Borgermøde for Tebstrup, Ejer, Horndrup, Ris og Tåning

Vil du være med til at synliggøre det gode og aktive landsbyliv i Ejer Bjerge, som vi alle er en del af?

Vi indkalder til borgermøde for at få ideer fra dig – og opbakning til en række initiativer fra lokalrådet.
Vi har samlet byerne Tebstrup, Ris, Tåning, Ejer og Horndrup i fællesbetegnelsen ”Ejer Bjerge”. Formålet er at skabe et særligt attraktivt område at bosætte sig i og at have et sundt foreningsmiljø i vores naturskønne område Ejer Bjerge.

Borgermødet indledes af fremtidsforsker
Jesper Bo Jensens oplæg ”En aktiv landsby”.
Herefter fortsætter vi borgermødet med dialog og ideudveksling – og det er her, at du kommer på banen. Vi vil nemlig rigtig gerne høre, hvad du som borger i Ejer Bjerge har af ideer og tanker til et aktivt landsbyliv i fremtiden.

Læs opslaget her

Dato: 12.01.2018