Nyheder

BORGERMØDE OM TERMONET I EJER BJERGE

Ifølge Skanderborg Kommune ser det ikke ud til, at vi får fjernvarme i Tebstrup/Ejer Bjerge. Men kommunen har peget på kold fjernvarme – også kaldet termonet – som en oplagt løsning.

Men hvad er kold fjernvarme så?

 Jo, det er et fællesanlæg, som typisk består af jordvarme og evt. solceller. Navnet dækker over en kollektiv varmeforsyningsmodel, der adskiller sig markant fra traditionel fjernvarme, men som stadig er at betegne som kollektiv varmeforsyning. Navnet kan forekomme lidt kryptisk eller endog selvmodsigende. For hvem ønsker egentlig at få leveret koldt vand fra sit fjernvarmeselskab? Hvor man traditionelt modtager fjernvarme i isolerede rør som varmt vand, der er opvarmet på et varmeværk, så modtager man med ”kold fjernvarme” (termonet) en større mængde vand (og sprit) med en temperatur der er tæt på jordtemperatur, i uisolerede rør. Der trækkes energi ud af vandet med en almindelig jordvarmepumpe, som sørger for, at der leveres tilstrækkelig varme til både opvarmning af huset og varmt brugsvand.

Borgermøde den 18. september 2023

Lokalrådet inviterer til borgermøde, hvor man kan høre mere om termonet. Til borgermødet har vi inviteret kommunen, banker, uvildige rådgivere samt TermonetDanmark – samt slutbrugere, som har fået lavet termonet og en installatør.

Sæt allerede kryds i kalenderen:

 • Mandag den 18. september 2023 kl. 19.00
 • Tebstrup Forsamlingshus

Vil du være med?

Vil du være med i en arbejdsgruppe om termonet, så er du yderst velkommen.

For yderligere info kontakt tovholder Jesper Stoltenberg på mail: Jesper@ejerbjerge.dk

26.05.2023


Nye bestyrelsesmedlemmer i Ejer Bjerge

Vi er glade for at kunne præsentere Morten Jensen og Mikkel Vestergaard Hansen, som begge er nye ansigter i Ejer Bjerges bestyrelse.

Mikkel er tiltrådt som formand, og Morten er suppleant i bestyrelsen.

Mikkel Vestergaard Hansen, ny formand for Ejer Bjerge

Mikkel fortæller om sig selv:

”Jeg er 46 år og gift med Line. Vi har boet i Ris i 15 år, og vi flyttede hertil, efter vi var færdige med at studere, og der blev for lidt plads i lejligheden i Aarhus, da vi fik vores ældste pige.

Vi har to piger på 14 og 17 år, der begge har gået i børnehave og skole i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

Jeg har tidligere været formand for bestyrelsen i Landsbyordningen i en fire-årig periode. Faktisk blev jeg afløst af Morten Rose, og nu er det så omvendt i Ejer Bjerge.

Jeg er passioneret cykelrytter og kører i vores lokale cykelklub – Ejer Bjerge Cykleklub -Team Slagterriget. Desuden var jeg med i Ejer Bjerge Crew, da vi lavede forskønnelsen ved Brugsen, det var en super god oplevelse.

Jeg er generelt superglad for at bo i området, hvilket også er grunden til, at jeg gerne vil lægge nogle kræfter i, at her bliver endnu bedre at bo.

I Ejer Bjerge ser jeg meget frem til at arbejde med vores projekt “På Toppen”. Jeg er sikker på, at det virkelig vil give noget til vores lokalområde, hvis vi kan få planerne realiseret”.

Morten Jensen, suppleant i Ejer Bjerge

”Jeg bor i Tebstrup sammen med sin kone Maja og  vores Nohr på seks år. Vi flyttede til byen fra Horsens i september 2020, hvor vi købte en ejendom med skøn natur, plads til dyr og samtidig i bynært miljø. Nohr går på Landsbyordningen i 0. klasse.

Jeg er uddannet ingeniør og arbejder hos firmaet Stiesdal Offshore i Aarhus, der laver flydende fundamenter til vindmøller. Min fritid går fortrinsvis med at være sammen med familien og venner samt et kommende renoveringsprojekt derhjemme. Derudover kører jeg gerne motorcykelkørsel om sommeren.

Jeg blev ”rekrutteret” til Ejer Bjerge Crew til familiefræs i hallen en lørdag formiddag, og jeg har blandt andet hjulpet med træbeklædningen ved Brugsen. Senere blev jeg også medhjælper i udvalget for trafik og forskønnelse”.

15.05.23


Hvordan skal den nye byport se ud?

Med hjælp fra gode, lokale folk i Ejer Bjerge har vi fået udarbejdet tre flotte forslag til, hvordan vores fælles signatur ved de lokale byporte skal se ud. Den nye signatur kommer til at stå ved byskiltene i Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning og Horndrup og skal være med til at styrke Ejer Bjerges fælles identitet. Byportene er inspireret af arkitekturen ved kiosken på Ejer Bavnehøj.

Men hvilket forslag er det bedste? Det skal DU som borger i Ejer Bjerge være med til at bestemme!

Kig godt på de tre forslag her – og tag et smut i Dagli’ Brugsen Tebstrup for at se de tre fine modeller af byportene, som vi har stillet op der.

Deltag i afstemningen på Facebook – eller udfyld den lille flyer ved Brugsen og smid den i Ejer Bjerges postkasse i Brugsen.

Vi trækker lod om en god flaske gin fra Dagli’ Brugsen Tebstrup blandt deltagerne!


Ejer Bjerges første fem år

Fem år er gået, siden en flok lokale ildsjæle samledes til første møde i lokalrådet Ejer Bjerge. WOW! Det har været en rejse, og vi er utrolig glade for den store, lokale opbakning – og stolte af, hvor langt vi er kommet på fem år. TAK til alle, der har givet en hånd med – vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde og til løbende at byde nye ansigter velkommen i lokalrådet.

Fem-års fødselsdag med kage og med et tilbageblik på de første fem år

I sidste uge havde vi inviteret til dialogmøde i Ejer Bjerge, og vi benyttede lejligheden til at fejre fem-års fødselsdagen med en flot kage…

… og til at kigge tilbage på, hvad lokalrådet har opnået siden 2017:

KOMMUNIKATION
Hjemmeside, som særligt huskøbere og ejendomsmæglere er interesserede i og bruger

Facebook-gruppe (intern kommunikation, 1200+ medlemmer)

Facebook-side (ekstern kommunikation)

Instagram-profil (170+ følgere)

Vi har skabt en fortælling om Ejer Bjerge og en fælles forståelse af, hvor vi bor og hører til.

Fortællinger om nye tilflyttere på hjemmesiden og Ejer Bjerge ambassadører.

Fælles kalender for aktiviteter på tværs af foreninger i området.

Forbedringer af det lokale blad ”Ejer Bjerge Magasinet”.  
VELKOMSTPAKKER TIL TILFLYTTERE
Alle tilflyttere (lejere og ejere) modtager en flot velkomstpakke med lokale produkter og gavekort samt et besøg af en af os i lokalrådet.

Velkomstpakken er sponsoreret af lokale erhvervsdrivende – stor tak til dem!  Læs mere her
SYNLIGHED I LOKALOMRÅDET
Mødested ved Brugen i Tebstrup

Der arbejdes på mødesteder i Ris, Tåning og Ejer

Byporte på vej – fælles identitet i lokalområdet med inspiration fra arkitekturen på Ejer Bavnehøj  
EJER BJERGE CREW
Et flot hold af lokale hjælpere

En kæmpe indsats med byforskønnelse og mødested i Tebstrup  
POLITISK ARBEJDE
Støjdæmpning E45

Synlighed hos alle politiske partier og hos den kommunale administration

Høringer Skanderborg Kommune

Trafikforhold, sikker skolevej  
ET VARIERET BOLIGTILBUD
Sikre eksisterende og udvidelse med nye boligområder i kommuneplanen KP21

Sikre område til nye almennyttige lejeboliger i Tebstrup i samarbejde med Skanderborg Andelsboligforening

Arbejde for godkendelse af udstykninger til seniorboliger, lejeboliger og villaer   
PÅ TOPPEN
Udvidelse af hallen m.m.

Stadig i den tidlige fase
LANDSBYFÆLLESSKABET
Med etableringen af og medlemskab af Landsbyfællesskabet for landdistriktsbyer i Skanderborg Kommune

Tættere på politikerne i kommunen  
ÅBENT HUS 2019
Åbent Hus i LandsbyordningenIndvielse af MTB-bane

Åbent Hus i alle boliger til salg i området

Læs mere om lokalrådet her


Jesper Stoltenberg er nyt bestyrelsesmedlem

Jeg hedder Jesper, og i august 2021 købte vores lille familie hus i Tebstrup. Vores to piger Victoria og Frederikke går på Landsbyordningen ejer Bavnehøj og er rigtig glade for den lille skole. Min kone Helle arbejder i vores gamle hjemby Ormslev som butiksassistent hos Camping-Specialisten. Jeg selv har en uddannelse som disponent, og de sidste mange år har jeg arbejdet med iværksætteri inden for E-Commerce. Idag arbejder jeg med salg af scootere.

Fritiden går med en del frivilligt arbejde, blandt andet på et plejehjem, hvor min gamle far bor. Jeg er desuden stifter af et Bryglaug i Ormslev og bestyrelsesmedlem i Tebstrup Forsamlingshus  & Borgerforening – og så brygger jeg lidt øl til det kommercielle marked under navnet Thinkbeer.dk

05.09.22


E45: Anlægsloven vedtaget, hvad så?

I mange år har debatten om udvidelse af E45 kørt, og Lokalrådet Ejer Bjerge har fulgt den tæt. Vi har deltaget på de høringer, der har været om projektet og efterfølgende sendt diverse høringsskrivelser.

Vores synspunkt har hele tiden været, at det er godt, at E45 bliver udvidet, fordi det kan give et øget incitament til at flytte hertil. Men der selvfølgelig også en problematik med støj, som vi har været meget opmærksomme på.

Vi har fra starten peget på, at Vejdirektoratet selv har givet udtryk for, at udvidelser af eksisterende veje skal betragtes som nyanlæg.

Det betyder, at de så forpligter sig til at følge Miljøstyrelsens vejledende regler om støj, der for tiden siger, at boligområder maksimalt må udsættes for 58db (døgngennemsnit).

Dette har vi gentagne gange fremført, og har også fået positivt svar tilbage på en del af vores henvendelser.

Udgangspunktet for hele støjdiskussionen er den eksisterende trafikmængde og støj fra 2018. I dag er der givetvis mere støj end dette.

Dette kan ses af nedenstående støjkort:

Støjbelastningen i 2018

De farvede områder viser, hvor støjen er højere end de anbefalede 58db. Der er således allerede i dag områder af Tebstrup Parkvej og Johs. P. Sørensensvej, der er gule.

Forventningen til trafikmængden er på det næste kort fremskrevet til 2025, og såfremt der ingenting gøres, vil støjkortet se således ud:

En situation i 2040 uden projektets gennemførsel, dvs. et scenarie hvor motorvejen ikke er udbygget, men trafikken er fremskrevet

Her er bebyggelserne på begge sider af Risvej og dele af Tebstrup by belastede af støj over 58db.

I denne situation, hvor der ikke foretages nyanlæg, er der ingen løfter om at overholde de vejledende støjgrænser. Der er masser af steder i hele landet, hvor disse overskrides. For at bøde på dette er der afsat et antal millioner til at rette op på de værste steder, men slet, slet ikke nok til at rette op på forholdene i hele landet.

Men som nævnt vil Vejdirektoratet i forbindelse med vejudvidelser betragte dette som nyanlæg og dermed overholde de vejledende støjgrænser.

Dette kan ses af det tredje kort, der viser den forventede trafikmængde i 2025 og den støj, det vil medføre med de støjdæmpende foranstaltninger, der bliver lavet i forbindelse med udvidelsen af vejen:

En situation i 2040 med projektets gennemførsel, dvs. et scenarie, hvor motorvejen er udbygget inklusiv den forudsatte støjafskærmning og trafikken er fremskrevet (kaldet projektforslaget eller referenceår med projektets gennemførelse).

Dette viser en reduktion af støjen i forhold til nu på dele af Johs. P. Sørensens vej og Tebstrup Parkvej.

Som det kan ses, vil de områder, der rammes af støj over 58 db efter udvidelsen, være mindre end de er i dag med den trafikmængde, der er i dag. Særligt når man tænker på, at det første kort ikke viser støjen i dag, men i 2018. Der er altså tale om en ganske stor støjdæmpning, selv om trafikken stiger.

Alt dette er godt, og det er, hvad vi har arbejdet for.

Men der er stadig nogle problemer:

1. Ejer Bavnehøjskolen får ikke en ekstra støjdæmpning, da Vejdirektoratets vurdering er, at det kun vil hjælpe marginalt i forhold til udgiften på 8 mio. kr.

2. Vejdirektoratets forpligtelse til at dæmpe støj gælder ikke for ensomt beliggende ejendomme eller mindre bebyggelser. De nævner 12 huse som grænse. Derfor ser støjkortet ud, som det gør i Ris, ved Ejer Bavnehøjskolen og i Horndrup

3. Der er for ganske nylig fremkommet nye undersøgelser af hvilke sundhedsmæssige gener støj giver. Det tyder på, at de nuværende grænser er for høje

Vi har forsøgt at få Folketinget til at vedtage støjdæmpningen ved skolen, Ris og Horndrup, men er altså ikke kommet igennem med det.

Vi ved endnu ikke, om de nye undersøgelser vil føre til, at Miljøstyrelsen ændrer sin holdning.

Vi vil, når processen er lidt mere fremskreden, tage kontakt til Folketingets Trafikudvalg med henblik på at få dem til at lave hastighedsnedsættelse til 110 km/t omkring afkørslen ved Ejer Bavnehøj. Det vil i sig selv nedsætte støjen lidt mere, da en væsentlig del af støjen er dækstøj.

Samtidig er det blevet sagt, at man vil benytte en mere støjdæmpende asfalt, end den man tidligere har brugt.

Tidsplanen for udvidelsen af vores del af E45 (fra Vejle til Skanderborg Syd) er således:

– Forberedelser (ekspropriationer og detailprojketering): nu – medio 2024

– Udbud af anlægsopgaven: afsluttet ved udgangen af 2024

– Anlægsarbejder: 2023 -udgangen af 2026 med ibrugtagning af seks spor.

– Slidlag mm I løbet af 2027

……..

Nedenstående link henviser til vejdirektoratets orienteringsmøde i juni 22 med flere gode plancher:

https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/udbygning-af-e45

Johannes Flensted-Jensen

Dato: 22.08.22


Generalforsamling i Ejer Bjerge

Dato 18.03.2022


Nye lejeboliger i Tebstrup på vej

Byrådet i Skanderborg har godkendt, at Skanderborg Andelsboligforening køber jord i Tebstrup til nye lejeboliger.

Helt fra etableringen af Ejer Bjerges lokalråd har det været en høj prioritet at skaffe et større og mere varieret udbud af boliger i området og dermed opnå den vækst i indbyggertal, som kan styrke Landsbyordningen, foreningerne og Dagli’ Brugsen.

Samarbejdet har båret frugt
Vi er nu gennem et samarbejde med Skanderborg Andelsboligforening (SAB) nået et godt skridt videre: Skanderborg Byråd har godkendt, at SAB kan købe et stykke jord i Tebstrup med henblik på opførelse af cirka 20 lejeboliger.

Direktøren for Skanderborg Andelsboligforening, Erling Weber Jensen siger:

“Samarbejdet mellem Ejer Bjerge og SAB viser med al tydelighed, at når man har en god sag og man samler kræfterne, så er kommunen også lydhør. Vi glæder os meget til at kunne tilbyde flere almene boliger i Tebstrup ud over de 15 boliger, vi allerede har i dag.”

Det betyder ikke, at vi nu ved, hvornår byggeriet kan gå i gang. Starten afhænger nemlig af en prioritering, fordi kommunen skal yde et grundtilskud til byggeri af almennyttige boliger, og den finansiering skal indgå i en rækkefølgeplan. Men – første skridt er taget.


Til glæde for ældre, enlige og børnefamilier
Formanden for Ejer Bjerges lokalråd, Morten Rose Vilholm siger:

“Det er et meget væsentligt skridt, der hermed er taget. Det betyder, at det indenfor en overskuelig årrække vil være muligt at indfri et stort ønske om at kunne tilbyde flere lejeboliger i Tebstrup til for eksempel ældre, enlige og børnefamilier, der gerne vil blive i området samt til tilflyttere, der vil opleve glæden ved at bo i et mindre samfund uden at skulle binde sig hårdt økonomisk”.

Grunden, som SAB har købt, ligger på den sydvendte skråning ovenfor Tebstrup Parkvej og vest for stien, der løber langs området Højtoftevej.

For nærmere oplysninger:
Morten Rose Vilholm
morten.rose@vilholm.com
www.ejerbjerge.dk

Placering af de nye lejeboliger i Tebstrup

Dato 10.03.2022


På Toppen – en kort status

Mange af jer har sikkert hørt om planerne for udvidelse af fritidsaktiviteterne på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj – og rigtig mange af jer deltog i borgermødet om det i september. Men hvordan går det med projektet?

