.06.2018

 

 

Top Nu smelter sammen med Ejer Bjerge

top.nu til ejer bjerge

Arbejdet i Ejer Bjerge har nu stået på i et års tid og fundet et godt fodfæste. Lige nu fordyber vi os fx i udarbejdelsen af en ny hjemmeside og i et oplæg til kommunen med ideer til udvikling af vores område.

Tid til at blive en rigtig forening
Tiden er derfor moden til, at Ejer Bjerge får et formelt ståsted i form af et lokalråd. Samtidig har de gode folk bag TOP.Nu givet udtryk for, at arbejdet i Ejer Bjerge er spændende og helt i tråd med de tanker, der grundlagde TOP.Nu for efterhånden en del år siden. Så hvad var mere nærliggende end at undersøge, om Top.Nu kunne rumme et lokalråd for Ejer Bjerge? Det har bestyrelsen i TOP.Nu taget initiativ til, og derfor er Top.Nu og Ejer Bjerge nu smeltet sammen og drives fremover under navnet Ejer Bjerge. Og det er vi stolte af!

Hvad betyder det for dig som borger i Ejer Bjerge?
For dig betyder det, at du i august vil modtage det samme flotte blad, som du kender, i din postkasse – med navnet ”Ejer Bjerge” på forsiden. Og ellers kommer du ikke til at kunne mærke meget til det.

For arbejdet i Ejer Bjerge er det til gengæld vigtigt, at vi nu er formaliseret som en forening med bestyrelse, vedtægter og regnskab. Det betyder blandt andet noget for vores gennemslagskraft i forhold til kommunen og fonde.

Læs opslaget: her

Dato:  20.04.2018

 

 

Borgermøde for Tebstrup, Ejer, Horndrup, Ris og Tåning

Vil du være med til at synliggøre det gode og aktive landsbyliv i Ejer Bjerge, som vi alle er en del af?

Vi indkalder til borgermøde for at få ideer fra dig – og opbakning til en række initiativer fra lokalrådet.
Vi har samlet byerne Tebstrup, Ris, Tåning, Ejer og Horndrup i fællesbetegnelsen ”Ejer Bjerge”. Formålet er at skabe et særligt attraktivt område at bosætte sig i og at have et sundt foreningsmiljø i vores naturskønne område Ejer Bjerge.

Borgermødet indledes af fremtidsforsker
Jesper Bo Jensens oplæg ”En aktiv landsby”.
Herefter fortsætter vi borgermødet med dialog og ideudveksling – og det er her, at du kommer på banen. Vi vil nemlig rigtig gerne høre, hvad du som borger i Ejer Bjerge har af ideer og tanker til et aktivt landsbyliv i fremtiden.

Læs opslaget her

Dato: 12.01.2018