Blog

Sig hej til Tebstrups nye lygtepæl

Vi nærmer os midsommer, og døgnets mørke timer ligger på et minimum. Alligevel er der grund til at hilse på netop denne lygtepæl. Den er ny i byen, og den er et af de gode eksempler på, at vi i Ejer Bjerge er blevet hørt i Skanderborg Kommunes afdeling for Sikker Trafik.

”Når du kører af motorvejen sydfra og holder for enden af afkørslen, har det hidtil i de mørke tider været svært at se, hvad der sker tæt på, ned mod Tebstrup. Når man forlader motorvejen, har man nemlig haft fokus på lyset fra andre biler. Og når man så holder stille og skal orientere sig ved Risvej, så er der et lys tæt på i retning mod Ris, men ned mod Tebstrup har det været sådan, at opmærksomheden er blevet fanget af et lys langt nede af bakken og inde i Tebstrup. Derfor har der været en risiko for at overse de bløde trafikanter mod Tebstrup, da der ganske enkelt har manglet en lygtepæl ved afkørslen”, fortæller Morten Rose Vilholm, som er formand for lokalrådet i Ejer Bjerge og fortsætter:

”Vi har haft en rigtig god dialog med Sikker Trafik i Skanderborg Kommune og er blevet hørt. Derfor står der nu en ny lygtepæl, som gør vores skolevej endnu mere sikker, simpelthen fordi de bilister, der kører af motorvejen, nu kan se, hvad der er helt tæt på dem”.

Dato:  19.06.2018

Top Nu smelter sammen med Ejer Bjerge

Arbejdet i Ejer Bjerge har nu stået på i et års tid og fundet et godt fodfæste. Lige nu fordyber vi os fx i udarbejdelsen af en ny hjemmeside og i et oplæg til kommunen med ideer til udvikling af vores område.

Tid til at blive en rigtig forening
Tiden er derfor moden til, at Ejer Bjerge får et formelt ståsted i form af et lokalråd. Samtidig har de gode folk bag TOP.Nu givet udtryk for, at arbejdet i Ejer Bjerge er spændende og helt i tråd med de tanker, der grundlagde TOP.Nu for efterhånden en del år siden. Så hvad var mere nærliggende end at undersøge, om Top.Nu kunne rumme et lokalråd for Ejer Bjerge? Det har bestyrelsen i TOP.Nu taget initiativ til, og derfor er Top.Nu og Ejer Bjerge nu smeltet sammen og drives fremover under navnet Ejer Bjerge. Og det er vi stolte af!

Hvad betyder det for dig som borger i Ejer Bjerge?
For dig betyder det, at du i august vil modtage det samme flotte blad, som du kender, i din postkasse – med navnet ”Ejer Bjerge” på forsiden. Og ellers kommer du ikke til at kunne mærke meget til det.

For arbejdet i Ejer Bjerge er det til gengæld vigtigt, at vi nu er formaliseret som en forening med bestyrelse, vedtægter og regnskab. Det betyder blandt andet noget for vores gennemslagskraft i forhold til kommunen og fonde.

Læs opslaget: her

Dato:  20.04.2018

Borgermøde for Tebstrup, Ejer, Horndrup, Ris og Tåning

Vil du være med til at synliggøre det gode og aktive landsbyliv i Ejer Bjerge, som vi alle er en del af?

Vi indkalder til borgermøde for at få ideer fra dig – og opbakning til en række initiativer fra lokalrådet.
Vi har samlet byerne Tebstrup, Ris, Tåning, Ejer og Horndrup i fællesbetegnelsen ”Ejer Bjerge”. Formålet er at skabe et særligt attraktivt område at bosætte sig i og at have et sundt foreningsmiljø i vores naturskønne område Ejer Bjerge.

Borgermødet indledes af fremtidsforsker
Jesper Bo Jensens oplæg ”En aktiv landsby”.
Herefter fortsætter vi borgermødet med dialog og ideudveksling – og det er her, at du kommer på banen. Vi vil nemlig rigtig gerne høre, hvad du som borger i Ejer Bjerge har af ideer og tanker til et aktivt landsbyliv i fremtiden.

Læs opslaget her

Dato: 12.01.2018