Først og fremmest har vi fået blåstemplet projektet af kommunen med en bevilling på 300.000 kr. fra Landsbypuljen. Det er vi stolte over! Og det betyder, at vi nu for alvor skal i arbejdstøjet og samle midler ind fra diverse fonde og lokale initiativer. Den lokale opbakning til projektet er nemlig vigtig, for at vi kan lykkedes – og vi er glade for det store engagement, som I borgere har vist indtil nu. Det betyder, at vi ikke er i tvivl om, at vi når mål!

Du kan se mere om de foreløbige planer her, eller kigge i magasinet Ejer Bjerge side 5 udgave nr. 3 2021.

Dato 18.11.2021


Borgermøde tirsdag den 21. september 2021

Dato: 16.09.2021

Nye bestyrelsesmedlemmer

Ea la Cour Søborg

Jeg hedder Ea la Cour Søborg, jeg er 42 år og gift med Tommy. Vi har sammen Theis på 10 år og Ella på 7 år, og vi bor i Hylke med hunde, heste, kaniner og undulater.

Jeg har været lærer på Ejer Bavnehøjskolen siden 2007, så jeg har en stor kontaktflade i Tebstrup og omegn med nuværende og tidligere elever og deres forældre.

Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad jeg kan byde ind med. 

Louise Hertzholm

Jeg hedder Louise Hertzholm, er 38 og uddannet kemiker og projektleder.

For 3 måneder siden flyttede jeg til Ris med min mand, Benjamin, der er guldsmed og med i Ejer Bjerge Crew. Vi har Edith på 2 år, som går i vuggestuen og Lillebror fra juli 2021.

Jeg har gået på Virring skole og det er fantastisk at vende hjem til Skanderborgs bakkelandskaber og folket. Jeg glæder mig til at kunne bidrage til Lokalrådets arbejde, specielt på det sociale med samarbejde og aktiviteter på tværs af landsbyerne og foreningerne.

Dato 08.07.2021


Trafikforlig

Et enigt Folketing har 28.6.21 indgået et forlig omkring fremtidens infrastrukturinvesteringer.

En af de ting, som vi i Lokalrådet har arbejdet for, er udvidelsen af E45 og de tilhørende støjforanstaltninger.

Dette er med i forliget. Det er ikke endnu muligt at se, præcis hvornår arbejdet med vores del af E45 går i gang, men hele projektet – fra Vejle til Arhus N – starter i 2022.

Vi kan heller ikke endnu se, om der er medtaget støjdæmpning ved Ejer Bavnehøjskolen, men det følger vi op på.

Støjudviklingen illustreret i tre kort:
Kortene nedenfor illustrerer tre scenarier i forhold til støjudviklingen:

 • Støjen fra E45, som den er nu (2018)
 • Støjen fra E45 i 2040, hvor motorvejen ikke er udbygget, men trafikken er fremskrevet
 • Støjen fra E45 i 2040, hvor motorvejen er udbygget inklusiv den forudsatte støjafskærmning og trafikken er fremskrevet

Fra lokalrådets side er vi glade for, at kortet for 2040 med støjdæmpning viser, at støjen vil være mindre på det tidspunkt end den er nu – trods udvidelsen af motorvejen. I de gule områder overstiger støjen det anbefalede niveau, men ikke det lovbestemte niveau. Desværre kan man fra Vejdirektoratets side ikke tilbyde støjdæmpning på steder med ensomt beliggende husstande.

Nu lysner det trafikalt og støjmæssigt!

Træk pilene til siderne for at se forskellen med og uden støjdæmpning

06.07.2021


Generalforsamling i Ejer Bjerge

Den der Corona…

…har også spillet voldsomt ind på Lokalrådets arbejde – og vi giver her en status på projekter, planer og ideer!

Projektet ”Tebstrup Midtby” ved Dagli’ Brugsen er blevet forsinket, da det ikke har været forsvarligt at samle folk til projektet.

Arbejdet med at planlægge en række yderligere aktiviteter i Landsbyordningen er igen og igen blevet udsat af samme grund.

Men nu lysner det snart, i takt med at flere og flere bliver vaccineret, og at hver enkelts disciplin  med hensyn til kun at mødes få bærer frugt. Så falder kontakttallet og giver håb om lempelser. Og så står vi klar!

Projekterne i Tebstrup Midtby, Tåning, Ejer og Ris
I Tebstrup er næsten alt klart til at gå i gang: Tre kilometer trælister er indkøbt, Allan Vinding og Niels Korsgård har ideerne klar til, hvordan det praktisk skal løses,  og John Arne Laursen har velvilligt stillet sit værksted i Gedved til rådighed for arbejdet.

I Tåning tænkes der stadig, men tankerne går i retning af en forbedring af forholdene omkring forsamlingshuset. Så snart der er tænkt færdigt, kan vi gå i gang.

I Ejer arbejdes der med et projekt omkring Byjorden. Der mangler nogle aftaler mellem naboerne omkring projektet, disse aftaler forventes afklaret inden længe. Derefter bliver der søgt om nødvendig landzonetilladelse.

I Ris arbejdes der videre med planerne om et opholdssted i nærheden af søen bag ved Vandværket. Dette kræver nogle tilladelser fra Kommunen og enkelte lodsejere, men denne proces er også i gang.

Hvordan? Ejer Bjerges Crew?
Fælles for alle disse projekter er, at de skal gennemføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Der er nogle, der skal grave, skrue, save og slå søm i, lave kaffe og bage osv. Udover disse konkrete projekter kan der dukke opgaver op, som også skal løses.

Derfor arbejder bestyrelsen med en ide om at danne ”Ejer Bjerges Crew”- bestående af en række mennesker, som er villige til at gå ind i det fælles og fællesskabende arbejde.

Det kunne være omkring et konkret projekt eller i form af en tilmelding til en liste, hvor man stiller sig til rådig i et eller andet omfang, med de kompetencer, man har.

Ud over at gøre noget for lokalsamfundene vil der også være en stor tilfredsstillelse for dem, der deltager, i at være med til at binde os sammen i Ejer Bjerge og skabe noget, som vi kan fortælle vores børn og børnebørn: ”Det har jeg været med til at lave”.

Vi vil arbejde videre med ideen, og I vil meget snart komme til at høre mere om det på Ejer Bjerges Facebook-side.

Landsbyordningen ”På Toppen”
I forbindelse med planlægningen af udvidelsen af blandt andet hallen i Landsbyordningen – det såkaldte projekt ”På Toppen”, har vi hyret DGI til at forestå et indledende arbejde med at samle ideer til indholdet op fra mange forskellige synsvinkler: børn, ældre, forældre, idrætsudøvere, husmødre, andre foreninger osv. Så bredt et input som muligt, som vil blive bearbejdet af DGI, drøftet i bestyrelsen og præsenteret på et borgermøde.

Vi vil også inddrage Hylke-borgere i processen, så vi ikke planlægger det samme i Hylke og Ejer Bjerge, men kan deles om de muligheder, der findes.

Men: Corona har forsinket det med sit forsamlingsforbud, men nu letter det også, og en række af disse møder gennemføres for tiden.

Men også det kommer I til at høre meget mere om.

E 45
Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til Trafikinvesteringer, og her er udvidelsen af E45 fra Skanderborg Syd til Vejle også med samt tilhørende støjforanstaltninger.

Vi er ikke helt tilfredse med disse: Vi synes, at der mangler støjbeskyttelse af skolen og den sydlige del af Ris. Men det arbejder vi på at få ind i de forhandlinger om planen, som går i gang meget snart.

På vegne af lokalrådet i Ejer Bjerge
Johannes Flensted-Jensen


Velkomsthilsen til nye borgere i Ejer Bjerge

I lokalrådet har vi længe haft et ønske om at byde tilflytterne i Ejer Bjerge velkommen med en lille hilsen. Derfor er vi glade for at fortælle, at velkomstpakken nu er en realitet og deles ud til alle nye tilflyttere i vores skønne område.

Hvordan får jeg fat i en lokal håndværker? Kan man gå til yoga i Ejer Bjerge? Og hvor kan vi få passet vores børn?

Lille gave fra lokale erhvervsdrivende
Spørgsmålene kan være mange, når man flytter til et nyt lokalområde, og derfor har vi samlet de vigtigste informationer i den nye velkomstpakke, som deles ud til alle nye tilflyttere i Ejer Bjerge, som er flyttet hertil efter 1. oktober 2020.

Desuden er der en lille velkomstgave i pakken fra nogle af vores lokale erhvervsdrivende; lige nu er det en flaske vin fra Dagli’ Brugsen, et gavekort til Tømrer, Murer og Kloakmester John A. Laursen, et gavekort fra Vega A-S, et gavekort til Sindsro Yoga og et glas honning fra Honninghuset.

Fra lokalrådet skal der lyde en stor tak til de lokale erhvervsdrivende, som bidrager til pakken. Hvis du ønsker at være med og sponsorere en lille gave til velkomstpakken, er du altid velkommen til at kontakte os i lokalrådet Ejer Bjerge og aftale nærmere.

Tip os om ny tilflyttere
Og hvordan finder vi så frem til de nye tilflyttere?

Jo, vi har alle et ansvar for at byde nye folk velkommen i Ejer Bjerge, og som en del af det har vi lokale ansvarlige i Ris, Ejer, Tebstrup, Horndrup og Tåning, som du kan kontakte, når der flytter nye folk ind på din vej eller nabolag. Så sørger de for at kigge forbi med en velkomstpakke og byde de til de nye borgere i Ejer Bjerge velkommen:

 • Ris: Line Eriksen, 5215 1418
 • Horndrup: Viggo Rasmussen, 4018 9357
 • Tåning: Karin Toftegaard, 2460 2452
 • Ejer: Claus Følle, telefonnummer, 22508838
 • Tebstrup: Ingrid Franciska Thrane, 2020 2788

Som ny tilflytter er du også meget velkommen til at kontakte en af kontaktpersonerne på ovenstående liste.

Velkommen til!

Tak til vores sponsorer:


Ejer Bjerges generalforsamling 2020

For nylig holdt vi i Ejer Bjerge en velbesøgt generalforsamling. Efter forårets corona-aflysning var det rart at se den fine opbakning til arrangementet, som blandt andet bød på besøg af politikerne Mira Issa Bloch og Jens Erik Sørensen og dialog om demokrati, borgerinddragelse.

På generalforsamlingen gennemgik vi aktiviteterne fra årets løb i Ejer Bjerge, og der var ros med på vejen til de mange projekter og initiativer, der er sat i gang. Grundet den gode dialog blev den annoncerede workshop om bæredygtig brug af naturen i Ejer Bjerge udskudt til et senere tidspunkt.   

Nyt bestyrelsesmedlem
Fra Hylke blev Aase Forbech Ladegaard valgt ind i bestyrelsen, og det er vi rigtig glade for. Aase er 55 år og uddannet diakon/socialpædagog/psykoterapeut. Hun bor med Jørgen på Brørup Kjærsgård, og de er begge aktive i lokalsamfundet:

”Min mand Jørgen er aktiv gennem bestyrelsen ved Hylke Købmand, og jeg selv i Hylkes forskønnelsesudvalg, der pt. arbejder på at skabe en flot skaterbane på sportspladsen. Jeg har desuden været i Menighedsrådet de sidste fire år og er stolt af vores arbejde med at skabe en bred vifte at arrangementer i alle tre sogne. Jeg håber, at jeg kan trække Hylke lidt mere med i Ejer Bjerge og Ejer Bjerge mere til Hylke. Samarbejde giver mange flere muligheder, og i et lille lokalsamfund må vi selv skabe mulighederne,” fortæller Aase.

Aase Forbech Ladegaard er ny i Ejer Bjerges bestyrelse

Kommuneplanen 2021
Der blev på mødet tegnet et billede af fremtiden i Ejer Bjerge, som blandt andet bød på præsentation af vores input til kommuneplan 2021. Byrådet har nemlig ønsket input til kommuneplanen fra borgere, virksomheder, foreninger og andre interessenter i kommunen.

Derfor har vi i lokalrådet formuleret en række punkter med ønsker og forslag, som er sendt til Plan og byudvikling i kommunen.

I brevet med input til kommuneplanen gør vi blandt andet opmærksom på behovet for:

 • En regulær strategi for landdistrikterne
 • Udlægning af flere attraktive boligområder for at opnå bæredygtig udvikling af landdistrikterne i den sydlige del af kommunen
 • Oprettelse af flere leje-ældreboliger i Ejer Bjerge
 • Binde området bedre sammen med cykelstier, herunder mere sikker skolevej og muligheder for at cykle ud i naturen                    
 • Oprettelse af et samlet aktivitets- og mødested ved Landsbyordningen Ejer Bavnehøj med flerfunktionelle faciliteter

En stor del af arbejdet i lokalrådet er netop at være i dialog med politikerne i Skanderborg kommune, og derfor er det glædeligt, at vi bliver bedt om at komme med input til kommuneplan 2021.

Det gode og fortsatte samarbejde i Ejer Bjerge

I Ejer Bjerge er vi heldige at have en bred vifte af foreninger og institutioner, der yder en kæmpestor og frivillig indsats. Deres arbejde gør en stor forskel for os alle her lokalt.

Det sker, at vi i lokalrådet udfordres på forskellige perspektiver i forbindelse med arbejdet i de enkelte foreninger og institutioner. Vi ønsker derfor at understrege, at vi støtter op omkring alt frivilligt arbejde, og at vi fra lokalrådets side har et fantastisk samarbejde med de enkelte foreninger og institutioner. Det sætter vi stor pris på, og det er et samarbejde, vi altid har værnet om og fortsat vil værne om.

Det kan ikke undgås, at der er forskellige synsvinkler i de enkelte foreninger og de enkelte samarbejder. Disse synsvinkler respekterer vi i Ejer Bjerge, og det skal være muligt at fremføre dem, altid i en god tone.

Vi vil gerne opfordre til, at der bydes op til samarbejde med og mellem de enkelte foreninger, også i de tilfælde, hvor man ikke som udgangspunkt er enig. Med åbent sind, samarbejdsvilje og fælles fodslag kan vi klare selv store hurdler i vores dejlige lokalsamfund.

Som lokalråd vil vi altid bakke op om samarbejdet, men vi vil ikke blande os i de enkelte foreningers anliggender. Desuden vil vi gerne minde om at bruge den gode tone. I de tilfælde, hvor der på sociale medier postes opslag med personlige angreb og ukonstruktive, nedladende bemærkninger, vil vi fra Ejer Bjerges side slette opslagene uden varsel.

Generalforsamling i Ejer Bjerge

Samt dialog om demokrati, borgerinddragelse og brugen af naturen i Ejer Bjerge.

Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen i Ejer Bjerge nu igen kan invitere jer til generalforsamling

Tirsdag den 1. september 19:30-21:30
Festsalen, Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Bestyrelsen har ønsket at holde ved det program, der oprindeligt blev annonceret i marts måned – og dermed lave en aften, der berører os alle.

Demokrati og borgerinddragelse
Derfor har vi inviteret byrådsmedlemmerne Mira Issa Bloch og Jens Erik Sørensen, som henholdsvis er forkvinde og næstformand for byrådets særlige udvalg om “Demokrati og Borgerinddragelse”. De vil fortælle og diskutere med os, hvilke politikker de har lagt op til på området samt hvordan de ser, at vi aktivt kan bidrage til demokrati og borgerinddragelse.

Bagefter vil vi lægge op til en diskussion af, hvorledes foreningerne i Ejer Bjerge kan være med til at:

1. Forbedre folkesundheden gennem brug af naturen

2. Sikre fremtidig brug af naturen er på en måde, der giver flere oplevelse og er skånsom ved naturen 

3. Sikre større sammenhængskraft i de enkelte foreninger, lokalsamfund og i Ejer Bjerge 

Program

 1. Generalforsamling. Der er én stemme pr. medlemmer af foreningerne til generalforsamlingen.
 2. Dialog om Demokrati og Borgerinddragelse ved byrådsmedlemmerne Mira Issa Bloch og Jens Erik Sørensen
 3. Diskussion om brugen af naturen 

Aftenen er åben for alle.


Sommernyt fra lokalrådet

Forskønnelse, mødesteder og fælles præg i Ejer Bjerge
Lokalrådet har gennem snart to år arbejdet med planer om at oprette mødesteder i Tebstrup, Ris, Ejer og Tåning. Til det arbejde har vi foreløbig fået 175.000 kr. fra Landsbypuljen.

Samtidig vil vi gerne prøve at skabe en fælles identitet i den arkitektoniske udformning alle fire steder ved at bruge udtrykket fra kiosken ved Ejer Bavnehøj som omdrejningspunkt.

I Ejer og Ris har arbejdsgrupper arbejdet med projekter, som kræver nogle kommunale tilladelser. Dem er vi ved at søge. Når de er på plads, kan vi gå videre med at gøre ideerne til virkelighed. I Ris arbejder vi med et areal bag vandværket og i Ejer med området ved kæret, Byjorden. I Tåning afventer vi arbejdsgruppens stillingtagen til, hvilket projekt, de gerne vil gennemføre.

I Tebstrup vil vi renovere P-pladsen ved Dagli’ Brugsen og omgivelserne, hvor vi samtidig åbner op for  udsigten til det middelalderlige voldsted, der ligger neden for P-pladsen.

Her er arbejdet faktisk nu i skrivende stund (red. Juni 2020) ved at være færdigplanlagt, og vil gå i gang meget snart.

