Varmepumper

Varmepumpe – en miljøvenlig og potentielt også økonomisk attraktiv måde at opvarme sit hus på

Der er mindst to grunde til at kigge på en varmepumpe som kilde til opvarmning af hus og brugsvand. I forhold til olie- og pillefyr giver det ikke nogen lokal udledning af CO2, og hvis strømmen er produceret af f.eks. vindmøller, giver det samlet set minimal udledning af CO2 til gavn for vores miljø.

Den anden grund er økonomisk. I forhold til et oliefyr kan der være gode besparelser på varmeregningen. Fra politisk hold vil man gerne støtte den grønne omstilling. Dette bevirker, at der er lavet nogle økonomiske incitamenter til at skifte til varmepumper, som vil blive beskrevet senere.

Hvad er en varmepumpe i det hele taget?

En varmepumpe kan beskrives lidt som et omvendt køleskab. Ved hjælp af et system drevet af el, kan man skabe varme i stedet for kulde som i et køleskab. Så i bund og grund kan man sige, at en varmepumpe giver elvarme i huset. Varmepumpen har dog den fordel, at effektiviteten er ca. fire-fem gange den, som man kan opnå i en simpel el-radiator. De typer varmepumper, der egner sig til at overtage opvarmningen af et hus med gulvvarme og/eller radiator, kaldes luft-til-vand varmepumper. Når de er installeret, sørger de for, at der er varme i huset som før, og at der er varmt vand i hanerne. Pumperne har en udedel, der typisk monteres på væggen, og en indedel, der typisk fylder ca. som et køleskab.

Årlig udgift til opvarmning

Hvis man får installeret en varmepumpe, får man billigere strøm. For øjeblikket er det sådan, at man får en reduktion i sin elpris på ca. 1 krone pr kilowatt-time (kWh) af det årlige forbrug, der overstiger 4.000 kWh. De 4.000 KWh svarer cirka til en families årlige elforbrug, hvis de ikke har elvarme. Under disse vilkår kan der være en del at spare på den årlige varmeregning. Bemærk også, at hvis man generelt bruger mere el end de 4.000 kWh, f.eks. til en elbil, vil dette også være en økonomisk gevinst. På OK Energi’s hjemmeside, er der en beregner, hvor man kan indtaste sit forbrug og få en beregning af den forventede besparelse, se her Denne viser ved et forbrug på 2.000 liter olie om året en besparelse på 11.000 kr. kroner om året. Man skal huske at registrere sit hus i BBR som opvarmet af el, samt at gøre sit elselskab opmærksom på, at man har fået varmepumpe for at få sin reduktion i elprisen.

Anskaffelse af varmepumpe

Der er forskellige muligheder, hvis man har besluttet sig for at skifte til varmepumpe. Man kan købe en pumpe kontant, man kan låne til en, man kan lease en eller man kan få pumpen som en del af en totalløsning på abonnement. Hvilken løsning, der er bedst, kan variere fra sag til sag. En varmepumpe købt og installeret starter ved ca. 110.000 kr., men kan variere en del afhængigt af, hvor stor en pumpe man skal bruge, og hvor kompleks en installation man har brug for i sit hus. En anden mulighed er at lease en pumpe. Her betaler man et mindre startbeløb og herefter en fast månedlig ydelse i f.eks. 10 år. En tredje mulighed er en totalløsning, hvor man betaler et engangsbeløb for at komme i gang, og herefter betaler man for den varme, man bruger. Dette inkluderer varmepumpen, service på pumpen og den el, man bruger for at drive den.

Den forventede levetid på en varmepumpe er 15-20 år.

Varmepumpe på abonnement kan man få gennem godkendte leverandører, se link nederst. Hvis man vil købe selv, er der mange muligheder, blandt andet det lokale Tebstrup Vvs og blik, der har stor erfaring med varmepumper.

Hvis man er interesseret i at få en varmepumpe, er anbefalingen at tage fat i en leverandør man stoler på og få yderligere rådgivning om alt det praktiske.

Muligheder for tilskud

Da man gerne vil støtte den grønne omstilling, er der forskellige tilskudsmuligheder ud over den reducerede elpris. Der er sat penge af til en tilskudspulje hvor man kan søge penge. Man vil, ved køb af en varmepumpe, kunne få et tilskud på ca. 26.000 kr. Man kan evt. regne på sit eget hus her.

Der forventes at være to runder mere i 2021, hvor der kan søges tilskud efter først-til-mølle princippet, så man skal være hurtig. Næste runde forventes at åbne i august. Den eksakte dato er endnu ikke kendt. Bemærk, at man skal have fået godkendt sit tilskud, inden man køber pumpen, men man kan godt have indhentet tilbud inden søgning af tilskud.

En anden mulighed er en skrotpulje. Her vil man kunne få et tilskud på 25.000 kr. til det engangsbeløb, der er forbundet med at starte en abonnementsordning med varmepumpe. Dette gælder dog kun, hvis man i forvejen har oliefyr, ikke ved pillefyr. Ved f.eks. OK el er dette beløb 35.000 kr., der så reduceres til 10.000 kr. Der forventes at være midler nok i denne pulje til resten af året. Dette kan leverandøren håndtere for jer.

Nyttige links:

Ansøgning om tilskud når der åbnes for puljen: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud


Købe selv eller få pumpe på abonnement:
https://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper/varmepumper-paa-abonnement


Eksempel på abonnementskoncept
https://www.ok.dk/privat/produkter/varmepumper/naervarme


Praktisk information fra Skanderborg Kommune
https://www.skanderborg.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/varmeforsyning

Tebstrup Vvs og Blik https://vvsskanderborg.dk/varmepumper


BBR registeret https://ny.bbr.dk/ret