Pia og Hans

Maj 2020

Landidyl i det gamle karetmagerværksted

Hvem?

Pia og Hans har bosat os i det gamle karetmagerværksted på Nedergårdsvej i Tåning. Deres børn er voksne og flyttet hjemmefra, så i det daglige hygger Pia og Hans sig med deres to katte.

Hvorfor Ejer Bjerge?

Pia og Hans valgte at slå sig ned i Ejer Bjerge, fordi de fandt det hus, der netop passede til de drømme, som de havde; både drømme om størrelse, omgivelser og afstand til deres arbejdspladser.

Hvornår flyttede I hertil?

Det gamle karetmagerværksted blev overtaget af Pia og Hans den 1. april 2019, og de rykkede ind en uge efter. Ud over lidt maling, var der ikke noget der skulle ordnes, så det var nemt og hurtigt at komme på plads.

Hvordan med arbejde?

Pia arbejder i Skejby og har en køretid, der svinger mellem 30 og 45 minutter til arbejdet, mens Hans kan nøjes med 20 minutter til jobbet i Aarhus. Hans’ arbejdsplads nr. to ligger i Sejs-Svejbæk, hvortil der er cirka 30 minutters kørsel ad de smukkeste veje i Danmark:

“Vejen til Aarhus er rigtig god med den tresporede motorvej, hvor der stort set aldrig er kø, uanset hvornår man kører hjemmefra”.

Hvad med fritiden – bruger I Ejer Bjerges foreninger?

I fritiden er Pia og Hans aktive omkring forsamlingshuset i Tåning. Her deltager de i fællesspisninger, streaming-aftner fra Folkeuniversitetet og diverse sociale arrangementer og fester:

“Derfor er det også naturligt for os at sidde med i de forskellige små udvalg omkring huset, der organiserer aktiviteterne. Desuden er Hans med i en gruppe omkring Præstegårdsskoven med fokus på biodiversitet og ”Re-wilding””.

Hvordan med nabolivet og de lokale generelt? Hvordan har det været at være ny i Ejer Bjerge?

“Vi har skønne naboer. Der er ikke hække mellem grundene, så vi hilser på hinanden tæt på dagligt. Der er faste traditioner omkring nabokomsammen, hvor man er med, fordi man nu bor, hvor man gør. Det er en enkel og ukompliceret indgang til fællesskabet i byen”.

Er der noget, der har overrasket jer, efter I er flyttet til Ejer Bjerge?

“Vi købte os det hus, vi gerne vil blive gamle i. Hvad vi ikke havde forventet, var et naboskab og et fællesskab i vores lille by og opland, der er så inkluderende, at vi efter godt et halvt år allerede kender et halvt hundrede mennesker. Vi er også blevet overrasket over de mange naturoplevelser, området giver. Om vi går til åen eller i skoven, så er der fugle og dyreliv, der fryder. Og så er der en skøn stilhed især når vinden er i vest. Når vinden går i øst, kan vi høre motorvejen, hvilket vi lige skulle vende os til”.

Også glæden ved havelivet er kommet bag på Pia og Hans:

“Haven var også en overraskelse. Der er et væld af blomster og fugle og smukke træer, så nu er vi pludselig blevet havemennesker, hvilket vi nok ikke lige havde set komme”.

Har du lyst til at tage en snak med Pia og Hans om livet i Ejer Bjerge? Så klik videre her