Nye udstykninger
Lokalrådet har nu i over to år presset på for at få mulighed for nye, attraktive udstykninger i Tebstrup. Det vil give mulighed for en øget tilflytning og dermed også for en styrkelse af grundlaget for Dagli’ Brugsen,  skolen og RTI. Der har været flere arealer i spil. Her på det allersidste var blot et enkelt areal i Tebstrup i spil fra kommunens side.

Vi fik gennemført, at Økonomiudvalget kom på besigtigelse og beså to arealer.  Efterfølgende har udvalget besluttet at arbejde videre med disse to arealer!

Det ene areal ligger i sydenden af byen i forlængelse af arealet ved Bavnegården, det andet ved Kattrupvej.

Herudover foreslår kommunen udlagt mindre arealer i Ris og Tåning. I Ejer er der i forvejen udlagt et areal, der endnu ikke er udnyttet.

Hvis det falder endeligt på plads, vil det være opfyldelsen af en af de vigtigste målsætninger for Lokalrådet: Muligheden for at få flere tilflyttere.

Ejer Bjerge

Udvidelsen af E45
Efter borgermødet den 18. juni 2018 om den kommende udvidelse af E45 har Vejdirektoratet arbejdet med  en såkaldt VVM-redegørelse. I den forbindelse har Lokalrådet indsendt to breve om problemer for Ejer  Bjerge og ønsker til støjdæmpning. VVM- redegørelsen skal vise, hvilke virkninger projektet kan få på miljøet og angive løsninger på, hvordan uheldige påvirkninger kan mindskes eller fjernes.

For nogle få dage siden (midten af juni 2020) er rapporten kommet. Vi har endnu ikke behandlet den grundigt, men kan umiddelbart konstatere både noget godt og noget mindre godt:

Det er godt, at der er indregnet en ganske omfattende støjdæmpning på østsiden af E45, hvilket vil mindske støjen fra vejen. Det er ikke godt, at denne støjdæmpning ingen virkning har på skolen, Ris, Horndrup eller Præstegårdsområdet. Der er dog i oplægget angivet en tillægspris på otte mio. kr. for støjdæmpning ved skolen, så der er noget at gribe fat i.

Det vil vi selvfølgelig sætte os ned og gennemarbejde med henblik på at lave et høringssvar og blandt andet gøre indsigelse mod de dele af redegørelsen, der ikke er tilstrækkelige. Der er høringsfrist til 27. september 2020.

Input til arbejdet med E45?
Hvis der en nogen, der har ideer eller input til dette arbejde, kan de sende en mail til Johannes Flensted-Jensen, jflensted@gmail.com, der koordinerer Lokalrådets arbejde med E45.


Tilflytter til Ejer Bjerge? Så er det første halve år gratis!

I Ejer Bjerge har vi et rigt foreningsliv for børn og voksne i alle aldre. Måske er det svært at vælge, når man som tilflytter skal finde ud af, hvad man skal gå til i det nye lokalområde.

Derfor har vi gjort det første halve år gratis for alle tilflyttere. Med andre ord: Man kan prøve aktiviteter i de forskellige foreninger uden at betale kontingent i de første seks måneder.

Kontakt den enkelte forening, så hjælper de dig i gang.

Se mere om Ejer Bjerges foreninger her.


MTB-teknikbanens etape 3 er nu åbnet

Siden foråret 2019 har gode, frivillige kræfter arbejdet på den lokale mountainbike-teknikbane, som ligger på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj. Banens første og anden etape har været brugt flittigt af alle interesserede, og nu er den tredje og sidste etape åbnet og klar til at blive brugt af så mange som muligt – både store og små i skoletid og fritid.

Lidt om banerne
1. Etape er den lille bane lige bag bålhytten. Den er for de allermindste på løbecykler og små MTB. Vi har dog planer om at lave den lidt bedre til vinter.

2. Etape er en teknikbane, som skal udfordre alle aldersgrupper på en MTB

3. Etape er et 1000 meter langt sinke-track med forskellige udfordringer som pump, hop, snævre og hurtige sving som bestemt kan udfordre den habile cykelrytter.

Tak til frivillige og sponsorer
Vi vil gerne sige en stor tak til de frivillige hænder, der har hjulpet med at gøre bane klar samt til de lokale erhvervsdrivende, der har leveret materialer og maskiner:

• Thyge Rasmussen
• Birck træservice
• John Arne Laursen
• Arne Andersen
• V. Løwener
• EK Multiservice
• Speedline
• NSH Nordic
• Cykelklubben “Team Ris”

Da banen er lavet af og drives af frivillige kræfter, vil det være dejligt, hvis I som brugerne af banen hjælper med til at vedligeholde den – hvis vi alle husker at rive lidt ukrudt op fra tid til anden, så fremstår banen altid pæn og indbydende!


UDSAT PGA. CORONA: GENFORENINGSFEST PÅ EJER BAVNEHØJ 20. JUNI

Genforeningsfesten rykker helt tæt på for skanderborgenserne, når Ejer Bavnehøj inviterer til en særlig fest den 20. juni.

Se hvad Ugebladet Skanderborg skriver her:

UDSAT PGA. CORONA: Generalforsamling i Ejer Bjerge

Nu er det tid til årets generalforsamling for foreninger under Ejer Bjerge tirsdag den 17. marts. kl. 19:30

Udover generalforsamlingen vil der være dialog om demokrati, borgerinddragelse og brugen af naturen i Ejer Bjerge.

Program:

 1. Generalforsamling
 2. Dialog om demokrati og borgerinddragelse ved byrådsmedlem Mira Issa Bloch
 3. Diskussion om brugen af naturen 

Nærdemokrati og borgerinddragelse er vigtigt for os i Ejer Bjerge, og aftenen er åben for alle. Ud over foreningerne under Ejer Bjerge håber vi, at der også kommer andre og deltager i debatten.

Tid: Tirsdag den 17. marts kl. 19:30.
Sted: “Stalden” på Sneptrup Præstegård, Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg

Vi glæder os til at se jer alle!


Landsbysamvirket er også for dig!

Landsbysamvirket er en forening, som arbejder for at fremme livet og trivsel i landsbyerne og på landet. Meget af det, vi arbejder med, er i samarbejde med Skanderborg Kommune og landsbyerne.

Generalforsamling
Landsbysamvirket holder generalforsamling den 6. februar kl. 19:30 i Stjær Forsamlingshus. Alle er velkomne til at møde op og høre om Landsbysamvirkets aktiviteter.

Højskoleaften på Ry Højskole
Torsdag den 20. februar holdes der højskoleaften på Ry Højskole kl. 18:30-22:00. Det bliver en drøn-spændende aften med karismatiske Sten Møller, kendt fra Friland og Grobund, samfundstænker og inspirerende foredragsholder, om mulighederne ved at bo på landet. Bendt Nielsen vil optræde med fortællingen om vores fælles rødder i det skanderborgske rytterdistrikt. Pris 40 kr!

Gå ikke glip af denne aften! TILMELDING HER 

Se mere på www.landsbysamvirket.dk


Succesen fortsætter i Tåning Forsamlingshus

De live-streamede foredrag fra Aarhus Universitet er blevet rigtig godt modtaget i Tåning Forsamlingshus. Derfor er vi nu stolte af at kunne præsentere forårets foredragsrække, som byder på intet mindre end syv spændende tirsdags-foredrag.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu:

 • 4. februar: Einsteins relativitetsteori
 • 18. februar: Kvantecomputeren
 • 3. marts: Det er bare en virus
 • 10. marts: Fremtidens natur
 • 31. marts: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
 • 14. april: Ig Nobel Prize: First laugh, then think
 • 21. april: Rask og glad – tak dine unikke mikrober

Foredragene streames tirsdage fra klokken 19-21, og alt du skal gøre er at møde op i dit lokale forsamlingshus til en hyggelig aften, hvor du kommer tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskaben.

Du kan læse mere om foredragene på ofn.au.dk ved at klikke på markøren på kortet ved Tåning Forsamlingshus.

Der sælges kaffe/the, kage, øl og vand under foredragene. Tag gerne en hynde eller pude med, hvis du ønsker at sidde blødt.

Fri entre – alle er velkomne!


Dansk by vil ændre sit navn…

Og den danske by ligger i Ejer Bjerge!

De seneste dage har man i flere medier kunnet følge med i, hvordan Tåning nu er godt på vej til at få tilføjet det eftertragtede “N” i bynavnet, så stavemåden og udtalen passer sammen. Tåning rimer nemlig på honning!

I går mødte TV2 Østjylland således op for at tale med initiativtager til navneændringen, Sune Fredslund Andersen. Se TV2’s indslag her

Læs desuden med her:

TV2Østjylland
BT
Jyllands-Posten

Tåning Ejer Bjerge
Byskiltet her er snart fortid

Julestemning indfandt sig mens stormen ruskede

Flaget ved Ousted Kirke stod ret ud fra flagstangen i søndags – og sådan må det være, når en kirke ligger højt og flot i landskabet. En frisk julestorm havde nemlig godt fat i trætoppene i søndags, da Ousted Kirke bød inden for til deres fortolkning af “De 9 læsninger”, som oprindeligt er en engelsk juletradition.

 • Ejer Bjerge lucia

Inden for i den smukke kirke var der lunt og rart at være, og med både luciaoptog ved de yngste kordeltagere samt smukke sange fra børnekor, juniorkor og de voksnes “HOT-kor” var det umuligt ikke at komme i julestemning. De ni læsninger blev flot fremført af ni forskellige, lokale læsere, og til slut hjalp både de unge og voksne kordeltagere til med en flot, fællessang; “Dejlig er jorden”.

Læs mere om HOT-koret


Lokalt cykelhold i Ejer Bjerge

Det lokalecykelhold i Ejer Bjerge, Team SlagterRiget, består af en flok på 36 glade og friske cykelentusiaster.

Holdet er så heldig at have ni gode sponsorer, nemlig hovedsponsor ”SlagterRiget” – der er kåret som Danmarks Bedste Slagter – og herudover Arbejdernes Landsbank i Skanderborg, AP Service i Tebstrup, Ondisplay, GripGrab, Tebstrup Pizzeria, Tebstrup VVS Blik Aps, Yding Smedie samt en enkelt nordjyde i form af Kongerslev Kalk.

Team Slagter-Riget er Ejer Bjerges lokale cykelhold for både mænd og kvinder

Team SlagterRiget får leveret handsker, ærmer med videre af GripGrap, som blandt andet også leverer til World Tour holdet ”Lotto Soudal”.  

Faste træningstider
Cykelholdet træner tre gange om ugen af cirka 1½-2½ timers varighed, hvilket giver mellem 40-80 km. pr. tur afhængig af årstiden.

Herrerne kører tirsdage og torsdage, hvor er der afgang fra Brugsen klokken 17 – samt søndage klokken 9.

I løbet af sommeren prøver Team Slagter-Riget at deltage i et par motionsløb, både danske og til tider også udenlandske, for hyggens skyld.

Der køres mountainbike om vinteren på de samme tre ugentlige tidspunkter som der køres landevej om sommeren – også med start fra Brugsen.

Søndagsudflugter
I hverdage køres lokalt, og om søndagen tages ofte på ”udflugt” til MTB-spor nært og fjernt (Silkeborg, Aarhus, Vejle, Rebild m.fl.), men cykelholdet er typisk hjemme mellem klokken 12 og 13.

Tempoet afpasses så alle kan være med, ellers deler cykelholdet sig op i to grupper, når de kommer frem, men der køres altid ud og hjem sammen.

En høj prioritet er, at det skal være en hyggelig tur for alle, hvor det sociale fælleskab er vigtigt.

Mountainbike for damer
Siden foråret 2019 har Team SlagterRiget været så heldige at have kvindelige medlemmer nok et pige-damehold, som kører mountainbike i lokalområdet hver lørdag.

Alle kan blive medlem og er selvfølgelig meget velkommen til enten at møde op ved Brugsen, eller kontakte bestyrelsen og aftale nærmere. Læs mere om Team Slagter-Riget her


Gratis prøveaften i den lokale skytteforening

”Ousted Tåning Skytteforening” er navnet på Ejer Bjerges lokale skytteforening, og her er plads til både unge og gamle.

I skytteklubben kan man møde ivrige skytter i alle aldre og på mange forskellige niveauer. Børn helt fra 0. klasse kan være med, og flere familier går til skydning sammen og dyrker det som en fælles interesse. Børn kan konkurrere på lige vilkår med de ”gamle”, og instruktørerne står klar til at sørge for grundig vejledning samt at sikkerheden er i top.

Den 15 meter lange skydebane ligger i kælderen på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Gratis prøveaften
Skytteforeningen vil gerne invitere dig til en gratis prøveaften på den 15 meter lange bane, som ligger i kælderen under Landsbyordningen Ejer Bavnehøj på Risvej 28 i Tebstrup. Lige meget om du er 6 eller 60 år kan skydning med rigtige våben være noget for dig. Du skal blot møde op en onsdag kl. 18:30-20:00, hvor du både kan tage en snak med en af vores instruktører og prøve at skyde med riffel. Skydning kan både forbedre motorikken og koncentrationsevnen, og derfor er der mange skolebørn, som kan have glæde af at dyrke sporten. Rifler og høreværn låner du hos skytteforeningen, når du kommer.

Hvem kan gå til skydning?
Skydning er måske ikke lige den første sportsgren, du tænker på, når du skal finde en ny sport til dit barn. Men alle kan gå til skydning, og både forældre, bedsteforældre og børn kan således være sammen om at dyrke interessen for skydning. Det kræver ikke nogen særlige forudsætninger. For børnene er det altid ekstra hyggeligt, at skytteforeningen giver et stykke slik, hvis man en aften skyder bedre end ugen forinden.

Hvad med udstyr?
I skytteforeningen har vi rifler, luftgevær og høreværn, som du kan låne. Du behøver derfor ikke at købe noget udstyr, og du kan blot komme som du er.

Hvor?
Ousted Tåning Skytteforening er en lille og hyggelig skytteforening i Ejer Bjerge. Om vinteren holder vi til i kælderen under Landsbyordningen Ejer Bavnehøj på Risvej 28, 8660 Skanderborg. Her har vi en 15 meter-bane og otte standpladser, hvor vi skyder med cal. 22 salonriffel og luftgevær.

Om sommeren skyder vi på vores udendørs 50 meters-bane ved siden af Landsbyordningen Ejer Bavnehøj – ned mod motorvejen.

Hvornår?
Vi skyder hver onsdag aften fra kl. 18:30-cirka 20:00. Der er altid gratis kaffe på kanden til alle – også forældre, der venter på, at deres barn skyder.

Hvad koster det?
En skydning koste 30 kr. for børn og 35 kr. for voksne.

Kontingentet er 200 kr. for børn og 250 kr. for voksne pr. halvår. Der gives familierabat.

Man kan prøve tre gange gratis, inden der skal betales kontingent.

Spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte klubbens formand Flemming Mikkelsen på 22 96 60 01 eller f_mikkelsen@hotmail.com.

Skytteklubben har til huse på Risvej 28 sammen med Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

Se mere på www.ou-taa.dk


Nyt magasin på gaden

Kig godt efter i din postkasse! Årets sidste udgave af Magasinet Ejer Bjerge bliver nemlig delt ud i disse dage af flittige elever fra 4. og 5. klasse på Ejer Bavnehøj-skolen.

Læs det nye blad her


Uhyggelig Halloween i Ejer Bjerge

Mørket havde kun lige sænket sig over Ejer Bjerge i aftes, da den årlige og traditionsrige uhygge spredte sig over området. Der blev tændt lys i græskar og lanterner, og rigtig mange huse var flot pyntet med kors, spindelvæv og uhyyyyyggelige lyde.

Børn i alle aldre vandrede udklædte rundt og råbte ”Slik eller ballade”. Tak til alle jer, der tog så godt imod de udklædte børn i form af skeletter, hekse, monstre, vampyrer og spøgelser. Børnene var tydeligvis ventet i de mange uhyggelige huse.


Klimaforedrag i forsamlingshuset

Efter de to første live streaminger af offentlige foredrag i naturvidenskab fra Aarhus Universitet kan Tåning Forsamlingshus konstatere, at succesen er i hus. Foredragene henvender sig til alle aldre – og især større børn kan få rigtig meget glæde af at være med, når der på tirsdag blændes op for næste foredrag med titlen: ”Mennesker i klimaets brændpunkter”.

Det gamle, smukke forsamlingshus har nu dannet rammen om live streamingerne to gange, og begge gange har det været fyldt med glade og nysgerrige gæster i alle aldre. Gæster, som er gået hjem med ny og spændende viden om alt fra lavasletterne på Mars og rumsonder til elektriske kabelbakterier og biofilm. Alt sammen formidlet på en god og sjov måde – i øjenhøjde til både ung og gammel.

Mennesker i klimaets brændpunkter
I næste uge er forsamlingshuset vært for det tredje foredrag i rækken – denne gang med overskriften ”Mennesker i klimaets brændpunkter.”

Aarhus Universitet skriver selv om foredraget:

Klima er et brandvarmt emne lige nu. Ifølge videnskaben er klodens klima under en menneskepåvirket forandring. Isen smelter, temperaturen stiger, og vejret bliver mere ekstremt og uforudsigeligt. Mennesker over hele kloden kommer i klemme. Hvordan påvirkes de af den nye virkelighed? Og hvad er, ifølge videnskaben, fup og hvad er fakta?

