Lokalrådet

Ejer Bjerges lokalråd

Hvordan begyndte det hele?
I sommeren 2017 inviterede en række foreninger og institutioner i Tebstrup Skanderborgs borgmester og kommunaldirektør til et dialogmøde.

Formålet med mødet var blandt andet at gøre opmærksom på den manglende tilflytning til området og problematikken omkring landsbyafgrænsningerne – og dermed muligheden for at etablere ny erhverv og nye boliger.

Budskabet fra borgmesteren og kommunaldirektøren var klart: ”Der kommer til at køre en officiel proces i Skanderborg Kommune for at revidere kommunalplanen for landsbyerne. Så det vil være en fordel at organisere jer og finde ud af, hvilke ønsker I har til jeres område.”

Og så skabte vi et lokalråd
Med dette budskab samledes alle foreninger og institutioner i området i en række møder i efteråret 2017 for at formulere den geografiske afgrænsning for det videre arbejde, drøfte områdets værdier og ikke mindst finde frem til, under hvilken form vores lokalråd skulle arbejde.

Ideerne til udvikling af Ejer Bjerge kommer fra borgerne selv
Netop formuleringen af vores værdier samt indsamlingen af idéer og ønsker til udviklingen af vores område blev adresseret på et meget velbesøgt borgermøde i januar 2018. Og herefter gik vi i gang med at kategorisere borgernes forslag og udarbejde et oplæg til Skanderborg Kommune med ønsker og ideer til ændring af kommunalplanenfrem mod den 1. juni 2018 – ud fra en officiel proces, som blev etableret af kommunen i januar 2018.

Den officielle forening
Lokalrådet fik på borgermødet i januar 2018 opbakning fra borgerne til at fortsætte sit arbejde, og i april 2018 smeltede den forening, som hidtil havde udgivet egnens eget blad, nemlig Top.Nu, sammen med lokalrådet. Under navnet ”Ejer Bjerge” fortsatte vi med både at udvikle området og udgive det lokale blad.

Hensigt og formål
Lokalrådets hensigt er at fungere som en paraplyorganisation, der udvikler området baseret på ønsker og idéer fra borger, institutioner og foreninger – og i samarbejde med kommunen og med midler fra diverse fonde.

Lokalrådets overordnede formål er:

  • At blive et specielt attraktivt område at bosætte sig i
  • At have et sundt foreningsmiljø

Lokalrådets geografiske område dækker skoledistriktet for Ejer Bavnehøjskolen med byerne Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning og Horndrup.

Vi håber på, at vi i fortsat vil modtage opbakning til arbejdet fra borgere, institutioner og foreninger i området – og når der er behov kan få hjælp til at gennemført diverses aktiviteter.

Vi udvikler og udvider løbende vores arbejde i lokalrådet. Følg med i vores aktuelle arbejde i Nyheder og, på Instagram og på Facebook

Har du lyst til at give en hånd, kan du skrive til os på info@ejerbjerge.dk.