Lokalrådet

Ejer Bjerges lokalråd

Hvordan begyndte det hele?
I sommeren 2017 inviterede en række foreninger og institutioner i Tebstrup Skanderborgs borgmester og kommunaldirektør til et dialogmøde.

Formålet med mødet var blandt andet at gøre opmærksom på den manglendetilflytning til områdetog problematikken omkring landsbyafgrænsningerne – og dermed muligheden for at etablere ny erhverv og nye boliger.

Budskabet fra borgmesteren og kommunaldirektøren var klart: ”Der kommer til at køre en officiel proces i Skanderborg Kommune for at revidere kommunalplanen for landsbyerne. Så det vil være en fordel at organiserejer og finde ud af, hvilke ønsker I har til jeres område.”

Og så skabte vi et lokalråd…
Med dette budskab samledes alle foreninger og institutioner i området i en række møder i efteråret 2017 for at formulereden geografiske afgrænsning for det videre arbejde, drøfte områdets værdier og ikke mindst finde frem til, under hvilken form vores lokalråd skulle arbejde.

…med styregruppe og arbejdsgrupper
Under møderne i efteråret 2017 blev det besluttet, at lokalrådet skulle have tre arbejdsgrupper, nemlig ”Sammenhold og samarbejde”, ”Markedsføring og kommunikation” samt ”By- og egnsfornyelse”. Hver arbejdsgruppe fik formuleret deres opgaver og formål. Desuden organiserede vi lokalrådet med en overordnet styregruppe, der driver lokalrådet, og som blev dannet af ledelsen fra hver af de tre arbejdsgrupper.

Styregruppen sørger for at holde alle områdets foreninger, institutioner og borgere informeret om arbejdet i lokalrådet men har også til opgave at indsamle borgernes idéer og ønsker for området.

Ideerne til udvikling af Ejer Bjerge kommer fra borgerne selv
Netop formuleringen af vores værdier samt indsamlingen af idéer og ønsker til udviklingen af vores område blev adresseret på et meget velbesøgt borgermøde i januar 2018. Og herefter gik styregruppen i gang med at kategorisere borgernes forslag og udarbejde et oplæg til Skanderborg Kommune med ønsker og ideer til ændring af kommunalplanenfrem mod den 1. juni 2018 – ud fra en officiel proces, som blev etableret af kommunen i januar 2018.

Den officielle forening
Lokalrådet fik på borgermødet i januar 2018 opbakning fra borgerne til at fortsætte sit arbejde, og i april 2018 smeltede den forening, som hidtil havde udgivet egnens eget blad, nemlig Top.Nu, sammen med lokalrådet. Under navnet ”Ejer Bjerge” fortsætter vi nu både udviklingen af området og udgivelsen af det lokale blad.

Hensigt og formål
Lokalrådets hensigt er at fungere som en paraplyorganisation, der udvikler områdetbaseret på ønsker og idéer fra borger, institutioner og foreninger – og i samarbejde med kommunen og med midler fra diverse fonde.

Lokalrådets overordnede formål er:

  • At blive et specielt attraktivt område at bosætte sig i
  • At have et sundt foreningsmiljø

Lokalrådets geografiske område dækker skoledistriktet for Ejer Bavnehøjskolen med byerne Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning og Horndrup.

Vi håber på, at vi i vores fremtidige arbejde fortsat vil modtage opbakning til arbejdet fra borgere, institutioner og foreninger i området – og når der er behov kan få hjælp til at gennemført diverses aktiviteter.

Har du lyst til at give en hånd, kan du skrive til os på info@ejerbjerge.dk.