Tag med Jyllands-Postens journalister Lars From og Klaus Dohm ud på en klimarejse Jorden rundt og mød mennesker i klimaets brændpunkter. Sammen med klimaprofessor Sebastian Mernild fra klimaforskningscenteret Nansen Centeret i Bergen i Norge vil disse menneskers skæbner blive sat ind i et videnskabeligt perspektiv: Hør fx om hvordan det påvirker indbyggerne i Stillehavsøstaten Tuvalu at isen smelter i Arktis, at verdenshavene opvarmes og at havspejlet derved stiger. Og hør om hvad det gør ved det globale klima og indbyggerne i Brasilien at regnskoven hvert år skrumper med tusindvis af kvadratkilometer. Med baggrund i fakta om både befolkningsudvikling og klimaets forandringer hører du også om hvorfor det i Indien diskuteres at sætte en begrænsning på hvor mange børn inderne må få. For faktum er at vi bliver flere og flere mennesker på kloden – med et befolkningstal som vil overstige 10 milliarder – hvilket ifølge mange forskere har afgørende betydning for klimaet. Også herhjemme er der store konsekvenser i vente.”

Vi ses på tirsdag
Det hele foregår i dit lokale forsamlingshus på tirsdag den 5. november – ganske gratis og uden tilmelding!

Adresse: Horndrupvej 35, Tåning, 8660 Skanderborg
Tid: Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19-21 (dørene åbnes 18:30)

Der kan købes øl, vad, kaffe og kage.

Læs mere om foredragene på www.ofn.au.dk ved at klikke på markøren på kortet ved Tåning Forsamlingshus.


Livestream fra Aarhus Universitet – direkte i Tåning Forsamlingshus!

Hvad vil I gerne bruge jeres forsamlingshus til?!” Sådan lød spørgsmålet på sommerens idemøde i Tåning Forsamlingshus, og det viste sig, at der var stor interesse for offentlige foredrag fra Aarhus Universitet via streaming.

Det har de gode folk bag forsamlingshuset taget til sig, og de er nu stolte af blandt andet at kunne præsentere fire spændende foredrag i efteråret:

8/1O: På rumkrydstogt ud i Rumsystemet

22/1O: Snedige bakterier

5/11: Mennesker i klimaets brændpunkter

26/11: Luften vi indånder

Foredragene streames tirsdage fra klokken 19-21, og alt du skal gøre er at møde op i dit lokale forsamlingshus til en hyggelig aften, hvor du kommer tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskaben.

Du kan læse mere om foredragene på ofn.au.dk ved at klikke på markøren på kortet ved Tåning Forsamlingshus.

Der sælges kaffe/the, kage, øl og vand under foredragene. Tag gerne en hynde eller pude med, hvis du ønsker at sidde blødt.

Fri entre – alle er velkomne!


Lad os sammen udvikle Dagli’ Brugsen i Tebstrup

Dagli’ Brugsen holder borgermøde mandag den 30. september klokken 19.00 i Landsbyordningen.

Vi har brug for alle kræfter, så kom endelig til borgermødet, så vi sammen kan drøfte, hvordan vi kan bevare og udvikle vores lokale Brugs.

Sætter du også pris på:
-At kunne handle lokalt?
-At have et levende samlingssted?
-At skolen bevares?
-At huspriserne i Ejer Bjerge fastholdes?

Brugsen vil gerne være:
-En attraktiv butik
-Det primære indkøbssted
-Velassorteret og inspirerende
-Hyggelig, kendt for kvalitet og service

Lad os aktivt nå disse mål i fællesskab!

Udviklingen begynder mandag den 30. september , og vi glæder os til at se dig!

Hvor: Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, Risvej 28, Tebstrup

Hvornår: Mandag den 30. september 2019 kl. 19.00


Saftpressedag i Præstegårdshaven

Kom og pres jeres æbler til dejlig most! Vi har saftpressere og andet nødvendigt udstyr, så det eneste I skal medbringe er godt humør, æbler og flasker!

Det er en dag, hvor hele familien kan være med. De mindste kan løbe rundt og hygge sig i haven, de lidt større kan hjælpe til, og de voksne kan nyde selskabet og en kop kaffe.

Skulle nogle have mod på det, kan de medbringe en kage eller andet sødt til et fælles kagebord. Vi serverer saft og andet godt til børnene.

Vi håber at se mange af jer,

Alt godt,
Sognepræst Mads Juul Munch og hustru Helene Juul Munch.

Vi ses til saftpressedag i Præstegårdshaven på lørdag

Bålgudstjeneste, børnekor og grillpølser…

…var hvad der skulle til, for at samle en god flok glade børn og voksne en torsdag eftermiddag i sidste uge ved shelteret “Noahs Ark” på Præstegårdsstien.

Mens Mads Juul Munch holdt en flot gudstjeneste, kunne de yngste boltre sig på skovens skrænter, og elever fra Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs børne- og juniorkor sang smukke efterårssange.

Slutteligt serverede de lokale spejdere grillpølser fra Slagter-Riget 🙂

Tak til børne- og juniorkoret og til spejderne for en dejlig eftermiddag

Læs mere om spejderne i Ejer Bjerge
Læs mere om Landsbyordningen Ejer Bavnehøj


Sammen står vi stærkere!

Riis-Tebstrup Idrætsforening og Hylke Gymnastik har indgået et samarbejde, så nu tilbydes borgerne en bredere vifte af sportsgrene – lige fra spring og yoga til floorball, zumba , pardans og meget mere!

Læs mere om holdene, tilmelding, priser og rabatordninger på foreningernes hjemmesider: Riis-Tebstrup Idrætsforening og Hylke Gymnastik

Tilmeldingen på RTI er allerede i fuld gang – Hylke Gymnastik åbner for tilmelding i uge 37.

Hvad skal DU gå til i år?


Fællesspisning, flæskesteg og æblekage

…var hvad menuen stod på til sæsonens første fællesspisning i Tåning Forsamlingshus i aftes. Lokale kræfter skiftes til at lave mad den første onsdag i hver måned – og unge og gamle mødes til en hyggelig og uforpligtende omgang aftensmad kl. 17:30.

Hold øje med opslag på facebook – og sæt kryds i kalenderen til næste fællesspisning onsdag den 2. oktober.

Faellesspisning Ejer Bjerge

Åbning af Ejer Bjerges nye crossgym-bane

I fredags stod den på sæsonopstart i idrætsforeningen RTI, og i den forbindelse blev der holdt officiel åbning af den nye crossgym-bane, som ligger ved Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

Idrætsforeningen var så heldige at få besøg af Europamesteren i “Obstacle Course Racing” (forhindringsløb), Jonas V. Drescher. Han kom med gode træningsfif og legede med de fremmødte børn på den nye bane.

RTI’s bestyrelse vil gerne takke for opbakningen og ønsker alle en god sæson.

Se alle hold og træningstider her

Officiel åbning af den nye crossgym-bane

Møde med foreninger og institutioner

Lokalrådet Ejer Bjerge havde i sidste uge inviteret alle institutioner og foreninger i Ejer Bjerge til et informationsmøde, hvor der blandt andet blev givet en status på arbejdet i Ejer Bjerge samt om de foreløbige planer for de 175.000 kr., som lokalrådet har fået af Landsbypuljen i Skanderborg Kommune.

Det blev et godt og konstruktivt møde, og rundt om i de enkelte foreninger er man klar til at smøge ærmerne op, når projektplanerne skal føres ud i livet – det bliver supergodt!

Det nye “Ejer Bjerge” er på gaden

I løbet af den seneste uge har flittige elever fra 4. og 5. klasse på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj delt det nye nummer af “Magasinet Ejer Bjerge” rundt i alle lokale postkasser.

I det nye nummer af magasinet magasinet kan du blandt andet læse om den nye præst og om sæsonstarten i idrætsklubben RTI.

Find magasinet i din postkasse – eller læs det direkte her

Magasinet Ejer Bjerge

Hvornår kører 107’eren?

Den nye køreplan for bus 107 er trådt i kraft. Se hele køreplanen her og bliv klogere på, hvordan Flextrafik fungerer! Se køreplanen her

Køreplanen følger også med i næste nummer af magasinet Ejer Bjerge – hold øje med postkassen om en uges tid!

Og husk: “Ta’ bussen, før nogen tar’ den fra os igen!

Bus 107 Ejer Bjerge

Se alle billederne fra i fredags

Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Skanderborgs nye borgmester, Frands Fischer, klippede det røde silkebånd for at indvie Himmeltrappen og hele det nye område sydøst for Ejer Bavnehøj-tårnet i fredags. Børnene hyggede til kuffert-cirkus, de voksne kunne nyde en cocktail fra Cocktailkonsortiet, og den nye scene blev indviet med koncert af In Lonely Majesty.

Forinden for festlighederne var Frands Fischer blevet vist rundt i vores skønne lokalområde for at lære stedet bedre at kende, og både brugsuddeleren, formanden for idrætsforeningen og flere medlemmer af Ejer Bjerges styregruppe havde spist frokost med Frands Fischer på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj og drøftet de fremtidige muligheder i vores lokalsamfund.

Fotocredit @Anders Boll Film & Foto


Læs avisen og sig hej til vores nye præst

Kristelig Dagblad bliver nu leveret til Sneptrup Præstegård mandag-fredag. Alle er således velkomne til at komme forbi, læse avisen, nyde naturen og en kop kaffe/the. Adressen er Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg.

Vores nyindsatte præst Mads Juul Munch er for så vidt muligt på kontoret i hverdagene og vil meget gerne hilse på og invitere indenfor.

I denne uges udgave af Ugebladet Skanderborg kan du også læse mere om den unge, poetiske sjæl – Mads Juul Munch. Læs mere her.


Sommer og Rosé

Bedst som sommeren har ramt Danmark, er den nye Ejer Bjerge Rosé-vin landet i Brugsen. For hver solgt flaske støtter Brugsen de lokale foreninger i Ejer Bjerge med 5 kr.

Ejer Bjerge-vinen findes også som rødvin og hvidvin.


Tåning jazz-festival

Søndag den 4. august kl. 12-18 afholdes den traditionsrige jazz-festival i Tåning.

Kl. 12:00: Michael Carøe med Band
Kl. 15:00: Sct. Pauls Big Band

Sted: “Møddingen”, Tåningvej 6, 8660 Skanderborg
(I tilfælde af regn i telt)

Mad: Hårby Slagteren
Øl, vin, kaffe og drinks (Gin og Tåning) kan købes

Info og tilmelding: www.taaningjazzfestival.dk

Pris: 200 kr. for medlemmer, 300 kr. for ikke-medlemmer

Overskuddet går udelukkende til at dække underskuddet!


Ny præst i Ejer Bjerge

Vi har bedt vores nye præst om at skrive lidt om sig selv:

“Mit navn er Mads Juul Munch, jeg er gift med Helene Juul Munch og sammen har vi Arthur på snart syv måneder. For nu bor vi et dejligt rækkehus i Stensballe ved Horsens, indtil præstegården på Sneptrupvej er færdigrenoveret om nogle år”.

“Jeg er lykkelig over at være blevet kaldet af menigheden i Ovsted, Hylke og Tåning og jeg nyder hver eneste dag. Jeg har fået kontor i ’Stalden’, som ligger ved præstegården lige midt i den smukkeste natur, man kan forestille sig. Alle er velkomne til at komme forbi; jeg skal nok have kaffe på kanden! Jeg glæder mig over at være en del af en menighed, som sætter pris på fællesskab. Vi har mange gode ting i vente sammen. Jeg er Ovsted, Hylke og Tånings præst, når livet er dejligt og når sorgen trænger sig på. Jeg er med fra livets begyndelse til dets afslutning og alt der imellem”.


Ny hjertestarter – og hjerteløbere!

Tåning Forsamlingshus har fået doneret en hjertestarter af Trygfonden, og den hænger nu på ydermuren af forsamlingshuset.

I forbindelse med opsætningen af hjertestarteren har en flok frivillige fra lokalområdet været på førstehjælpskursus for at lære, hvordan man bruger en hjertestarter og for at blive uddannet “hjerteløber”.

Som uddannet hjerteløber kan du blive kontaktet via en app, hvis der er hjertestop i 1 km. omkreds af, hvor hjerteløberen befinder sig. Hjerteløberen kan så komme og yde førstehjælp. Det er et stort ansvar, og det er trygt at vide, at der nu er fire hjertestartere i Ejer Bjerge.

Læs mere om at blive hjerteløber her

Læs mere om Ejer Bjerges hjertestartere her

Ejer Bjerge hjertestarter

Ejer Bjerge har haft besøg af en dronepilot

Der blev taget billeder og filmet omkring Tebstrup og Ejer Bavnehøj. Billederne og videoerne er nogle vi i forskellige sammenhænge vil kunne bruge her på siden og til de forskellige materialer vi laver.

Dato: 13.06.2019


TV2 Østjylland var forbi…

…til Åben Landsby i Ejer Bjerge, og de var både med til åbningen af MTB-teknikbanen, på besøg hos mæglerne og hos en af Ejer Bjerges ambassadør-familier.

Se og læs, hvad der kom ud af det her:

TV2 Østjyllands website – læs her

TV2 Østjylland TV – se indslaget her

 

Dato:  19.05.2019

 
 

Tak for i dag

Med et par stemningsbilleder fra Åben Landsby siger vi TAK for en skøn dag! Tak til alle, som kom og var med. Tak til de frivillige kræfter bag arrangementet, og tak til sponsorerne!

Desuden skal der lyde et stort tak til vinderne af de to mountain-bikes: Freja Kruse og Finn Kobberø.

Dato:  18.05.2019

 
 

Fremtidsforsker roser Ejer Bjerge

Morgenen begyndte med, at P4 Østjylland tog en snak med Ejer Bjerges formand om Åben Landsby-arrangementet – samt med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, som kommenterede på dagens program.

Og fremtidsforskeren var ikke i tvivl om, at vi gør det rigtige i Ejer Bjerge:

“I Ejer Bjerge rammer de plet i forhold til at tiltrække børnefamilier. Deres program for Åben Landsby er rigtig godt tænkt, for det viser, at de ved, hvad folk flytter efter; nemlig at hverdagen fungerer. Og det kan man se på programmet, hvor netop den velfungerende hverdag med børnepasning, foreningsliv, indkøbsmuligheder og den smukke natur er i fokus,” fortæller fremtidsforsker Jesper Bo Jensen til P4 i morges.

Hør hele indslaget her (minut 2:09:28 og 2:17:52)

Dato:  18.05.2019

 
 

Nyt om bus 107 

I TV2 Østjylland kunne man forleden høre, at der fremover kun vil være fire busser mellem Skanderborg og Horsens.

Det er rigtigt, men hvad der ikke blev nævnt var, at bl.a. takket være Skanderborg Kommunes bidrag til finansiering af rute 107, vil der kun være lidt færre afgange mellem Tebstrup og Skanderborg end i dag.

En del af de nye afgange bliver som Flextrafik, d.v.s. de kører efter faste køreplaner, men man skal bestille tur med den senest en time før afgang. Prisen vil være som i bussen.

Dato:  14.05.2019

 
 

Mød din mægler og din nye nabo Billedet indeholder sandsynligvis: himmel, træ, plante, friluftsliv og natur

Er du på udkig efter en ny bolig eller grund i naturskønne omgivelser til en attraktiv pris? Så kig forbi til Åben Landsby i Ejer Bjerge på lørdag.

Her kan du både møde dine nye naboer, som viser det aktive landsbysamfund frem – samt en lang række ejendomsmæglere, som holder Åbent Hus i Ejer Bjerge – fx Nybolig, EDC, Home, Danbolig og John Frandsen – samt HusCompagniet

Vi ses på lørdag på Risvej 28 i Tebstrup!

Skanderborg Ugeavis skriver om Åben Landsby her

Dato:  14.05.2019

 

 
 

Det er ganske vist… Billedet indeholder sandsynligvis: tekst

Den nye Ejer Bjerge-vin er landet, og den kan nu købes i Brugsen i Tebstrup!

Og på lørdag deler Brugsen naturligvis smagsprøver ud på den nye hvidvin og den nye rødvin til Åben Landsby:

Ejer Bjerge rødvin: Italia Appassimento🍷

Ejer Bjerge hvidvin: Australsk Chardonnay🥂

Vinen er perfekt som værtindegave, til en lun sommeraften eller en god bøf på grillen.

For hver solgt flaske giver Brugsen 5 kr. som sponsorat til lokale foreninger i Ejer Bjerge

Dato:  14.05.2019

 

 

Spænd hjelmen, pump cyklen og kom til officiel åbning af den nye MTB-teknikbane! 

MTB-bane Ejer Bjerge

Når Ejer Bjerge slår dørene op til Åben Landsby den 18. maj, er det samtidig dagen for den officielle åbning af vores nye MTB-teknikbane. 

Teknikbanen er skabt af frivillige, lokale ildsjæle og i samarbejde med lokale håndværkere. Den er bygget i flotte naturmaterialer og er cirka 420 meter lang – og det giver god mulighed for motoriske udfordringer for børn og voksne i alle aldre.

Vi håber at se så mange cykelmyg som muligt lørdag den 18. maj – der vil være guider til steder ved banen fra kl. 10.00-14:00. Tag din cykel med og få en hyggelig og sjov dag sammen med venner, familie og naboer!

Teknikbanen ligger på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

Vi ses!

Dato:  10.05.2019

 

Byggegrunde med udsigt

I Ejer Bjerge har vi byggegrunde til attraktive priser i et aktivt lokalsamfund – og så med udsigt!

