Sig hej til Tebstrups nye lygtepæl

Vi nærmer os midsommer, og døgnets mørke timer ligger på et minimum. Alligevel er der grund til at hilse på netop denne lygtepæl. Den er ny i byen, og den er et af de gode eksempler på, at vi i Ejer Bjerge er blevet hørt i Skanderborg Kommunes afdeling for Sikker Trafik.

”Når du kører af motorvejen sydfra og holder for enden af afkørslen, har det hidtil i de mørke tider været svært at se, hvad der sker tæt på, ned mod Tebstrup. Når man forlader motorvejen, har man nemlig haft fokus på lyset fra andre biler. Og når man så holder stille og skal orientere sig ved Risvej, så er der et lys tæt på i retning mod Ris, men ned mod Tebstrup har det været sådan, at opmærksomheden er blevet fanget af et lys langt nede af bakken og inde i Tebstrup. Derfor har der været en risiko for at overse de bløde trafikanter mod Tebstrup, da der ganske enkelt har manglet en lygtepæl ved afkørslen”, fortæller Morten Rose Vilholm, som er formand for lokalrådet i Ejer Bjerge og fortsætter:

”Vi har haft en rigtig god dialog med Sikker Trafik i Skanderborg Kommune og er blevet hørt. Derfor står der nu en ny lygtepæl, som gør vores skolevej endnu mere sikker, simpelthen fordi de bilister, der kører af motorvejen, nu kan se, hvad der er helt tæt på dem”.

Dato:  19.06.2018