Foreningslivet i Ejer Bjerge

I Ejer Bjerge har vi et væld af foreninger og klubber med aktiviteter til glæde for både områdets beboer og andre interesserede. Foreningslivet dækker bredt fra spejder, skytteforening, idrætsforening til jagtforening og cykelklub.

Vi arbejder målrettet med foreningernes samarbejde, så flest muligt kan få glæde af dem. Et godt eksempel på foreningssamarbejde er det årlige traktortræk i Sneptrup Præstegård samt det årlige halbal i Ejer Bavnehøj-hallen.

Foreningerne drives af en lang række lokale ildsjæle, som gør det muligt for borgerne i Ejer Bjerge at deltage i et væld af aktiviteter, blive træner i idrætsforeningen og meget andet – og der er altid plads til endnu flere ildsjæle i vores aktive landsbyliv.

Gratis det første år
Som tilflytter i Ejer Bjerge får du et gratis medlemskab af en valgfri forening i det første år. Kontakt den forening, du ønsker medlemskab af direkte og aftal nærmere – eller kontakt os på info@ejerbjerge.dk.

Fælles kalender
De mange arrangementer i Ejer Bjerge koordineres direkte gennem vores fælles kalender. På den måde prøver vi at undgå, at to arrangementer ligger på samme dag. Find kalenderen her.

Kig nærmere på kalenderen – og husk at melde din forenings arrangement ind i kalenderen, så snart du kender en dato! Det er nemt at melde et arrangement til:

  • Send en mail til flemmingejer@gmail.com
  • Mailen skal indeholde enten et link til en omtale af arrangementer på jeres egne platforme eller en beskrivelse af oplysninger om sted, tidspunkt, evt. tilmelding og pris plus andre relevante oplysninger
  • Send det gerne i rigtig god tid før arrangementet