Kig nærmere på muligheden for selv at bygge jeres eget hus på Tebstrup Parkvej i Ejer Bjerge her

Og mød både HusCompagniet og vores dejlige lokalsamfund til Åben Landsby lørdag den 18. maj.

Dato:  07.05.2019

 

 

Præstegårdsstien er godkendt af løbeklubben Columbus!Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer, folk, der stÃ¥r, sky, himmel, træ, græs, friluftsliv og natur

Løbeklubben Columbus Running Explorers har testet Præstegårdsstien i Ejer Bjerge – og givet den en Thumbs up!

Columbus-løberne går efter de kreative ruter og atypiske steder, og vi er stolte af, at de nu også har fundet frem til Præstegårdsstien.

Lige nu er der i øvrigt gang i byggeriet af endnu et smukt madpakkehus på Præstegårdsstien – huset får navnet “Betlehem”.

Dato:  25.04.2019

 

Boligsøgende? Kom til Åben Landsby i Ejer Bjerge! 

Vi viser vores skønne og aktive landsbyfælleskab frem LØRDAG DEN 18. MAJ fra kl. 10-14.

Her kan du også vinde flotte cykelpræmier og opleve den officielle åbning af vores nye Mountainbike-teknikbane.

PROGRAM:

-10:00 Velkomst

– Fra klokken 10-14:
– Ejendomsmæglerne holder Åbent Hus i alle huse og grunde til salg
– Landsbyordningens vuggestue, børnehave, skole, SFO og Klub har åbent, og medarbejderne tager imod •
– Alle foreninger er til stede med sjove og spændende aktiviteter, fx spejderbål, MTB, guidede gåture på Præstegårdsstien og aktiviteter i hallen
– Brugsen deler smagsprøver ud og har ekstra gode tilbud med
– 10-12: Dagplejen tager imod
– 11: Åbning af MTB-banen med prøvekørsler og konkurrence
– 13:30: Vinderne af de flotte Mountainbikes udtrækkes

Vi er stolte af at kunne indvie vores nye Mountainbike-teknikbane samme dag. Tag din egen cykel med og prøv banen, der er guider til stede fra 10-14.

Alle gæster kan deltage i konkurrencen om en børne-mountainbike, en voksen-mountainbike og diverse cykeludstyr.

Der kan købes forfriskninger, kaffe, øl og vand på dagen.

Vi glæder os til at se dig og din familie til en aktiv lørdag på landet!

ADRESSE: Ejer Bavnehøj skole – Landsbyordningen, Risvej 28, Tebstrup, 8660 Skanderborg

 

Ejer Bjerge

Dato:  12.04.2019

 

Ny legestue i Ejer BjergeLegestue Ejer Bjerge

Er du mor på barsel, far på barsel, hjemmegående med større børn, bedsteforælder eller noget helt andet? Så er den nye, hyggelige legestue i Ejer Bjerge helt sikkert noget for dig. Du skal blot have lysten til at bruge en formiddag sammen med andre børn og voksne, og vi byder på kaffe, te, kiks og frugt.

Vi mødes hver onsdag kl. 10 til nogle hyggelige timer i “Stalden” i Sneptrup Præstegård.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Maria på 2246 5469.

Hvor: Sneptrup Præstegård, Sneptrupvej 4. Det er en sidevej til Horsensvej, cirka 8 km. udenfor Skanderborg

Hvornår: Hver onsdag kl. 10

Hvordan: Du kan køre i bil og parkere ved præstegården. Alternativt kører bus 107 med stop 9:57 cirka 200 meter fra præstegården og retur kl. 12:02 og kl. 13:02 fra præstegården.

Vel mødt – vi glæder os til at se jer!

Dato:  03.04.2019

 

Johannes Flensted-Jensen holder oplæg den 21. martsJohannes Flensted Ejer Bjerge

Oplæg ved Johannes Flensted-Jensen 21. marts kl. 20 i Festsalen på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, Risvej 28, 8660 Skanderborg.

Hør om tidligere amtsborgmester Johannes Flensted-Jensens karriere i både kommune-, amts- og regionspolitik samt et spændende foreningsliv. Men hvorfor han slået sig ned i lige netop Tebstrup? Og hvorfor har han kastet sig over Ejer Bjerge? Hvad ser han af udfordringer og muligheder med livet på landet?

Alle er velkomne ifølge tilmelding: www.ejerbavnehoj.nemtilmeld.dk

Allerede kl. 19 samme dag er der generalforsamling i foreningen Ejer Bavnehøjs Venner. Her er alle medlemmer velkomne.

Vi afslutter med en lækker lille (gratis) anretning. Derfor er tilmelding nødvendigt.

Læs mere om Ejer Bavnehøjs Venner


Dato:  15.03.2019

 

Dagplejerne i Ejer Bjerge på uddannelseDagplejere Ejer Bjerge

Den pædagogiske faglighed er altid i top i dagplejernes arbejde med de små poder.

Og i dette forår kommer vores dygtige dagplejere i Ejer Bjerge på et tre ugers-uddannelsesforløb. I løbet af de tre uger får dagplejerne en masse brugbar og god inspiration med hjem til arbejdet.

De fordyber sig blandt andet i den nyeste viden om de tre vigtige sanser: muskel-led sansen, labyrint-sansen og taktil-sansen, som har stor betydning for børnenes udvikling. Alt sammen i kontekst af, hvordan der konkret kan arbejdes med sanserne i dagligdagen. Desuden bliver der under uddannelsen arbejdet med heldagstænkning og læringsmiljøet i dagplejen – med inspiration til fx at bruge dagplejens hjem til små opgaver, der styrker finmotorikken, evnen til at vente på tur og styrkelsen af de tre sanser.

Børnene passes i trygge rammer hos en kendt dagplejer fra den lokale dagplejegruppe, mens deres faste dagplejer er på kursus. Udover dagplejernes obligatoriske uddannelsesforløb, deler dagplejernes også viden og ideer på kryds og tværs mellem kollegaerne og den tilknyttede dagplejepædagog, som jævnligt kommer på besøg i både dagplejens hjem og i legestuerne.

Læs mere om dagplejen i Ejer Bjerge her

Dato:  12.03.2019

 

Aarhus 1900 på træningslejr i Landsbyordningen Ejer BavnehøjAarhus 1900 Ejer Bjerge

”Der er nogen, som har sovet i vores klasselokale i nat. Og det må de gerne”.

Sådan lød det fra flere børn mandag morgen, og den var god nok. Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs fine indendørslokaler og udendørsområder kan nemlig bruges til mange ting, også andet end at være hjemsted for vuggestue, børnehave, skole, SFO og klub.

Og i weekenden var Landsbyordningen lånt ud til en flok kvindelige fodboldspillere fra Aarhus 1900’s 1. hold, som er rangeret i 1. division samt 2. og 3. hold, som henholdsvis spiller i serie 1 og 2. Det var tredje år i træk, at fodboldspillerne lånte Landsbyordningen til at afholde deres årlige træningslejr.

Weekendprogrammet for de 40 fodboldspillere lød blandt andet på aktiviteter i hallen og en tur til nærliggende Brøruphus’ kunstgræsbaner. Og om natten, ja – der sov fodboldspillerne altså i klasselokalerne og lavede mad i Landsbyordningens skolekøkken.

Læs mere om Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Dato:  11.03.2019

 

Nyt bestyrelsesmedlem i Ejer BjergeFlemming Mølgaard Ejer Bjerge bestyrelse

Ved generalforsamlingen i Ejer Bjerge i begyndelsen af februar måned blev Flemming Mølgaard valgt ind i bestyrelsen.

Flemming er 62 år og har boet Ved Kæret i Ejer de sidste 22 år – så han kender om nogen vores fantastiske område rigtig godt. Til daglig arbejder Flemming som foreningskonsulent i DGI Østjylland og er gift med Jette, som er psykolog.

Velkommen til Flemming – vi glæder os til samarbejdet!

Hvem er ellers med i bestyrelsen? Det kan du se her

Læs mere om Ejer Bjerge

Dato:  07.03.2019

 

Ejer Bjerge: Nu med både facebook-gruppe og facebook-side

Hvad skal det nu gøre godt for? Og – ikke mindst – hvad er forskellen på siden og gruppen?Ejer Bjerge

Jo – det er faktisk let nok. Se blot her:

Facebook-gruppen
Facebook-gruppen, som snart er 1,5 år gammel og har godt og vel 600 medlemmer, er den gruppe, som I kender. I skal fortsat blive i den og bruge den til store og små ting, der foregår i vores område, og som måske lige netop vedrører dig. Man kunne også kalde det vores interne facebook-gruppe for os, der bor i Ejer Bjerge.

Facebook-gruppen hedder “Ejer Bjerge – et aktivt landsbyliv”

Facebook-siden
Facebook-siden er “den nye dreng i klassen”. Det er Ejer Bjerges officielle facebook-ansigt udadtil, og den skal fungere som reklamesøjle for vores fantastiske område. I må alle meget gerne gå ind og like vores nye side og dele den, så vi kan komme langt omkring. Man kan også kalde siden for vores eksterne facebook-side for dem, der endnu ikke bor i Ejer Bjerge.

Facebook-siden hedder “Ejer Bjerge”

Husk også at følge Ejer Bjerge på Instagram og hashtagge jeres billeder med #ejerbjerge 🙂

Læs mere om Ejer Bjerge

Dato:  06.03.2019

 

Tag godt imod fastelavnssoldaterne på søndag – og kom til fastelavnsfest på skolen!

Traditionen tro går 5. klasses eleverne fra Landsbyordningen Ejer Bavnehøj fastelavnssoldat fastelavnssøndag, søndag den 3. marts kl. 11-14.  Her kan I møde eleverne i det fineste soldatertøj, når de går fra hus til hus i det meste af skoledistriktet og synger og samler penge ind til deres lejrtur i 6. klasse.Fastelavnssoldater Ejer Bjerge

Når fastelavnssoldaternes tur rundt i Ejer Bjerge er slut, mødes vi alle til en stor, fælles fastelavnsfest på skolen – som indledes af soldaternes festlige indmarch.

Alle er velkomne til fastelavnsfesten – ung som gammel! Vi begynder kl. 14:30 til soldaternes festlige indmarch og tøndeslagning. Der kan købes sodavand, øl, kaffe, chips og de lækreste fastelavnsboller.

Læs mere om Landsbyordningen her.

Læs mere om Landsbyordningens traditioner her

Dato:  01.03.2019

 

Ny hjertestarter i Landsbyordningen Ejer BavnehøjHjertestarter Ejer Bjerge

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj er et vigtigt samlingssted i Ejer Bjerge for børn i vuggestue, børnehave og skole – og for de mange idrætsudøvere i hallen.

Derfor er det en rigtig glædelig nyhed, at der nu hænger en hjertestarter lige ved Landsbyordningens hovedindgang. Det giver en ekstra tryghed for de mange daglige brugere af Landsbyordningen.

Hjertestarteren er sponsoreret af idrætsforeningen RTI og Landsbyordningen.

Det er den tredje hjertestarter i Ejer Bjerge – læs mere her.

Læs mere om idrætsforeningen her.

Læs mere om Landsbyordningen her.

Dato:  20.02.2019

 

Sangaften i stalden med Kristian Enevoldsen og højskolesangbogen

Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 indbydes til højskole-sangaften i Stalden, Sneptrup Præstegård, med musikeren og komponisten Kristian Enevoldsen.Sangaften Ejer Bjerge

Vi skal høre om nogle af de tanker, der ligger bag udviklingen af den kommende nye højskolesangbog, der efter planen skal udkomme i 2020. Og vi skal synge nogle af de sange, som Kristian Enevoldsen har sat melodi til  – sammen med andre sange fra den nuværende højskolesangbog.

Enevoldsens flair og passion for at skrive melodier bevirkede, at han i 2018 deltog i et seminar for sangskrivere og komponister, netop med det formål at skrive nye sange til den nye højskolesangbog.

Musikken er en fast bestanddel i Kristian Enevoldsens liv, der er uddannet pianist og musiklærer fra Det jyske Musikkonservatorium. Til daglig arbejder han som pianist i diverse bands, som organist i Barrit og Vrigsted kirker og som korinstruktør for børn og voksne i mange forskellige sammenhænge, på højskoler, aftenskoler og ved workshops over hele landet m.m.

Kom og få rørt sangermusklerne og syng med på Kristian Enevoldsens dejlige melodier samt andre gode højskolesange.

Midtvejs er der kaffebord ved Kirsten Marie Jensen.

Alle er hjerteligt velkomne!

Dato:  17.02.2019

 

En lille teaser fra springholdet

Om syv uger går det løs med årets gymnastikopvisning i RTI. Datoen er søndag den 7. april – og der øves flittigt på opvisningerne på de forskellige gymnastikhold.

Her er springholdet i gang – se en smagsprøve på deres opvisning her i videoen 🙂

 

Læs mere om Riis-Tebstrup idrætsforening her

Dato:  16.02.2019

 

Nyt fra gymnastikafdelingen

Gymnastikafdelingen i RTI kan allerede nu løfte sløret for nyheder til den kommende sæson 2019/2020:

Gymnastik Ejer Bjerge

Nyt springhold
Springgymnastik udvider til næste sæson og tilbyder to springhold:

 • SPRING1: Indskolingen; 0. – 2. klasse
 • SPRING2: 3. klasse til 15 år

40+ gymnastik
Seniorgymnastik skifter navn til “Voksen 40+ Gym”, men I kan forvente de samme oplagte instruktører og øvelser.

RTI glæder sig til at se en masse glade gymnaster efter sommerferien.

HUSK også gymnastikopvisningen søndag den 7. april!

Læs mere om Riis-Tebstrup idrætsforening her

Dato:  08.02.2019

 

Stemningsbilleder fra et velbesøgt borgermøde

En mørk og kold tirsdag aften i februar holdt ikke de gode borgere i Ejer Bjerge hjemme i sofaen. De var nemlig inviteret til borgermøde med en bred vifte af programpunkter – lige fra borgmesterbesøg, smagsprøver fra Danmarks bedste slagter og oplæg fra den nye Brugsuddeler.

Og borgerne mødte talstærkt op i Landsbyordningen til det velbesøgte borgermøde, hvor der i de sidste minutter inden take off måtte sættes ekstra stole og borde frem.

Ejer Bjerge som kommunens gode eksempel
Stemningen var da også i top, da borgmester Jørgen Gaarde indledte mødet med at rose Ejer Bjerges gode arbejde, som er blevet brugt som inspiration og endda fremgangsmåde for arbejdet i flere andre landsbysamfund i Skanderborg Kommune.

Smagsprøver til alle
Senere fik ”SlagterRiget” ordet, og det gik ikke stille for sig, da der blev fortalt om vejen frem mod den flotte pris som Danmarks bedste slagter. Og der var lækre og flotte smagsprøver til alle – sammen med gode anekdoter fra livet i en slagterbutik anno 2019.

Ny Brugsmand
En ny mand ved roret i den lokale Brugs er ligeledes en vigtig ting i et lokalsamfund som vores, og Bo Blynning, som den nye uddeler hedder, præsenterede både sig selv og hans ideer for butikken – og ideer, det var der nok af!

Lokalrådet om året der gik – og om fremtidsplaner
Efter en kort pause gik formanden for Ejer Bjerges lokalråd, Morten Rose Vilholm, i gang med at fortælle om de ting, som lokalrådet arbejder med og understøtter. Det være sig alt fra dialog med politikere og ansøgning om almennyttige boliger til høringssvar om udvidelse af E45, facebook, Instagram, ambassadørfamilier, møde med ejendomsmæglere og meget andet.

Slutteligt for at afsøre, at Ejer Bjerge holder Åben Landsby lørdag den 18. maj sammen med den officielle indvielse af den nye MTB-bane og -spor. Der er derfor god grund til allerede nu at sætte kryds i kalenderen 18. maj!

Borgernes ideer i centrum
Inden borgermødet forvandlede sig til en generalforsamling i Ejer Bjerge, var der mulighed for at skrive ideer, tanker og kommentarer på små stykker papir og aflevere dem til bestyrelsen, som vil arbejde videre med borgernes gode ideer i det fremtidige arbejde – tak for de mange gode ideer!

Korten fra Ejer Bjerge

Og tak for sangen til HOT-koret!
Og de mange forskellige indslag til borgermødet blev krydret med dejlig sang fra det lokale kor, HOT-koret, som blandt andet sang ”Ejer Bjerges festsang til dåben”. HOT-koret er – udover at være et HOT kor, sammensat af syngende borgere fra Hylke/Horndrup, Ousted og Tåning.

Læs mere om lokalrådet i Ejer Bjerge her

Læs mere om Danmarks bedste slagter her

Dato:  05.02.2019

 

Mød borgmesteren, brugsuddeleren og Danmarks bedste slagter til borgermøde i Ejer Bjerge!Borgmester Ejer Bjerge

Vi kan nu løfte sløret for det endelige program til borgermødet tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19:30 i Landsbyordningen:

Velkomst og fællessang med kor
Borgmester Jørgen Gaarde taler om Ejer Bjerges fremtid
Spørgetid til borgmesteren
Slagter-Riget: Hvordan bliver man Danmarks bedste slagter?
Lokalrådsformand Morten Rose Vilholm taler om året der gik og planer for 2019
Brugsuddeler Bo Blynning præsenterer sig selv og de ideer, han har for stedet
Generalforsamling i Ejer Bjerge – åben for alle interesserede

Danmarks bedste slagter bor i Ejer Bjerge, og der vil være smagsprøver til alle under borgermødet – samt kaffe/te og mulighed for at købe øl og vand.

Vi glæder os til at se jer!

Læs mere om lokalrådet i Ejer Bjerge her

Læs mere om Danmarks bedste slagter her

Dato:  24.01.2019

 

Nyt fra idrætsforeningen: Nu starter Body Power op igen! RTI logo

I Riis-Tebstrup Idrætsforening kan du gå til Body Power, som er en intens træning, hvor du får arbejdet hele kroppen igennem. Tempoet og intensiteten er høj, men timen kræver ingen forudsætninger udover at du gerne må kunne presse dig selv lidt ud over normalen. 

Body Power starter op sidst i januar om tirsdagen. Hold øje med RTI’s hjemmeside her

Instruktør: Rita Eriksen 

 Læs mere om Riis-Tebstrup Idrætsforening her

Dato:  21.01.2019

 

Gymnastikopvisning i Ejer Bjerge søndag d. 7. aprilGymnastikopvisning Ejer Bjerge

Gå ikke glip af den årlige gymnastikopvisning og tag gerne din nabo og andet godtfolk med!

RTI’s gymnastikafdeling afholder gymnastikopvisning søndag den 7. april 2019 kl. 10.00, og vores “små soldater” byder velkommen til et par hyggelige timer i hallen.

Program:

 • 10.00-10.30: Brunch-buffet
 • 10.30: Indmarch og fællessang
 • Velkommen
 • Forældre/barn-holdet
 • Børnehaveholdet
 • Springholdet

Vi håber, at senior- og yogaholdet bliver klar med et lille teaser af, hvad de laver på deres hold – som en appetitvækker til kommende sæson.

Entré: 30 kr. (gymnaster undtaget)

Brunch-buffet: Voksne 50 kr., børn 25 kr.

Vi glæder os til at se jer!

Læs mere om Riis-Tebstrup Idrætsforening her

Dato:  18.01.2019

 

Færdiggørelsen af Ejer Bavnehøjs nye “himmeltrappe” nærmer sig Ejer Bjerge himmeltrappe

Når iskiosken åbner på toppen igen til foråret, bliver det en endnu større oplevelse at besøge Ejer Bavnehøj. Og du kan godt glæde dig!

For vinteren har indtil nu været mild. Og det har været godt for det udendørs arbejde med første etape af helhedsplanen for Ejer Bavnehøj.

Er du også nysgerrig efter, hvordan det går med arbejdet, og hvornår det er færdigt? Så læs mere her.

Læs mere om Ejer Bavnehøj her

Læs mere om natur- og turistseværdigheder i Ejer Bjerge her

Dato:  15.01.2019

 

Borgmesteren er interesseret i Ejer Bjerge – er du?Ejer Bjerge borgermoede

Siden borgermødet sidste år er jeres forslag blevet til visionsplaner for Ejer Bjerge.

Det vil vi gerne fortælle mere om på et borgermøde tirsdag den 5. februar 2019, kl. 19.30 i Landsbyordningen.

Samme aften kan du også høre borgmesterens bud på Ejer Bjerges fremtid. 

Vi slutter af med spørgetid for alle interesserede.

Sæt kryds i kalenderen – nærmere info følger!

Læs mere om Ejer Bjerge her

Dato:  14.01.2019

 

Bus 107 er sikret!

Det hjælper at argumentere og kæmpe for en sag, og vi bor heldigvis i en kommune, der også lytter.Bus 107 Ejer Bjerge

Og efter flere måneders usikkerhed er det derfor en dejlig, tidlig julegave til os alle i Ejer Bjerge, at bus 107 er sikret med fire daglige afgange fra Skanderborg til Horsens. De fire afgange fra Skanderborg til Horsens er dobbeltture, og det vil sige, er der også kører fire afgange fra Horsens til Skanderborg – på alle hverdage hele året, ikke kun i skoledagene.

Det hjælper at kæmpe
Lokale ildsjæle har stået for en omfattende underskriftssamling samt dialog med politikere og pressen – og det har virket! Stor tak til Else Maae og Marianne Kaiser samt alle jer, der har skrevet under på, at bus 107 skulle bevares.

Suppleres af Flexbus
Udover de fire daglige afgange (morgen og eftermiddag), bliver buskørslen som udgangspunkt svarende til den nuværende mellem Skanderborg og Tebstrup, dog med Flexbus men det er faktisk heller ikke så tosset! For billetprisen er den samme som med den ”almindelige bus”, og man skal blot meddele 1 time før, om man skal med.

Og husk at hilse på buschaufføren og ønsk ham glædelig jul!

Læs mere om Flexbus her

Læs mere om Ejer Bjerge her

Dato:  09.12.2018

 

P3’s Stegger og Toft i Ejer Bjerge Line Eriksen Ejer Bjerge

P3 har rykket teltpælene op og sendte i dag fra Tebstrup i Ejer Bjerge. Her kiggede de nærmere på RTI’s forkvinde, Line Eriksens, helt egne facebook-feed.

P3’s Stegger og Toft er nemlig i gang med at undersøge, om man kan lave et skarpt og aktuelt radioprogram ved kun at benytte overfladen af de sociale medier – i dag gennem Line Eriksens facebook-feed.

Men det var ikke kun RTI’s forkvinde, som dukkede op i sendefladen. Hør hele programmet her

Læs mere om idrætsforeningen i Ejer Bjerge her

Følg Ejer Bjerge på facebook her 

Dato:  09.12.2018

 

Ejer Bjerges facebook-gruppe har rundet 600 medlemmer

For mindre end et år siden blev den lokale facebook-gruppe “Ejer Bjerge – et aktivt landsbyliv” oprettet. Facebook Ejer Bjerge

Og i denne uge har vi rundet de 600 medlemmer i gruppen, som har vist sig at være en særdeles nyttig, brugbar og ikke mindst aktiv gruppe for rigtig mange beboere i Ejer Bjerge – men også for folk “udefra”, der ivrigt følger med i alle de skønne ting, der sker i vores lokalområde.

Er din nabo også medlem af facebook-gruppen? Ellers kan du invitere ham eller hende lige her

Husk også at følge med på Ejer Bjerges Instagram-profil “Ejer Bjerge” – se mere lige her.

Dato:  06.12.2018

 

P3’s Stegger og Toft i Ejer Bjerge Line Eriksen Ejer Bjerge

P3 har rykket teltpælene op og sendte i dag fra Tebstrup i Ejer Bjerge. Her kiggede de nærmere på RTI’s forkvinde, Line Eriksens, helt egne facebook-feed.

P3’s Stegger og Toft er nemlig i gang med at undersøge, om man kan lave et skarpt og aktuelt radioprogram ved kun at benytte overfladen af de sociale medier – i dag gennem Line Eriksens facebook-feed.

Men det var ikke kun RTI’s forkvinde, som dukkede op i sendefladen. Hør hele programmet her

Læs mere om idrætsforeningen i Ejer Bjerge her

Følg Ejer Bjerge på facebook her 

Dato:  05.12.2018

 

Alle veje fører til Ejer Bjerge

Det har aldrig været nemmere at finde vej til Ejer Bjerge end nu. For nu vises der vej fra E45 til Ejer Bjerge med hele fem nye, blå vejskilte med det karakteristiske brune Johanneskors.Ejer Bjerge skilt Johanneskors

Et smadret skilt blev til fem skilte
Det startede med, at skiltet til Ejer Bavnehøj ved frakørsel 54 øst blev påkørt og jævnet med jorden i juli måned. Vejdirektoratet fik en anmeldelse og tilbød to løsningsmuligheder: Enten at fjerne alle skiltene til Ejer Bavnehøj eller erstatte dem med nye til Ejer Bjerge, der er udpeget til national seværdighed – mod betaling. Og så var der ikke lang vej fra tanke til handling; selvfølgelig skulle der nye skilte op med ”Ejer Bjerge”.

De fem nye skilte til Ejer Bjerge peger mod Ejer Bavnehøj, da højdepunktet opfattes som det officielle centrum i Ejer Bjerge, og kommunens skilte til ”Ejer Bavnehøj” bliver uændret stående.

I Ejer Bjerge er vi både glade og stolte over den eksponering, som de nye skilte har givet vores skønne område. Nu kan ingen E45-billister og turister længere være i tvivl om, at de er på vej til Ejer Bjerge.

Læs mere om Ejer Bjerge

Læs mere om Ejer Bavnehøj

Dato:  04.12.2018

 

Mød de to nye Ejer Bjerge-ambassadører

Vi har nu været ude og tale med to nye ambassadør-familier om livet i Ejer Bjerge.Ny i Ejer Bjerge

Mød Louise, Jes og lille Karla, som har købt – og istandsat – et hyggeligt hus i Ris.

Og kig inden for hos Lea og Tobias, der har bygget et helt nyt hus til dem og deres tre børn på Tebstrup Parkvej.

Læs mere her, hvor det også er muligt at tage kontakt til Ejer Bjerge-ambassadørerne for en uforpligtende snak.

Og send linket til din ven, moster eller kollega, som overvejer at købe hus et naturskønt sted med god infrastruktur til de større byer, gode indkøbsmuligheder og skønne daginstitutioner.

Læs mere om Ejer Bjerge-ambassadørerne 

Dato:  03.12.2018

 

 

Nyt nummer af magasinet Ejer Bjerge er udeMagasinet Ejer Bjerge

Hvis du ikke har haft fingrene i det nye nummer af magasinet Ejer Bjerge endnu, så skynd dig ned i Dagli’Brugsen eller forbi Landsbyordningen og hent det. Eller læs det online lige her!

I efterårsnummeret kan du blandt andet læse en rapportage om to tilflytteres begejstring for Ejer Bjerge, om renoveringen af præstegården, nyt fra den lokale cykelklubb “Team Ris” og om børnekunst i Landsbyordningens vuggestue, børnehave og skole.

Bagerst i magasinet kan finder du en kalender med arrangementer, foredrag og gudstjenester i Ejer Bjerge helt frem til marts 2019.

Magasinet Ejer Bjerge kan også læses online her.

Dato:  30.11.2018

 

Første del af Ejer Bjerges nye MTB-bane står klar

Novembervejret viste sig fra sin pæne side i weekenden, da der blev knoklet med at gøre førEjer Bjerge MTB baneste etape af den nye MTB-klar klar.

Banen ligger bag Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, som både huser vuggestue, børnehave og skole. Frivillige fra Ejer Bjerge, herunder fra den lokale cykelklub ”Team Slagterriget”, brugte weekenden på at gøre børnebanen færdig. Lokale håndværkere og maskinstation havde stillet bl.a. motorbører og minigraver til rådighed – og leveret materiale til en god pris. Samtidig stod idrætsforeningen RTI for forplejningen i løbet af weekenden.

– Børnebanen er et 130 meter langt spor til løbecykler og småcykler og kan frit bruges af Landsbyordningens børn og alle andre interesserede. Den byder blandt andet på 30 cm. forhøjninger og andre sjove udfordringer for børn, fortæller Lars Jørgensen, der er initiativtager bag MTB-banerne.

Inden weekenden var omme, stod børnebanen klar, og der blev også tid til at påbegynde den anden etape af MTB-banerne. Hele projektet – som for eksempel kommer til at indeholde pump track og single track-spor, forventes at stå klar sommeren 2019.

Læs mere om Landsbyordningen Ejer Bavnehøj her og her

Læs mere om Riis Tebstrup Idrætsforening her

Dato:  19.11.2018

 

Ny aftale om servicering af hjertestarteren ved Dagli’ Brugsen

I Ejer Bjerge har vi to hjertestartere; nemlig ved Dagli’ Brugsen i Tebstrup og ved Stainagaard Fonden på Sønderlundsvej.
Eftersyn og vedligeholdelse af hjertestarteren ved Dagli’ Brugsen er hidtil blevet betalt af Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd, men det firma, der har stået for arbejdet er i foråret gået i betalingsstandsning.Hjertestarter Ejer Bjerge

Menighedsrådet vil fortsat gerne dække de løbende udgifter til hjertestarteren i Tebstrup, og har derfor lavet en ny serviceaftale med SafetyGroup, som har et fast samarbejde med Trygfonden om landsdækkende opsætning og servicering af hjertestartere. Det første serviceeftersyn er netop blevet gennemført, og hjertestarteren er blevet rengjort, testet, og udstyret med nye batterier og elektroder.

”Menighedsrådet vil gerne fortsætte med at dække de løbende udgifter til hjertesarteren, så den altid er klar til brug. Det er en tryghed for mange at vide, at vi har en hjertestarter tæt på, og det er selvfølgelig afgørende, at hjertestarteren derfor bliver vedligeholdt, så udstyret altid fungerer. Derfor har vi lavet en aftale med et professionelt firma, som står for det hele”, fortæller Niels Povlsgaard, som er formand for menighedsrådet.

Se mere om placeringen af Ejer Bjerges hjertestartere her

Læs mere om Dagli’ Brugsen her

Læs mere om SafetyGroup her

Dato:  14.11.2018

 

Ansøgning til fælles mødesteder og visuelt udtryk i Ejer Bjerge

Mørket er langsomt ved at tage over, og træerne mister deres smukke blade – men tempoet i de forskellige arbejdsgrupper i Ejer Bjerge er ikke dalet. For nylig har vi sendt en ansøgning af sted til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Her har vi ansøgt om penge til at påbegynde opførelsen af de centrale mødesteder i byerne i Ejer Bjerge, som det er beskrevet i Visionsplanen.Ejer Bjerge

”Vi har søgt om penge til et projekt, som overordnet skal bidrage til at gøre området her mere attraktivt for beboere, turister og nye tilflyttere via konkrete projekter, der skal skabe et fælles, visuelt udtryk i Ejer Bjerge”, forklarer Johannes Flensted-Jensen, som er et af de bestyrelsesmedlemmer, der har været med til at udarbejde ansøgningen.

Det forventes, at der kommer svar på ansøgningen inden for seks uger – så det er blot at krydse fingre for at de vil hjælpe os i gang med dette projekt, måske som en tidlig julegave?

Læs mere om lokalrådet i Ejer Bjerge her

Dato:  12.11.2018

 

Ejer Bjerges mangfoldige erhvervsliv er nu på hjemmesiden

Erhverv i Ejer Bjerge

Vidste du, at der både er en fotograf, en honningmand, en beslagsmed og en decoupage-kunstner her i Ejer Bjerge? Samt en lang række andre gode, lokale virksomheder.

Nu har vi samlet de lokale erhvervsdrivende her på hjemmesiden. Tag et kig på oversigten og bliv inspireret til at bruge dine lokale erhvervsdrivende.

Erhverv i Ejer Bjerge

Dato:  31.10.2018

 

Ejer Bjerge på Instagram: Del din oplevelse – og husk hashtagget!

Instagram Ejer Bjerge

”Vi har så mange smukke billeder, som vi skal vise hele verden. Så Ejer Bjerge skal selvfølgelig have sin egen Instagram-konto”.

Der er heldigvis ikke langt fra ord til handling i Ejer Bjerges kommunikationsgruppe, og du kan nu følge med i Ejer Bjerges aktive landsbyliv på Instagram.

Hashtagget er #ejerbjerge
I kommunikationsgruppen stopper vi derfor op i hverdagen, fanger øjeblikkene fra vores smukke område med kameraet – og viser det i små firkanter på Ejer Bjerges Instagram-profil. Og vi hashtagger det hele med #ejerbjerge.

Men hvad er et hashtag nu for noget? Jo, et hashtag markeres med det tegn, som allermest ligner en havelåge: #

På den måde kategoriseres billedet som noget, der – i vores tilfælde – handler om Ejer Bjerge. Med hashtagget #ejerbjerge. Når folk i hele verden så trykker på #ejerbjerge, samles alle opslag på Instagram med billeder fra Ejer Bjerge. Eller fra #livetpålandet, #boinaturen og hvad vi ellers hashtagger billederne med.

Del din egen oplevelse i Ejer Bjerge
Og det er her, du kommer ind i billedet – for vi opfordrer samtidig jer alle til at bruge det kære hashtag #ejerbjerge, når I lægger billeder på Instagram af jeres egne oplevelser i Ejer Bjerge.

Lige nu ligger der 154 billeder på Instagram under hashtagget #ejerbjerge. Hvor hurtigt kan vi mon komme op på 200?

Læs mere om Ejer Bjerge her 

Dato:  25.10.2018

 

Tre spor: Vi kan ikke få armene ned

Aarhus er kommet endnu tættere på Ejer Bjerge!Tre spor motorvej E45

Med åbningen af de tre spor på motorvej E45 i begge retninger er det nu muligt at kysse ungerne farvel i dagpleje, vuggestue eller børnehave i Ejer Bjerge og være fremme på jobbet i Aarhus midtby 20 min. efter.

Skønt!

Læs mere om Landsbyordningen

Læs mere om dagplejen

Ny i Ejer Bjerge 

Dato:  22.10.2018

 

Kjeld? Det er ham, der kører os hjem fra skole!

Man kan tage den på to ben, to hjul, fire hjul – og man kan tage den med Kjeld! Turen til og fra skole, altså.

Kjeld er buschaufføren på skolebussen, og det ved alle børnene i Ejer Bjerge. Og Kjeld ved, hvad alle børnene hedder og hvor de står på og hopper af bussen. Og når de nye skolebørn i 0. klasse begiver sig ud på første tur alene med skolebussen, så har Kjeld selvfølgelig lige et ekstra øje på dem. Og kommentarer som ”Husk at blive stående i vejkanten, til bussen er helt væk” er en del af hverdagen. Skolebus Ejer Bjerge

Tryghed, perleplader og reflekser
Tryghed er kodeordet, når det handler om at komme til og fra skolen i Ejer Bjerge. Tid og nærvær er der masser af, når børnene skal til og fra skole med Kjelds bus, og det ses også tydeligt på antallet af tegninger og perleplader, som børnene har foræret til Kjeld. De hænger naturligvis alle sammen i bussen.

Og når mørket begynder at tage over og det bliver efterår, så deler Kjeld selvfølgelig Midttrafiks reflekser ud til børnene, som de kan klistre på skoletaskerne – og blive set i mørket.

Hop på bussen og sig hej til Kjeld – busplanen finder du her

Læs mere om skolen i Ejer Bjerge

Dato:  09.10.2018

 

Barnevognstræf på Præstegårdsstien

Solen skinnede på den sensommeragtige måde i fredags – og træernes farver vidnede om, at det er efterår. Samtidig var det tid til Barnevognstræf for de barslende mødre i Ejer Bjerge.Barnevogne Ejer Bjerge

Traveskoene blev snøret, og syv friske mødre pakkede babyen i vognen og begav sig ud på den fem kilometer lange røde rute på Præstegårdsstien. Og faktisk var det ikke helt nok med den røde rute, for undervejs blev der lavet en afstikker forbi træskulpturerne ved Præstegården, selvom det betød en forlængelse af ruten.

”Mange af mødrene havde ikke gået turen før og var glade for at prøve den og opleve, at det er en alletiders rute med barnevognen”, fortæller Mona Dahl, der er initiativtager til barnevognstræffet og fortsætter:

”Vi gik til, og da vi kom hjem, var der enighed om, at det er noget, vi skal gøre igen – næste gang dog med en planlagt pause”.

Læs mere om dagplejen i Ejer Bjerge

Læs mere om vuggestuen i Ejer Bjerge

Læs mere om Præstegårdsstien

Dato:  03.10.2018

 

Der sker noget på Ejer Bavnehøj…

Den smukke udsigt på Ejer Bavnehøj akkompagneres lige nu af lyden af gravemaskiner. Og hvorfor så det?

Jo – i årets sidste måneder bliver der nemlig arbejdet på højtryk med første etape af en helhedsplan for Ejer Bavnehøj, som skal fremhæve stedets unikke natur- og kulturværdier.Ejer Bjerge

Arbejdet udføres i et samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Realdania, Ejer Bavnehøjs Venner og rådgivere fra landskabsarkitektfirmaet Bruun & Møllers og forventes færdigt ved udgangen af 2018.

Det betyder med andre ord, at der ved årsskiftet til 2019 vil være skabt en række nye tiltag på Ejer Bavnehøj:

• Betonkanter og kraftige træbænke rundt om Genforeningsstenen
• Opholdsareal ved Genforeningssten forbindes med Sporet i Ejer
• Terrænregulering, træfældning og oprydning i Gryden
• ‘Himmeltrappe’ og sceneområde i Gryden
• Adgangssti med trappe mod nord og service-/brandvej mod syd-øst
• Opholdsrepos’er med borde-bænke mod syd
• Ny belægning på opholdsareal i trekanten ved kiosken

Der er altså rigtig meget at glæde sig til!

Læs mere om Ejer Bavnehøj her

Dato:  01.10.2018

 

 

Kom til gratis fødselsdagsfest i Ejer Bjerge!

Kom til GRATIS fødselsdagsfest onsdag den 3. oktober og mød forfatter Roger Pihl; Nordmanden der gav Danmark bjerge.

Formanden for Ejer Bjerge, Morten Rose Vilholm indleder med en fortælling om, hvad der er sket i foreningens første leveår. Han løfter også sløret for de projekter, der er på tegnebrættet i det kommende år. Og så er der selvfølgelig kaffe og lagkage til alle, for det er jo fødselsdag!

Ejer Bjerge

Herefter holder den anerkendte norske forfatter Roger Pihl foredrag over temaet ‘Tilfældighederne er vore venner’. Det hele startede som en spøg i 2001. Tre små hæfter med titlen ‘Guide til det danske høyfjellet’ blev revet væk. Bjergbiblen ‘Guide til Danmarks bjerge’ (2005) med samtlige toppe minimum 100 meter over havet er for længst udsolgt. Det foreløbige højdepunkt udkom som ‘Danmarks Bjerge’ (2015) på Forlaget Haase.

I al beskedenhed stod Roger også fadder til navnet Ejer Bjerge, da Stednavneudvalget godkendte navnet i 2011. For som han selv siger: “Ejer Bjerge kan blive en mærkevare. Fremtiden tilhører de modige, de som tænker nyt og vover at skille sig ud.”

Fjeldkongen af Danmark vil på en underholdende måde og let letforståeligt norsk vil fortælle os om vores klenodie, Ejer Bjerge og andre beslægtede højdepunkter.

Af hensyn til lagkagens omfang og højde er tilmelding nødvendigt: Tilmelding til fødselsdagsfest

Læs mere om naturen i Ejer Bjerge

Læs mere om lokalrådet i Ejer Bjerge

Læs mere om Ejer Bavnehøjs Venner

Dato:  26.09.2018

 

 

Da OL kom til Ejer Bjerge

Der manglede ikke noget, da årets Olympiske Lege rullede ind over Landsbyordningen Ejer Bavnehøj i sidste uge.

Den traditionsrige OL-dyst indeholdt alle tænkelige discipliner, som udfordrede børnene fra SFO’en og Klubben på sjove og anderledes måder: Fodboldgolf, blomsterkast og støvlekast. Kryds-og-bolle-stafet, snørebåndsspining og rullebrætsstafet. LEGO-bygning, strudsebasket, blindedart samt fodboldbowling, stopdans og fang-dragens-hale.

OL i Ejer Bjerge

Samarbejde og holdånd
Børnene blev tildelt plads på et af OL’s seks deltagerlande, nemlig Danmark, Fiji, Finland, Irland, Serbien og Ungarn. De blandede hold med børn fra 0. til 6. klasse skulle så dyste i de mange sjove discipliner, og det handlede ikke kun om at komme først i mål.

Der blev nemlig også kigget nærmere på holdenes evne til at samarbejde og på deres holdånd – og på holdkaptajnens arbejde. Og efter en uges sjove aktiviteter var der dannet nye, gode venskaber på tværs af SFO-børnenes og Klub-børnenes klasser og på tværs af børnenes aldre.

Medaljeoverrækkelse og nationalsange
Fredag eftermiddag var det så regnskabets time, og de tre lande med flest points fik overrakt de velfortjente medaljer. Der var således guld til Finland, sølv til Irland og bronze til Ungarn. En højtidelig medaljeoverrækkelse blev akkompagneret af landenes nationalsange og sunde snacks fra Landsbyordningens egne køkken.

Læs mere om Landsbyordningen Ejer Bavnehøj her

Gå til Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs hjemmeside

Dato:  20.09.2018

 

 

Ejer Bjerges 1-års fødselsdag

Ejer Bjerges lokalråd kan i dag, den 18. september, fejre 1-års fødselsdag, og det er ikke småting, der er sket i løbet af det første år. Senest er initiativet ”Ejer Bjerge-ambassadører” blevet stablet på benene.

Spørgsmål som ”hvordan er naboskabet”, ”er det nu en ordentlig skole” og ”kan min søn egentlig gå til fodbold” trænger sig ofte på, når man overvejer at slå sig ned i et nyt lokalområde. Som led i 1-års fødselsdagen har vi i lokalrådet derfor samlet en håndfuld af områdets tilflyttere og talt med dem om, hvordan det er at bo her.
Ejer Bjerge lokalråd
Ejer Bjerge-ambassadører
De nye Ejer Bjerge-ambassadører kan kontaktes af alle interesserede, som gerne vil høre mere om livet i Ejer Bjerge.

”Vores ambassadører er både børnefamilier og seniorer, som er rigtig glade for at bo i Ejer Bjerge. Det er de på grund af den smukke natur, de gode børneinstitutioner og fordi infrastrukturen er i top”, fortæller Morten Rose Vilholm, der er formand for lokalrådet og fortsætter:

”Vi vil gerne give tilflytterne mulighed for at få fortællingen om, hvordan det er at bo i Ejer Bjerge, fra dem, der allerede bor her – fx som supplement til snakken med ejendomsmægleren. Derfor kan man nu både læse ambassadørernes egne historier på vores hjemmeside og kontakte dem på mail eller telefon for at tage en snak om livet i Ejer Bjerge”.

Etableringen af Ejer Bjerge-ambassadørerne sker i naturlig forlængelse af tendensen med, at unge familier vælger at flytte ud af byen:

”Det er blevet mere og mere hipt at droppe det hektiske storbyliv som børnefamilie og søge mod de mere landlige rammer, hvor nærhed og lokalliv er i højsædet. Det er en tendens, som vi mærker i Ejer Bjerge, og den griber vi, blandet andet med vores nye ”Ejer Bjerge ambassadører”, som gør det let at lære vores dejlige sted at kende”, forklarer Morten Rose Vilholm.

Et første år med fart på
Siden etableringen af Ejer Bjerges lokalråd for et år siden er der blevet arbejdet aktivt i lokalrådets styregruppe og tre arbejdsgrupper:

”Siden vi sad rundt om bordet til det første, rigtige møde den 18. september sidste år, har vi formuleret vores vision, udarbejdet et logo, en hjemmeside og en facebook-gruppe med mere end 500 medlemmer og stor aktivitet. Og så tog arbejdet ellers fart” fortæller Morten Rose Vilholm.

I januar holdt lokalrådet et velbesøgt borgermøde, hvor der blev indsamlet ideer fra borgerne til forbedringer af området, i løbet af foråret blev Ejer Bjerge konstitueret som en forening og op mod sommeren blev der arbejdet flittigt med en visionsplan for området sammen med PLUSarkitekter i Aarhus. Visionsplanen var en stor del af det oplæg, som Ejer Bjerge sendte ind til kommunen den 1. juni som en del af processen med ændring af kommunalplanen, som kommunen startede op den 9. januar:

”Vi tog udgangspunkt i de mange gode ideer fra borgerne, som vi fik på borgermødet i januar og fik skabt et gennemarbejdet materiale med dels et høringssvar, som beskriver vores ønsker til en revidering af kommunalplanen – samt visionsplanen, som på imponerende vis i ord og illustrationer forklarer kommunen om potentialet i Ejer Bjerge”, fortæller Morten Rose Vilholm.

MTB-teknikbane, bedre skolevej og barnevognstræf
Lokalrådet kan også se tilbage på et år, hvor der blandt andet er blevet godkendt opførelse af en lokal Mountainbike-teknikbane som resultat af et solidt samarbejde mellem foreninger og institutioner i området. Ejer Bjerge har desuden samarbejdet med kommunen om øget trafiksikkerhed på skolevejen – og det vrimler fortsat frem med lokale initiativer, både faciliteret af lokalrådet og af lokale borgere og institutioner:

”Opbakningen til fælles projekter er virkelig god, og det sås for nylig ved indvielsen af den nye natursti ”Præstegårdsstien”, hvor mere end 400 personer mødte op. Desuden arbejdes der med ideen om at etablere et netværk for seniorer i Ejer Bjerge, og i takt med at der fødes rigtig mange babyer herude, har de barslende mødre ligeledes stiftet en gruppe med barnevognstræf”, slutter Morten Rose Vilholm.

Ejer Bjerge fødselsdag

Læs mere om Ejer Bjerge ambassadørerne

Læs mere om lokalrådet

Dato:  18.09.2018

 

 

Tag en snak med en Ejer Bjerge-ambassadør

Taler din kollega om at flytte på landet? Har din fætter kig på et hus i Ejer Bjerge, eller vil du bare gerne vise dine venner, hvor dejligt det er at bo i det naturskønne område syd for Skanderborg?

Ny i Ejer Bjerge

Så skal du kigge nærmere på vores nye koncept: ”Ejer Bjerge-ambassadører”.

Som noget nyt har vi nemlig samlet en håndfuld ambassadører, som er rigtig glade for at bo i Ejer Bjerge. Det er de på grund af den smukke natur, de gode børneinstitutioner og fordi infrastrukturen er i top. Og mange andre ting, faktisk.

Tal med en Ejer Bjerge-ambassadør
Vores ambassadører vil rigtig gerne fortælle mere om, hvorfor det er så godt at bo i Ejer Bjerge.

De kan fortælle meget mere om lokalområdet, fritidsaktiviteterne og alt det andet, som man ikke kan læse ud fra ejendomsmæglernes hjemmesider.

Du kan ringe eller skrive til en af dem her – og læse deres egne historier:

Ny i Ejer Bjerge: Lea og Casper

Ny i Ejer Bjerge: Ingelise og Johannes

Ny i Ejer Bjerge: Kathrine 

Ny i Ejer Bjerge: Mette og Frede

Ny i Ejer Bjerge: Helle og Morten

Dato:  12.09.2018

 

 

Sæsonstart i næste uge for RTI’s gymnastikhold

Ris-Tebstrup Idrætsforening glæder sig til at byde velkommen til den nye sæson med både springgymnastik, seniorgymnastik, forældre-barn-gymnastik, gymnastik for børnehavebørn, body power og yoga. RTI har i år indkøbt en ny trampolin, som kommer til at gøre gavn på både springholdet og på holdet for de 3-5 årige.

Springgymnastik for børn fra 5-13 år
På springholdet har vi i år fået fingrene i en ny instruktør, nemlig Søren Andersen, som træner holdet sammen med Bente Nielsen. Søren er 27 år og har tidligere fungeret som springgymnastikinstruktør i RTI og ligeledes i Stilling IF. Gymnastikmæssigt har han selv gået på Flemming Efterskole, hvor han udviklede sig meget og nåede så langt som til danmarksmesterskaberne i springgymnastik for efterskoler. Søren er uddannet sergent fra Forsvaret og arbejder i dag som elektriker.

Søren siger om opstarten: ”Jeg glæder mig til at få startet og vil gøre mit til, at det bliver sjovt og udfordrende at gå til springgymnastik i RTI”.

Opstart mandag den 10. september kl. 16.30-18.00.

Seniorgymnastik 40+
Seniorgymnastik er et godt tilbud til de voksne, hvor der er mulighed for at få dig rørt samtidig med du selv er med at sætte tempoet. Holdet startede sidste år og var for mange en succes.

Seniorgymnastik Ejer BjergeInstruktørerne Laila Thorsted og Bente Nielsen har deltaget i flere kurser udbudt af DGI, så de er i stand til at tilbyde dig en alsidig og spændende træning.

Seniorholdet er for både mænd og kvinder fra 40 år.

Opstart onsdag den 13. september kl. 18.30-19.30.

Derudover tilbyder RTI også:

– Forældre/barn gymnastik mandage kl. 17:00-18:00
– Gymnastik for de 3-5 årige mandage kl. 15:45-16:30
– Body Power tirsdage kl. 19:00-20:00
– Yoga mandage kl. 18:30-20:00

Alle holdene starter i uge 37

Se mere på RTI´s hjemmeside og meld dig til her

Dato:  06.09.2018

 

 

Farvel til Benedikte – og goddag til Helene

I 22 fantastiske år har præsten i Ejer Bjerge heddet Benedikte, og ved en velbesøgt og solbeskinnet afskedsreception fredag den 31. august blev Benedikte sendt godt videre til det nye job som sognepræst i Holme pastorat og cafepræst i Parasollen i Viby.

Ny praest i Ejer Bjerge

I de kommende måneder vil Helene Vinther Emdal Hay være at finde på prædikestolen i Tåning, Ousted og Hylke kirker. Helene er 29 år og vikarierende sognepræst frem til den 30. november. Helene er uddannet fra Aarhus Universitet og Pastoralseminariet i Aarhus. Hendes interesser inden for præstearbejdet spænder bredt, men fokuserer særligt på børn, unge og sjælesorg.

Helene har tidligere været vikar i Bræstrup kirke, Låsby kirke og Stilling kirke, og fra hun var helt ung, har hendes hjerte banket for Folkekirken:

”Jeg har engageret mig stærkt i Folkekirken i rigtig mange år, både i form af lønnet arbejde og frivillige projekter. Jeg har siddet i menighedsrådet i Tyrsted-Uth fra 2008-2016, og været medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd fra 2013-2017”, fortæller Helene.

Privat er Helene gift med Peder, som er lektor på Aarhus Handelsgymnasium og mor til Philip på snart 1 år.

Dato:  05.09.2018

 

 

Ejer Bjerges yngste borger testede Præstegårdsstien

Kun seks dage gammel begav Ejer Bjerges yngste borger, Anton Dahl, sig ud på den nyåbnede Præstegårdssti.Ejer Bjerges yngste borger testede ny natursti

Familien, der også tæller datteren Marie på to år, havde deltaget i Præstegårdsstiens åbning i lørdags og var blevet fristet til at opleve den nye natursti og få lidt frisk luft som pause fra barselsboblen derhjemme.

Liggende trygt i barnevognen fulgtes Anton i søndags derfor med sine forældre og hunden Nahla rundt på den fem kilometer lange røde rute for at teste, om ruten nu også er egnet til barnevogne.

Og dommen fra de nybagte forældre var klar:

”Den røde rute på Præstegårdsstien er en rigtig smuk tur, og terrænet klares fint med en barnevogn. På det korte stykke mellem hestene og mosen var der lidt ekstra bumlen til Anton i barnevognen, men han sov fint igennem det”.

Dato:  30.08.2018

 

 

Fodboldsæsonen er fløjtet i gang

Onsdag den 22. august var en dag, som rigtig mange børn i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj havde set frem til. Det var nemlig dagen, Fodbold i Ejer Bjergehvor det endelig var tid til at snøre fodboldstøvlerne igen og tage benskinnerne på.

Fodboldboldsæsonen blev fløjtet i gang, og trænerne Kim og Anders stod klar sammen med hjælpetrænerne Alberte og Victoria for at tage imod alle de glade 3-10-årige fodboldbørn.

Der blev trænet og spillet på livet løs, og selvom man ikke er hverken Messi eller Ronaldo, kan alle være med – og entusiasme var der nok af, ikke mindst efter en lang og varm sommer, hvor mange af fodboldbørnene havde fulgt med i VM i fodbold.

Der trænes hver onsdag kl. 16.15-17.15, og forældrene er velkomne til at se med fra sidelinjen og følge børnene.

Se mere på den lokale idrætsforenings hjemmeside her

Dato:  29.08.2018

 

 

Velbesøgt åbning af Præstegårdsstien 

Solen skinnede, og den annoncerede regn holdt sig langt væk, da Præstegårdsstien blev åbnet i lørdags.

Præstegårdsstien Ejer BjergeAllerede ved Horsensvej var det tydeligt, at der var noget særligt på færde, og den flotte flagallé ledte de mange gæster fra nær og fjern ind i Sneptrup Præstegård. Her var gårdspladsen forvandlet til et slaraffenland for børn og voksne med hoppeborge, rodeotyr, helstegt pattegris, lokale øl og en flot scene, der ventede på, at Sigurd Barret med band kom forbi for at spille og fortælle bibelhistorier.

Guidede ture på den nye sti
Og det lignede nærmest en folkevandring, da den første guidede tur på den nyåbnede Præstegårdssti gik i gang – anført at præst Benedikte Baggesgaard, som fortalte om de religiøse fortællinger og figurer, der er en del af den unikke natursti – blandt andet i form af flotte træfigurer langs stien, om Abrahams madpakkehus, de nye shelters og meget andet.

Snoren blev klippet – og så var der koncert
Senere på dagen klippede viceborgmester Frank Damgaard snoren til stien, der blev holdt taler og sunget sange – og dagen sluttede med endnu en guidet tur og ikke mindst det, som især de mindste havde ventet på: Koncerten med Sigurd Barrett, som de alle kender fra fjernsynet.

Kort over Præstegårdsstien
De gode folk bag projektet er ved at lægge sidste hånd på det endelige kort over Præstegårdsstien, og så snart det er færdigt, vil det være at finde her på hjemmesiden.

TV2 Østjylland skriver om Præstegårdsstien her

Dato:  27.08.2018

 

 

Det nye ”Ejer Bjerge” er på gaden Ejer Bjerge magasin august 2018

Tilbage i foråret smeltede det gamle Top.Nu sammen med Ejer Bjerge – og det synlige bevis herpå ligger nu i din postkasse.

Et flot magasin med navnet ”Ejer Bjerge”, hvor du blandt andet kan læse om idrætsforeningens nye formand, om årets høstfest i Tåning, om hverdagens aktiviteter i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj og se kalenderen for efterårets arrangementer.

Magasinet ligger desuden i Dagli’ Brugsen og på Landsbyordningens bibliotek, hvis du lige skal bruge et ekstra eksemplar for at vise din kollega eller gode ven, hvor skønt det er at bo i Ejer Bjerge!

Læs hele magasinet her

Dato:  20.08.2018

 

 

Åbning af Præstegårdsstien i Ejer Bjerge 

En ny 5 km lang motionssti er på trapperne i Ejer Bjerge. Navnet er ”Præstegårdsstien”, og den gør Sneptrup landfast med Tebstrup. Åbningsfesten for Præstegårdsstien er den 25. august, hvor du bl.a. kan opleve Sigurd Barrett & Band.

Præstegårdsstien Ejer Bjerge

Blandt Præstegårdsstiens elementer og faciliteter er:

• Optimering af dele af gamle kirkesti mellem Sneptrup Præstegård og Ovsted Kirke
• Natursti belagt med grus i en bredde på 1,5 meter oprettet som Spor i Landskabet
• Træsti i Bredmosen ifølge tilladelse i naturbeskyttet område
• To madpakkehuse med bålplads – én på Granhøjen og én ved Sneptrupvej
• To sheltere med overnatningsmulighed på Grandhøjen
• Natur- og kulturformidling. Herunder træfigurer, borde-bænke og informationstavler

Kom til åbning af Præstegårdsstien
Åbning af Præstegårdsstien bliver markeret med en stor fest den 25. august kl. 11-16, hvor alle er velkomne. Borgmester Jørgen Gaarde klipper snoren og Sigurd Barrett & Band spiller. Der er gratis entre takket være private sponsorater. Til børnene er der både hoppeborge, rodeotyr og ponyridning. De første 300 tilmeldte bliver budt på helstegt pattegris – tilmeld dig her
pulje.

Dato:  17.08.2018

 

 

Første skoledag i Ejer Bjerge

De spritnye skoletasker i alle regnbuens farver skinnede om kap med lyset i øjnene på de spændte og glade børn, som i tirsdags havde første skoledag i 0. klasse på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj. De var ikke til at skyde igennem, børnene – og det gjorde slet ikke noget, at regnen silede ned uden for skolens vinduer efter en lang og meget tør sommer. For det at være et rigtigt skolebarn, det er det, der tæller!

Første skoledag Ejer Bjerge Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

En blid overgang
I Landsbyordningen er der fokus på tryghed og blide overgange, og derfor har de nye elever i 0. klasse brugt det sidste halve års tid i børnehaven på at blive parate til at komme i skole og lære skolen at kende – for eksempel ved at være med i nogle af den gamle 0. klasses timer sammen med børnehavens pædagoger og ved at ”holde børnehave” i SFO’ens lokaler. Det var derfor ikke nogen stor omvæltning for de små poder, da de i tirsdags skulle dreje til højre i retning mod 0. klasse i stedet for at gå ligeud og ind i børnehaven. For de var allerede fortrolige med de nye lokaler, som hører med til livet som skolebarn – i en Landsbyordning, hvor alt er samlet under ét tag for børn fra 0-12 år.

En personlig ven fra 5. klasse
Første skoledag begyndte med velkomst i skolens festsal, hvor de nye skolebørn blev budt velkommen af både skolens leder og deres 5. klasses-ven, som skal give de små nye kammerater en hånd og mødes i frikvartererne. Og hvad er bedre end at marchere ind i 0. klasse med et flag i den ene hånd, en flot skoletaske på ryggen og en sej 5. klasses-ven i den anden hånd?

Læs mere om skolen her 

Læs mere om Landsbyordningen Ejer Bavnehøj her

Dato:  16.08.2018

 

 

Ejer Bjerge er indgangen til Smukfest

Så er der for alvor kommet gang i årets Smukfest! Det første, store ryk kom i søndags, hvor Kærligheden åbnede – og nu hvor kalenderen siger onsdag, strømmer glade festivalgæster fra hele landet mod Smukfest.velkomst bannner

De fleste bliver ledt af motorvej E45 ved Ejer Bavnehøj og mod festivalparkeringen ved Horndrupvej – og det giver ekstra liv i Ejer Bjerge og til tider kødannelse på Risvej i Tebstrup og Horsensvej. Det kan derfor være en god ide at køre afsted i god tid, hvis man skal passere disse veje, især onsdag. Trafikken styres flot gennem området af politi og Hjemmeværn.

I Ejer Bjerge er vi stolte af, at vi bliver ‘vist frem’ for så mange festivalgæster, og vi byder velkommen med en ny, stor banner ved Risvej, hvor folk kører af motorvejen.

Dato:  08.08.2018

 

 

Ejer Bjerge får snart sin egne Mountainbike-teknikbane

Lokale cykelryttere fra Team Slagterriget er i gang med at iværksætte noget rigtig spændende – nemlig en Mountainbike teknikbane!
Mountainbike-teknikbane

Banen kommer til at ligge på Landsbyordningen Ejer Bavnehøj – nærmere betegnet på det område, hvor den gamle børnehave lå. Det er et skønt og kuperet terræn, og Landsbyordningen har givet tilladelse til, at området kan bruges til det.
Teknikbanen vil henvende sig til både elever i skolen og SFO/Klub, og de lokale iværksættere håber at kunne starte Mountainbike-hold op med uddannede instruktører – for alle interesserede i Ejer Bjerge.
Banen bliver udført i det eksisterende miljø, og banens start og slut bliver ved den hyggelige bålhytte. På den måde bliver det muligt at holde pause i bålhytten samt sidde og se børnene cykle derfra.
Udover de lokale kræfter, der arbejder på projektet, er der på nuværende tidspunkt indsamlet 70.000 kr. fra Grøn Partnerselskab og Skøn-puljen ved Skanderborg Kommune. Vi er altså rigtig godt på vej med arbejdet og forventer at teknikbanen er klar til brug senest til sommerferien 2019

Dato:  06.08.2018

 

 

Dagplejen på tur i Givskud

Sommerferien står for døren, og i de seneste uger har Ejer Bjerges skønne dagplejebørn talt om faaarlige tigre, høøøje giraffer og ikke mindst om at køre i bus.Dagplejen i Zoo

Som optakt til ferien rev børn og voksne i dagplejen nemlig en dag ud af kalenderen og tog på tur til Givskud Zoo. Klapvogne og lækre madpakker blev pakket ind i bussen sammen med 18 glade og spændte børn – som med solhatten på plads og en voksen at holde i hånden indtog dyreparken. Der blev kigget på alverdens dyr, talt om dyrelyde og kigget på de store dinoer i parkens dinosaurpark, inden bussen kørte tilbage til Ejer Bjerge med en flok glade børn, der havde nydt en anderledes dag i det fine sommervejr.

Læs mere om dagplejen her.

Dato:  11.07.2018

 

 

Landsbyordningens fine bålhytte

Vidste du, at bålhytten på skolen ikke kun må benyttes af børnene i Landsbyordningen?Bålhytte

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj råder over en rigtig fin bålhytte, som flittigt bruges af både SFO-børn og Klub-børn til at lave alt fra snobrød og pandekager til supper og andet godt – året rundt. Der er læ for vinden – og alt udstyr, man kan tænke sig til en god omgang bålhygge og -madlavning.

Men bålhytten står ikke nødvendigvis tom, når klokken har ringet ud, og børnene er gået hjem. Forældre og børn med tilknytning til Landsbyordningen er nemlig også velkomne til at bruge den hyggelige bålhytte i fritiden. Senest har forældrerådet i skolens 1. klasse arrangeret en hyggelig eftermiddag med bål og hygge for at ønske hinanden god sommerferie, som det ses på billederne her.

Dato:  30.06.2018

 

 

”Vi har indsendt et oplæg til kommunen”

Men hvad vil det egentlig sige, at vi har indsendt et oplæg til kommunen?
Det hele begyndte, da sneen lå tykt over Ejer Bjerge i januar og vi inviterede til borgermøde på skolen. Her samlede vi en masse gode forslag fra gode borgere i Ejer Bjerge til udvikling af vores skønne område.

Et oplæg, der står på to ben
Forslagene er blevet behandlet i Ejer Bjerges styregruppe hen over foråret. Der var rigtig mange forslag, det er skønt! Mange af forslagene handlede om det samme; nemlig en mere lempelig politik omkring udstykning af grunde, et mere varieret udbud af boliger og et fælles, visuelt udtryk i Ejer Bjerge.

Illustrationen viser et par eksempler på et fælles visuelt udtryk i Ejer Bjerge fra visionsplanen

Da vi havde skaffet os et overblik over det hele, gik vi i gang med at lave det oplæg til Skanderborg Kommune, som der var deadline på den 1. juni. Og hvad indeholder sådan et oplæg så?

”Vi har valgt, at Ejer Bjerges bidrag til kommunen skulle stå på to ben. Dels har vi lavet et formelt høringssvar, som beskriver vores ønskertil en revidering af kommunalplanen. Alt sammen med udgangspunkt i de mange gode forslag fra borgerne, som vi fik til borgermødet. Desuden har vi lavet en visionsplan, som på imponerende vis i ord og illustrationer over 15 sider forklarer kommunen om potentialet i Ejer Bjerge – og som viser flere af vores ideer, blandt andet til det fælles visuelle udtryk i Ejer Bjerge”, forklarer Morten Rose Vilholm, formand for lokalrådet i Ejer Bjerge.

Og hvad sker der så nu?
Vores oplæg er godt modtaget hos Skanderborg Kommune, og alt går derfor efter planen. Inden længe bliver det sommerferie, og vi er derfor i en afventningsfase lige nu, før den videre politiske proces begynder i efteråret.
Imens arbejder vi i Ejer Bjerge videre med en række andre spændende projekter, fx at få lagt sidste hånd på hjemmesiden og at søsætte et par nye kommunikationsprojekter i efteråret.

Dato:  19.06.2018

 

 

Sig hej til Tebstrups nye lygtepæl

Vi nærmer os midsommer, og døgnets mørke timer ligger på et minimum. Alligevel er der grund til at hilse på netop denne lygtepæl. Den er ny i byen, og den er et af de gode eksempler på, at vi i Ejer Bjerge er blevet hørt i Skanderborg Kommunes afdeling for Sikker Trafik.

”Når du kører af motorvejen sydfra og holder for enden af afkørslen, har det hidtil i de mørke tider været svært at se, hvad der sker tæt på, ned mod Tebstrup. Når man forlader motorvejen, har man nemlig haft fokus på lyset fra andre biler. Og når man så holder stille og skal orientere sig ved Risvej, så er der et lys tæt på i retning mod Ris, men ned mod Tebstrup har det været sådan, at opmærksomheden er blevet fanget af et lys langt nede af bakken og inde i Tebstrup. Derfor har der været en risiko for at overse de bløde trafikanter mod Tebstrup, da der ganske enkelt har manglet en lygtepæl ved afkørslen”, fortæller Morten Rose Vilholm, som er formand for lokalrådet i Ejer Bjerge og fortsætter:

”Vi har haft en rigtig god dialog med Sikker Trafik i Skanderborg Kommune og er blevet hørt. Derfor står der nu en ny lygtepæl, som gør vores skolevej endnu mere sikker, simpelthen fordi de bilister, der kører af motorvejen, nu kan se, hvad der er helt tæt på dem”.

Dato:  19.06.2018

 

 

Top Nu smelter sammen med Ejer Bjerge

top.nu til ejer bjerge

Arbejdet i Ejer Bjerge har nu stået på i et års tid og fundet et godt fodfæste. Lige nu fordyber vi os fx i udarbejdelsen af en ny hjemmeside og i et oplæg til kommunen med ideer til udvikling af vores område.

Tid til at blive en rigtig forening
Tiden er derfor moden til, at Ejer Bjerge får et formelt ståsted i form af et lokalråd. Samtidig har de gode folk bag TOP.Nu givet udtryk for, at arbejdet i Ejer Bjerge er spændende og helt i tråd med de tanker, der grundlagde TOP.Nu for efterhånden en del år siden. Så hvad var mere nærliggende end at undersøge, om Top.Nu kunne rumme et lokalråd for Ejer Bjerge? Det har bestyrelsen i TOP.Nu taget initiativ til, og derfor er Top.Nu og Ejer Bjerge nu smeltet sammen og drives fremover under navnet Ejer Bjerge. Og det er vi stolte af!

Hvad betyder det for dig som borger i Ejer Bjerge?
For dig betyder det, at du i august vil modtage det samme flotte blad, som du kender, i din postkasse – med navnet ”Ejer Bjerge” på forsiden. Og ellers kommer du ikke til at kunne mærke meget til det.

For arbejdet i Ejer Bjerge er det til gengæld vigtigt, at vi nu er formaliseret som en forening med bestyrelse, vedtægter og regnskab. Det betyder blandt andet noget for vores gennemslagskraft i forhold til kommunen og fonde.

Læs opslaget: her

Dato:  20.04.2018

 

 

Borgermøde for Tebstrup, Ejer, Horndrup, Ris og Tåning

Vil du være med til at synliggøre det gode og aktive landsbyliv i Ejer Bjerge, som vi alle er en del af?

Vi indkalder til borgermøde for at få ideer fra dig – og opbakning til en række initiativer fra lokalrådet.
Vi har samlet byerne Tebstrup, Ris, Tåning, Ejer og Horndrup i fællesbetegnelsen ”Ejer Bjerge”. Formålet er at skabe et særligt attraktivt område at bosætte sig i og at have et sundt foreningsmiljø i vores naturskønne område Ejer Bjerge.

Borgermødet indledes af fremtidsforsker
Jesper Bo Jensens oplæg ”En aktiv landsby”.
Herefter fortsætter vi borgermødet med dialog og ideudveksling – og det er her, at du kommer på banen. Vi vil nemlig rigtig gerne høre, hvad du som borger i Ejer Bjerge har af ideer og tanker til et aktivt landsbyliv i fremtiden.

Læs opslaget her

Dato: 12.01.2018